Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Eftis och morris i Raseborg ska spara pengar – höjda avgifter och nya urvalskriterier att vänta

Från 2021
Uppdaterad 15.03.2021 05:34.
Ett barn häller sand i en hink i sandlådan.
Bildtext Raseborg höjer bland annat avgiften för eftermiddagsverksamheten.
Bild: Marja Väänänen / Yle

Morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolbarn i Raseborg är för dyr. Raseborgs stad slår fast nya urvalskriterier och höjda avgifter för att kunna spara pengar.

På samma gång införs regler som berör gruppstorlekar och antal handledare.

Staden frångår det gamla systemet som gått ut på att verksamheten styrs av efterfrågan så att alla som ansökt fått en plats.

Fullmäktiges sparkrav på verksamheten ligger på 60 000 euro för år 2021.

År 2020 uppgick verksamhetskostnaderna till strax över en miljon euro.

Statsandelen på drygt 360 000 euro plus deltagaravgifterna på 120 000 euro täckte bara 44 procent av de sammanlagda kostnaderna. Skattemedlens andel är över 600 000 euro.

Höjda avgifter

Om lika många barn som tidigare deltar i verksamheten räknar staden med ökade intäkter på cirka 3 000 euro tack vare de höjda avgifterna.

Bildningsnämnden i Raseborg har beslutat att avgiften för eftermiddagsverksamheten ska vara 90 euro i månaden från och med augusti. Morgonverksamheten kostar 50 euro i månaden.

Tidigare har staden tagit en avgift på 70 euro om barnet deltar i verksamheten under fyra timmar och 120 euro om barnet är i morgon- eller eftermiddagsklubben över fyra timmar.

Raseborgs stad anser att priserna kan höjas om man jämför med andra kommuner i Nyland. I till exempel Ingå är priset 100 euro för under fyra timmar och 140 euro för över fyra timmar.

Nya kriterier

Staden planerar 15 till 18 grupper. Det ska få finnas maximalt 15 barn i en grupp och en handledare ska aldrig ha hand om fler än 15 barn.

I dag jobbar 31 handledare inom verksamheten. Planen är att antalet handledare minskar till 24 - 27

Precis som tidigare är det förstaklassare och andraklassare som i första hand har rätt till morgon- och eftermiddagsvård.

Elever i alla åldrar som är i behov av särskilt stöd har förtur.

Urvalskriterierna staden utgår från ser ut såhär:

1. elever i behov av särskilt stöd åk 1
2. elever i åk 1
3. elever i behov av särskilt stöd i åk 2
4. elever i åk 2
5. elever i behov av särskilt stöd i övriga årskurser

Om det inte finns tillräckligt med platser för alla lottar staden ut vilka barn som ställs i kö.

Diskussion om artikeln