Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Regionförvaltningsverket: Attendos äldreboende i Raseborg måste ha mera personal – annars tvingas boendet stänga

Från 2021
Uppdaterad 11.03.2021 12:13.
En skylt med texten "Attendo, Villa Pentby", i bakgrunden äldreboendet.
Bildtext Det finns kring 45 klienter från Raseborg på äldreboendet Villa Pentby.
Bild: Yle/Taisto Lapila

Attendo måste ha mer personal vid äldreboendet Villa Pentby i Karis. I annat fall kan verksamheten avbrytas, meddelar Regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverket tog i december hand om övervakningen av Villa Pentby. Raseborgs stad hade under hösten övervakat verksamheten efter att staden hade fått flera orosanmälningar om missförhållanden.

Då fanns det bland annat problem med dimensioneringen av personalen, det fanns brister i renligheten och det fanns brister i hanteringen av läkemedel.

Alla klienter har rätt att få de tjänster de behöver under alla veckodagar och alla tider på dygnet

Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket gjorde ett oanmält besök på Villa Pentby den 18 december.

Då kom det fram att klienterna fortfarande vårdades i sängen, att kvaliteten på maten inte hade förbättrats, att det inte fanns någon stimulerande verksamhet och att det inte fanns tillräckligt med personal.

Färre på jobb under veckoslut

Utredningar som Attendo gjorde efter besöket visade att det fanns stora skillnader i hur många anställda som var på jobb. Speciellt under veckoslutet fanns det färre anställda än under vardagar.

Alla klienter har rätt att få de tjänster de behöver under alla veckodagar och alla tider på dygnet, konstaterar Regionförvaltningsverket.

RFV anser att Attendo och ledningen för Villa Pentby inte reagerade tillräckligt på Raseborgs stads uppmaningar. Dessutom dröjde det länge innan Attendo tog till praktiska åtgärder för att få bukt med missförhållandena på Villa Pentby.

I februari 2020 gav dessutom tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, ett förordnande till Attendo om att de ska ser till att det finns tillräckligt med personal vid alla enheter inom äldreomsorgen vid alla tider på dygnet och under alla veckodagar.

Från och med början av det här året ska det finnas minst 0,55 anställda per klient.

Regionförvaltningsverket förpliktar nu att Attendo att ge en rapport om klient- och personalsituationen senast 30 april. Efter det ska de ge en liknande rapport varannan månad fram till 30 oktober i år.

Källa: Pressmeddelande från Regionförvaltningsverket 11.3.2021

Diskussion om artikeln