Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Efter månader på distans med stora tekniska problem – nu talas det till och med om att tyska elever borde gå om hela läsåret

Från 2021
Skolelev framför sin dator
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Då Tyskland i början av mars beslutade om att lätta på coronarestriktionerna är ett av målen att få alla barn tillbaka till skolan. Många befarar ändå att det bara är en tidsfråga innan ett försämrat coronaläge igen tvingar allt fler barn att stanna hemma. Det här samtidigt som distansundervisningen dras med många problem.

Trots beslut om att lätta på vissa coronarestriktioner är skola på distans fortfarande vardag för en stor det del av de tyska skoleleverna.

Där man i de yngsta och äldsta klasserna åtminstone delvis sitter på skolbänken igen, finns det fortfarande också många elever som enbart har skola på distans. Det här sedan snart tre månader.

I Tyskland har distansundervisningen varit ett hett samtalsämne bland annat därför att en stor del av de tyska skolorna var och är mycket illa utrustade för att sköta undervisningen digitalt på distans.

Ett år efter att coronapandemin tog fart finns många av de praktiska problemen kvar såväl i skolorna som i hemmen.

– Vi har klassiska och enkla problem, som att kameran eller mikrofonen inte fungerar. Men så har vi också skolor som har bett oss bygga upp deras datasystem från grunden, säger Anna Feiler som studerar informationsteknologi vid universitet i Erlangen-Nürnberg.

Anna Feiler i slottsparken i Erlangen
Bildtext Anna Feiler säger att vissa skolor till och med har bett dem att bygga upp datasystem från grunden.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

”För lite stöd för lärarna”

Anna Feiler är en av omkring tjugo studenter som har varit med om att i Erlangen starta upp ett gratis IT-stöd för att underlätta distansundervisningen.

På sin fritid löser hon de datorkrångel som skolbarnen, föräldrarna och lärarna dras med.

– Största delen av förfrågningarna har faktiskt kommit från lärare, som i det här läget helt klart har varit överbelastade, säger Feiler.

– Det skulle ha varit bra om lärarna hade fått mer stöd och utbildning. Nu blev distansundervisningen något de var tvungna att klara av utan desto mer hjälp.

– Hur bra skolorna har klarat av situationen hänger enligt min bedömning i hög grad ihop med hur kunniga och engagerade lärare skolorna har, säger IT-professorn Andreas Maier som är initiativtagare till projektet.

Som förälder har Maier själv erfarenhet av problemen med skolgång på distans, men han ser också att situationen håller på att bli bättre.

– Under den första nedstängnigen kommunicerade vi ännu med papper och penna och skoluppgifterna måste föras till skolan. Nu fungerar åtminstone den elektroniska kommunikationen, även om man i klasserna ett till fyra fortfarande inte har några videoplattformar för lektionerna, säger Andreas Maier om situationen i Erlangen.

Professor Andreas Maier i slottsparken i den tyska staden Erlangen
Bildtext Andreas Maier.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Ojämlikhet förstärks

Ett år in i coronakrisen är ändå en stor del av problemen i de tyska skolorna fortfarande inte lösta.

Många skolor har fortsättningsvis urusla nätförbindelser och på många håll saknar lärarna till och med egna e-postadresser.

De digitala skolplattformar som finns för att underlätta skolgången har dessutom varit överbelastade då miljontals elever har jobbat hemifrån.

Men de tekniska problemen är ändå bara en del av diskussionen. Då den gällande nedstängningen samtidigt har lett till att distansundervisningen bara har fortsatt och fortsatt finns också en stor oro för att barnen inte lär sig det de borde.

Det har i Tyskland till och med talats om att alla elever på grund av coronan borde gå om ett helt skolår. Vissa delstater har redan slagit fast att det på frivillig basis ska vara möjligt att gå om en klass.

Samtidigt förstärker distansundervisningen ytterligare den sociala ojämlikhet som redan tidigare har setts som ett av de största problemen inom den tyska skolan.

Beroende på situationen i familjerna finns stora skillnader i hur mycket stöd eleverna får med skolarbetet där hemma och hur väl de överhuvudtaget är utrustade för skola på distans.

– Vi har också fått många frågor av familjer som inte vet hur de ska klara av situationen ekonomiskt. Familjer med tre barn, men där det endast finns två digitala apparater. Det här är förstås svårare frågor att lösa, säger Anna Feiler.

Pandemin blev en väckarklocka

Feiler tror ändå att coronapandemin nu erbjuder Tyskland en chans att på allvar ta itu med digitaliseringen, där Tyskland under årens lopp har hamnat långt på efterkälken.

– Tidigare hade vi ingen som helst digitalisering i skolan. Vi hade inte ens trådlöst nät trots att det redan då var allmänt utbrett. Så jo, jag tror att pandemin ger oss en möjlighet att rusta upp skolorna, säger Feiler.

I nuläget hänger digitaliseringen inte ens på pengar och begränsningar.

Tidigare var det omöjligt för den tyska staten att gå in med pengar för digitaliseringen, då skolan och utbildningen faller inom delstaternas ansvarsområde.

Enligt en överenskommelse från år 2019 kunde den tyska regeringen ändå besluta om ett stödpaket på fem miljarder euro för digitaliseringen av skolan.

En stor del av pengarna står fortfarande oanvända, men coronan lär ändra på den saken.

– Coronapandemin har bara förstärkt de problem vi redan tidigare hade med digitaliseringen. Problemen har nu blivit så tydliga att jag utgår från att man kommer att lösa dem, säger professor Andreas Maier.

Diskussion om artikeln