Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Närpes vill utveckla sitt integrationsarbete – en samordnare och en ny handlingsplan ska hjälpa till

Från 2021
Emina Arnautovic porträtt
Bildtext Emina Arnautovic vill att alla invånare, inklusive de med invandrarbakgrund, ska ha möjlighet att vara mera delaktiga i samhället.
Bild: Yle/Hanna Klingenberg

Under ungefär tre årtionden har Närpes utvecklats till en smältdegel för mångkultur. En ny handlingsplan med åtgärder och lösningar ska utveckla integreringen ytterligare i samhället.

Inflyttningen har medfört ett behov att utveckla kommunens integrationsarbete, det resonerar man i en handlingsplan för tvåvägsintegration. I ungefär ett års tid har en arbetsgrupp bestående av tjänstemän och förtroendevalda jobbat med att ta fram en så konkret plan som möjligt.

Själva syftet med tvåvägsintegration är att både invandraren och det mottagande samhället aktivt ska delta i integreringsprocessen.

- Det är så att Närpes stad har en jättebra integrationserfarenhet. Vi är vida kända för att vi är bra på det, och det tycker jag också. Men samtidigt så vill vi ju fortsätta vara bra, eller i alla fall så bra som det går, säger lokalpolitikern Emina Arnautovic.

2018 lämnade Arnautovic in en motion om att utveckla integrationen i Närpes. På tisdag kväll sammanträder stadsstyrelsen i Närpes för att godkänna handlingsplanen. Arnautovic har också suttit som ordförande i den arbetsgrupp som tagit fram handlingsplanen.

Samordnare ska leda utvecklingen

En konkret åtgärd är att man nu vill anställa en integrationssamordnare. Samordnaren ska leda integrationsarbetet i kommunen och planera tillsammans med olika sektorer. Enligt Arnautovic ska samordnarens uppgift bland annat vara att fånga upp utvecklingsmöjligheter för integration och hjälpa till med kommunikation.

- När det gäller främjande av goda etniska relationer så ska den här samordnaren ha den rollen att fånga bollen och utveckla vidare. Det görs redan jättemycket av det här men vi tyckte att det ska vara värt att utveckla det ännu mer, säger Arnautovic.

Med handlingsplanen och samordnaren vill man ta fram åtgärder som både på lång och kort sikt skapar en bättre miljö för inkludering och integration i Närpes.

- Vi måste lära oss mera av varandra. Och det första steget är då att sänka tröskeln. Vi måste se till hur vi gör alla våra invånare, men speciellt också invånare med invandrarbakgrund, mera delaktiga i samhället - mera delaktiga i våra föreningar och mera delaktiga i beslutsfattandet.

“Integrationsarbetet är ömsesidigt och fortlöpande”

Thuy Dieu Luu kom som 21-åring från Vietnam till Närpes år 2001. Hon vet av egen erfarenhet vilka utmaningar som invandrare kan stöta på. I dag är hon anställd av Närpes stad som samhälls- och hälsokommunikatör, och jobbar till stor del med att hjälpa arbetskraftsinvandrare.

En kvinna sitter på en parkbänk.
Bildtext Thuy Dieu Luu tror att tvåvägsintegration är ett steg i rätt riktning för Närpes.
Bild: Yle/Alexia Sahl

Enligt henne är tvåvägsintegration ett steg i rätt riktning. Hon betonar att invandrarna behöver stöd från kommunens invånare för att kunna integreras i det finländska samhället. Samtidigt ska alla oberoende bakgrund och kultur ha rätt att uppleva att de är en del av det finländska samhället.

- Så integrationsarbetet är ett ömsesidigt och fortlöpande arbete. Man behöver utveckla det hela tiden, så att det anpassas med samhället.

Diskussion om artikeln