Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö fågelstation belönas för sin vetenskapliga verksamhet

Från 2021
Hornuggla i handen på en person.
Bildtext Hornuggla i handen på forskare. Vid Hangö station idkas sedan år 1979 forskning och uppföljning av fåglars migration.
Bild: Ilse Klockars / Yle

Hangö fågelstation får ett stort vetenskapspris på 10 000 euro som erkännande för den förtjänstfulla forskning som bedrivs vid stationen. Priset utdelas vartannat år av Vetenskapliga samfundens delegation (VSD).

VSD:s vetenskapspris utdelas vartannat år ur Alfred Kordelins allmänna framstegs- och bildningsfonds särfond, Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond.

Aki Aintila, långvarig medarbetare på Hangö fågelstation, är glad över priset.

- Det här känns som ett stort tack och ett erkännande för det arbete vi gör på fågelstationen. Arbetet på fågelstationen är ett samarbete mellan dem som frivilligt iakttar fåglar, ringmärker dem och sköter stationen samt dem som stöder oss.

Priset kan enligt motiveringarna ges för särskild förtjänstfullhet inom att ordna vetenskapsevenemang, främja öppen publicering, vetenskapskommunikation eller synliggöra de vetenskapliga samfundens verksamhet.

Varfågel i handen på ringmärkare.
Bildtext Fågelstationen på Uddskatan i Hangö observerar systematiskt och ringmärker även både stationära och flyttande fåglar. Vid ringmärkning noteras bland annat även fåglarnas vikt och ålder.
Bild: Ilse Klockars / Yle

Aki Aintila hoppas att priset gör att Hangö fågelstations verksamhet och observationsdata om fåglar får mera synlighet i framtiden.

- Tack vare synligheten kan vi utveckla naturturismen i Hangö, vi kan jobba för att verksamheten får fortsätta, vi kan få nya observationer och förhoppningsvis ännu mera stöd. Priset är en fantastisk sak även för Hangö stad och jag hoppas att Hangöborna blir ännu mera stolta över sin fågelstation.

Aintila säger att man ännu inte hunnit fundera hur prispengarna ska användas. Men de skulle till exempel kunna användas till att utveckla informationen på webben om flyttfåglar och till att skapa material för skolelever.

Fågelobservationer sedan 1979

Hangö fågelstation är belägen på Hangö udds yttersta spets. Udden anses vara en av de mest betydelsefulla platserna för observation av fågelmigration i Finland.

Stationen grundades och upprätthålls av Helsingforstraktens ornitologiska förening Tringa rf. Verksamheten sker i stor utsträckning på frivillig basis.

Vid stationen idkas sedan år 1979 forskning och uppföljning av fåglars migration. Naturvänner i alla åldrar introduceras även till fågelskådning och naturskyddsarbete.

Hjälper förstå klimatförändringens effekter

Vid Hangö station insamlas data genom inventering av både flyttfåglar och stationära fåglar samt ringmärkning av fåglar. Utgående från detta material har forskare bland annat kunnat fastställa klimatförändringarnas effekter på våra fågelbestånd.

Närbild på en koltrast  i handen på en människa.
Bildtext Koltrast med satellitsändare. Hösten 2020 förseddes koltrastar vid Hangö fågelstation med positionssändare som en del av ett internationellt forskningsprojekt.
Bild: Ilse Klockars / Yle

Materialet som insamlats på stationen har visat sig vara lämpligt för forskning rörande förändringar i olika fågelarters flyttmönster över tid.

Forskningen har även kunnat visa på hur stränga vintrar påverkar fåglarnas vårflyttning, och att tidpunkten för vårflyttningen har förändrats i takt med klimatförändringen.

Prisbelönt fågelstation

År 2009 tilldelades Hangö fågelstation Västra Nylands miljöpris på 10 000 euro som utdelas av Sophie von Julins Stiftelse och tidningen Västra Nyland. Priset gavs för tre decennier av förtjänstfullt miljöarbete och insamling av forskningsdata.