Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Framskjutet kommunalval tvingar till uppskjuten kampanj – men ger kanske fler kandidater och ökat intresse

Från 2021
PR-foto av Elli Flèn
Bildtext Efter två mandatperioder är Elli Flén inte själv kandidat i årets kommunalval, men hon leder SFP-kampanjen i Nykarleby.

- Det är ett nederlag för demokratin att kommunalvalet flyttas. PR-konsulten Elli Flén håller fast vid sin åsikt som hon deklarerade redan i januari. Men nu ruckas kampanjplanerna och kandidaterna får tid att fila på argumenten.

Ingen nation kan ta ett beslut om att flytta på val lättvindigt. Men så har inte heller skett. Vi får lita på att dom som förstår sig på helheten har gjort ett övervägt och genomtänkt beslut, säger Elli Flén.

Hon är medlem i en oberoende utredningsgrupp i anslutning till Olycksutredningscentralen som ska undersöka de åtgärder som vidtagits till följd av coronapandemin i Finland. Hennes specialområde är myndighets- och medborgarkommunikation.

Utredningen tillsattes i september i fjol och gäller uttryckligen händelserna fram till sommaren. Eventuellt kommer andra krisutredningar att utreda de fortsatta händelserna som coronapandemin förorsakade.

Vi intervjuar Elli Flén i hennes egenskap av kombinerad politiker och privatföretagare inom medieträning, kriskommunikation och kommunikationsplanering.

“Flytta val är allvarliga saker”

Val ska helst kungöras ett halvår i förväg, så att alla har tid att förbereda sig. Flytta och inhibera val tillämpas - och missbrukas - mest i totalitära stater. Nu är det förstås ett speciellt undantagsfall, utöver det vanliga, och det förstår alla, säger Elli Flén.

- Vi får anpassa oss till besluten på lokal nivå. Men tråkigt är det, alla hade gärna sett att valet hade hållits som planerat, säger Elli Flén.

Efter två valperioder i Nykarleby fullmäktige är Elli Flén själv inte kandidat det här gången. Hon har som fullmäktigeordförande i fyra års tid sett hur mycket tid kommunalpolitiken tar. Nu ska det egna företaget få mer tid.

Flén är valledare för SFP i Nykarleby och hon leder också en av stadens valnämnder. Hon har kritiserat myndigheterna för bristfällig information om hur valet ska göras tryggt och säkert för alla grupper, också de som är isolerade på grund av coronapandemin. Nu flyttas valet och det kanske blir lite lättare.

Två månader extratid

Många frågor återstår för kandidaterna. Går luften ur kampanjen eller kan det rentav vara bra att få två extra månader?

- För vissa kan det säkert vara en bra sak. I de kommuner där partierna inte hade hunnit fylla kandidatlistorna fick man extra tid att söka fler kandidater. I Nykarleby, där jag själv är verksam, bestämde vi genast att vi använder tiden för att hitta ytterligare kvinnor och unga kandidater.

Det är de grupperna kandidater vi gärna hade haft flera av i vår kandidatbukett, säger Elli Flén.

De som bestämde sig för att kandidera i sista stund får nu mer tid att finslipa sitt budskap och sin kampanj. Elli Flén har inte hört om någon som skulle passa på att hoppa av sin kampanj, när det nu kom extra tid för kandidatnomineringen till början av maj.

Finns det kvar pengar i valbudgeten?

De flesta kandidaterna i mindre kommuner har knappast satt i någon riktigt hög växel i sin privata kampanj ännu. Det finns tid att bromsa in och vänta lite närmare valet, enligt Elli Flén.

- Jag har inte sett att så många skulle ha bränt av stora summor pengar eller satt förfärligt mycket tid på sin privata kampanj ännu.

SFP i Nykarleby har planerat mycket och prickat in många evenemang. Man ordnar virtuella, coronasäkrade valevenemang och debatter. Men inget har ännu annonserats eller konkret ställts i ordning.

Vänta med att spänna bågen

I Nykarleby flyttar man sin kampanjplan två månader framåt i tiden och spikar nya datum. Det är inte så stor skada skedd. Det är mer en mental grej att hitta en ny startfas.

- För den enskilda kandidaten skulle jag rekommendera att vänta lite, säger Elli Flén med sin bakgrund som kandidatcoach i politiken.

Nu pratas det mycket om kommunalvalet. Men det kommer säkert en dipp i några månader när folk hinner glömma bort valet. Sen måste bågen spännas på hytt.

Traditionellt är det de två-tre sista veckorna före valet som är intensivast i kampanjarbetet. Det är då väljarna vaknar till och kommer på att det är val.

Intresset för lokalval större, inte mindre, på grund av corona

Elli Flén är osäker på om den 13 juni är lämplig som valdag - när sommaren redan har börjat. Det är en krissituation och man hade knappast mycket tid på sig att fastställa den nya dagen, konstaterar Elli Flén.

Arbetet med kandidatrekryteringen har gett henne en tro på att det finns ett starkt intresse för lokalt beslutsfattande, just på grund av coronapandemin.

- Människor har det senaste året sett att det är viktigt med rejält folk som sitter som beslutsfattare. De har stor inverkan på ditt liv, din vardag, speciellt i en krissituation.

Det blev ett specialarrangemang nu. Men just det gör att folk kommer att diskutera kommunalvalet mera än annars, och knappast glömmer att rösta.

Coronapandemin har förändrat kampanjarbetet. Den traditionella politikern som går runt mellan kaffeborden eller skakar hand med väljarna måste isolera sig.

- Politikernas sätt att kommunicera med väljarna i valtider förändras definitivt, säger Elli Flén.

Fler vill vara med när det är på distans

I Nykarleby satsar man mycket på sociala medier. Det gick åt det hållet redan tidigare, och nu får vi verkligen ligga i framkant.

Många valdiskussioner och evenemang går att ordna online och de flesta människor är numera vana att delta i teams-möten och på zoom.

Det har gått riktigt bra och det har sänkt tröskeln för deltagande, säger Elli Flén.

- Vi har märkt att folk som inte skulle ha hoppat i bilen för att delta i något evenemang nu har deltagit. Det har varit låg tröskel för att delta i politiska evenemang från hemmasoffan.

Det blir också viktigare med traditionellt tryckt material i postlådorna. Det här valet får man satsa både på printmaterial, sociala medier och virtuella evenemang.

Så återstår att se hur smittläget ser ut i månadsskiftet maj-juni för små utomhusevenemang. Vädret borde vara på poliltikernas sida då. Om vädret och smittläget tillåter det, så planerar Elli Flén många små utomhusevenemang i Nykarleby.

Framtidens möten med högre kvalitet

Tiden efter coronapandemin kommer säkert att se annorlunda ut, både nationellt och på kommunal nivå.

- Jag hoppas att distansmötena hålls kvar, säger Elli Flén. Som österbottning har hon fått vänja sig vid en hel del resande till och från Helsingfors inom politik och olika organisationer.

Det har inte alltid känts helt vettigt att flyga ner till Helsingfors för ett två timmars möte och sen flyga hem igen. Så om man vill hitta något positivt i eländet, så är det att man inte alltid behöver mötas fysiskt. Det går att mötas på distans.

- Å andra sidan har vi märkt att vi saknar den mänskliga kontakten. Så vi satsar kanske på kvalitet i stället för kvantitet i de framtida mötena, hoppas Elli Flén.

Sen när vi faktiskt träffas så utnyttjar vi det maximalt. Vi tar de djuplodande och viktiga strategiska diskussionerna när vi möts på riktigt, medan rutinärenden kan skötas på distans.

Diskussion om artikeln