Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

President Sauli Niinistö: “Coronaviruset har lärt oss att det egna landet alltid är närmast beslutsfattarnas hjärta”

Från 2021
President Niinistö: "När det igen blir höst och jul tror jag att folk har glömt att valet flyttades fram" - Spela upp på Arenan

President Sauli Niinistö ser flytten av kommunalvalet till sommaren som oproblematiskt. Alla har rätt att tryggt delta i kommunalvalet och det måste därför vara säkert, konstaterar han.

President Sauli Niinistö beskriver i en exklusiv intervju för Yle det senaste året som en berg- och dalbana då hopp och förtvivlan har avlöst varandra.

- I somras trodde vi att vi hade klarat oss, på hösten tog epidemin ny fart och vi blev besvikna, vid årsskiftet såg det bättre ut och vi hoppades på vaccin och då kom nästa besvikelse.

Det gäller att hålla ut, konstaterar president Sauli Niinistö.

- Hoppet finns och hoppet vinner. Ingen nedstängning löser situationen - var och ens beteende avgör.

Länderna har varit bra på att dela information

President Sauli Niinistö säger att vi har sett mycket solidaritet länder emellan under coronapandemin, men att de nationella intressena alltid prioriteras högst.

- Det egna landet finns alltid närmast hjärtat, konstaterar president Sauli Niinistö som betonar att det internationella samarbetet måste bli bättre.

Men det finns klara ljuspunkter. Hälsomyndigheterna har varit nöjda med bland annat att Kina delade med sig av sina erfarenheter i ett tidigt skede.

“Till hösten har vi glömt att mandatperioden började ett par månader senare”

Justitieministeriet har i samråd med partierna flyttat fram kommunalvalet till juni. Det här beslutet ser president Sauli Niinistö som ganska oproblematiskt.

- Många kandidater som har trott att det blir val i april kommer att bli lidande, säger Sauli Niinistö, men jag tror att man i varje kommunfullmäktige till hösten har glömt att mandatperioden började ett par månader senare.

För presidenten handlar det om två saker. Alla har rätt att tryggt delta i kommunalvalet och det måste därför vara säkert.

- Valen är demokratins kärna och alla ska kunna ta del av dem utan att behöva vara rädda, säger Sauli Niinistö. Valet är också en masstillställning som miljontals mänskor tar del i. Det finns alltså en stor risk att smittan sprids. I juni är riskerna mindre än i april.

“Mitt beslut baserade sig på att smittan sprids just nu”

Presidenten ser inga politiska aspekter i Justitieministeriets beslut. Sauli Niinistö är inte heller intresserad av att ge några stilpoäng för regeringens hantering av kommunalvalet.

- Mitt beslut baserade sig inte på Institutet för hälsa och välfärds siffror. Mitt beslut grundar sig på att smittan sprids nu, säger presidenten. Det är alldeles klart.

“ Vi reagerar på situationen på det sätt som krävs”

Presidenten är också knapphändig i sina kommentarer kring det rådande undantagsförhållandet. Niinistö konstaterar att regeringen Marin är medveten om sina befogenheter.

- Det är alldeles säkert att vi reagerar på situationen på det sätt som krävs, konstaterar president Sauli Niinistö.

Inte heller ett eventuellt utegångsförbud är han intresserad av att kommentera.

- Om det visar sig att vi behöver begränsa den fria rörligheten så går det inte att kämpa mot nödvändigheten.

Diskussion om artikeln