Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Neste förbereder driftsstopp – mindre utländsk arbetskraft och strikta coronaregler ska göra arbetet tryggt

Från 2021
Nestes raffinaderi i Sköldvik
Bildtext Under driftstoppet stängs raffinaderiet ner så att man ska kunna göra olika underhållsarbeten. Det senaste driftstoppet var 2015.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Nestes driftsstopp i Sköldvik närmar sig, vilket betyder att hundratals yrkespersoner från olika håll kommer att samlas i Borgå för att se över raffinaderiets maskiner och utrustning.

Hur ska man då se till så inte raffinaderiet i Sköldvik blir en enda stor coronasmitthärd under servicestoppet?

Det var meningen att det skulle bli av redan i fjol, men då sköts det upp på grund av coronaläget.

Just nu är coronasituationen ännu värre, men det går inte att flytta servicearbetena framåt en gång till. Lagstadgade inspektioner måste göras och underhållsarbeten ska utföras.

”Det är nödvändigt att genomföra driftsstoppet våren 2021 för att kunna fortsätta produktionen på ett säkert sätt”, skriver Jukka Kanerva som är chef för revisionen vid Neste i Borgå. Han svarar på våra frågor per e-post.

Produktionschef Jukka Kanerva på Neste Oil i Sköldvik.
Bildtext Jukka Kanerva leder planeringen av servicestoppet. Arkivbild.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Om allt går enligt planerna så ska Nestes raffinaderi i Sköldvik stängas ner för 12 veckor under årets andra kvartal, alltså nu i vår. Arbetet med att planera det hela är i gång som bäst.

”Driftsstoppet i Borgå är ett kritiskt projekt och vi förbereder omfattande åtgärder gällande coronaberedskap”, skriver Kanerva.

Han berättar att Neste samarbetar tätt med både beslutsfattare, hälsovård, gränsmyndigheter och kommuner för att alla ska vara på kartan med vad som är på gång och hur man förbereder driftsstoppet på ett så coronasäkert sätt som möjligt.

Förra veckan (11.3) deltog representanter från Neste, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS samt Borgå stad i ett möte om förberedelserna.

Borgås social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen tycker det är bra att Neste vill samarbeta och planera tillsammans med staden.

I det här skedet, då allt ännu inte är klart, vill hon inte säga så mycket mer om vad driftsstoppet betyder för Borgås del.

Främst finländsk arbetskraft

Jukka Kanerva uppskattar att personer från ungefär 400 olika företag kommer att delta i servicearbetena.

Just nu lider många andra länder av ett sämre coronaläge än det i Finland. Gränssäkerheten har skärpts och det är svårare än vanligt att resa mellan olika länder.

Tidigare har många utländska yrkespersoner kommit till Borgå för att delta i underhållsarbetena, men i år kommer största delen av arbetskraften från Finland.

”Utländsk arbetskraft används bara då kunnandet i fråga inte finns inom landet”, skriver Kanerva.

Nestes raffinaderi i Sköldvik
Bildtext Arbetare i Sköldvik under Nestes senaste driftsstopp 2015. Journalister fick bekanta sig med området medan anläggningen var nerkörd.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Enligt Kanerva har Neste förbundit sig till att ordna säkra arbetsförhållanden under driftsstoppet.

Bolaget följer myndigheternas regler och anvisningar men planerar också ta i bruk ytterligare säkerhetsåtgärder.

Neste kommer till exempel att kräva att alla som då jobbar på raffinaderiet ska kunna visa upp ett negativt coronatestresultat innan de kommer till arbetsplatsen för första gången.

Det gäller också bolagets egna anställda.

Bolaget utreder om det går att ordna och kräva testning också under servicestoppets gång.

Alla är förpliktigade att använda munskydd. Dessutom är det viktigt att alla ser till att hålla avstånd och sköta handhygienen.

”Lokaler där smittorisken är hög identifieras och märks ut. I sådana här lokaler tar man till extra hårda åtgärder”, skriver Kanerva.

Han berättar också att man bett entreprenörerna tänka på riskerna med att inackordera flera personer i samma lägenhet.

”Om man övernattar i en gemensam lägenhet så sätts alla som bor tillsammans med en smittad person i karantän i 14 dagar med myndighetsbeslut. Karantänstiden går inte att förkorta med ett negativt testsvar”, skriver Kanerva.

Diskussion om artikeln