Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

13 personer kan få gå, 12 kan bli tvungna att jobba deltid - Prakticums samarbetsförhandlingar är avslutade

Från 2021
Uppdaterad 10.03.2021 19:53.
Prakticum-byggnaden i Arabiastranden i Helsingfors.
Bildtext Prakticums fasad i Helsingfors.
Bild: Yle / Hanna Othman

Sammanlagt tjugofem personer ur personalen kan bli uppsagda eller få sin befattning ändrad från heltid till deltid. Under onsdagseftermiddagen fick personalen vid Prakticum ta del av samarbetsförhandlingarnas resultat.

Orsakerna bakom de nu slutförda samarbetsförhandlingarna är produktionsmässiga och ekonomiska.

Laila Andersson som är rektor och verkställande direktör för Prakticum säger att alla parter försökt hitta alternativa sparåtgärder.

- Vi var alla måna om att titta på helheten, för att kunna minimera personalinbesparingarna, säger hon.

Prakticum överväger att säga upp högst åtta lärartjänster och högst fem som hör till administrativ personal och stödpersonal.

Dessutom funderar institutet på att ändra högst 12 befattningar, varav 11 är lärare, från heltid till deltid.

Minskningar i personalstyrkan förverkligas också genom två pensionsavgångar och genom att inte förnya fem visstidsanställningar som löper ut det här året.

Så beräknar Prakticum spara in drygt 360 000 euro i år och strax under 1,2 miljoner euro nästa år.

Andra inbesparingar aktuella

Vidare fattade styrelsen för Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, som upprätthåller Prakticum, beslut om en förmånligare försäkring för företagshälsa och om att slopa tilläggsförsäkringen för gratis fysioterapi.

Dessutom fattade styrelsen beslut om att leasa datorer för dem som börjar på årskurs 1 i höst, i stället för att köpa in datorerna.

Därtill funderar styrelsen på att säga upp ett undervisningsutrymme i köpcentret i Arabia.

Med hjälp av åtgärderna räknar skolan med att spara in drygt 170 000 euro i år och 180 000 euro nästa år.

"Konstruktiv anda"

Andersson vill rikta ett tack till personalrepresentaterna som deltagit i förhanlingarna, och säger att samarbetet skett i konstruktiv anda. Alla har gjort sitt bästa för att vara kreativa och hitta de bästa möjliga lösningarna.

-Trots att det här har varit tungt och tråkigt så kan man säga att vi har haft bra samarbetsförhandlingar och det känns bra, säger Andersson.

Prakticums rektor Laila Andersson.
Bildtext Rektor Laila Andersson.
Bild: Markku Rantala / Yle

Andersson får medhåll av Undervisningssektorns fackorganisation OAJ:s huvudförtroendeman Peter Ammondt. Han säger att parterna verkligen försökte hitta olika alternativa inbesparingsmetoder.

- Man försökte så långt som möjligt undvika uppsägningar och deltidsanställningar, säger Ammondt.

Då Prakticum i slutet av januari varslade om samarbetsförhandlingar bedömde ledningen att sparbehovet skulle nås genom att minska antalet anställda med 25 och ändra 15 befattningar från heltid till deltid.

Ammondt säger att siffrorna förvisso inte är lika höga då resultatet presenteras, men att det alltid är olyckligt då förhandlingarna leder till personalminskningar.

- Vi hade så klart hoppats på att hitta alternativa inbesparingsmål, till exempel att spara mera på hyror, säger han.

Ammondt säger att man som lärare nu oroar sig över hur det här syns i undervisningen.

- Vi ska hoppas att resultatet inte orsakar en försämring i närundervisningen eller annan undervisning, säger han.

Betalar miljonhyra till Folkhälsan

I januari varslade Prakticum om samarbetsförhandlingar dels på grund av övergången till årsarbetstid för undervisningspersonalen och på dels på grund av det ekonomiska läget.

Tidigare har vi rapporterat att samtidigt som samarbetsförhandlingarna pågår betalar Prakticum en miljonhyra till Folkhälsan för skolhuset i Helsingfors.

Men en sänkning av hyran som sparåtgärd är ändå inte aktuell, enligt Folkhälsans vd och Prakticums styrelseordförande Georg Henrik Wrede.

Också för fyra år sedan, år 2017, genomgick Prakticum samarbetsförhandlingar. Då fick 20 lärare beskedet att deras resursering skulle ändras.

Två lärare var inte nöjda, utan tog lönefrågan till tingsrätten och vann.

Artikeln uppdaterades:
10.3.21 kl. 19.08 med kommentarer av rektor Laila Andersson.
10.3.21 kl. 19.41 och 19.52 med kommentarer av huvudförtroendeman Peter Ammondt.

Diskussion om artikeln