Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Maten tog ofta slut, nästan alla klienter hade brister i näringstillståndet – läs mera om problemen som uppdagades på Attendos boende i Karis

Från 2021
Uppdaterad 11.03.2021 18:12.
Äldreboende i Karis hotas av stängning - Spela upp på Arenan

Regionförvaltningsverket ryter till om äldreboendet Villa Pentby i Karis. I ett färskt beslut på över 40 sidor kräver verket att mer vårdpersonal anställs från mitten av mars, annars avbryts verksamheten vid äldreboendet.

I beslutet listar Regionförvaltningsverket åtgärderna som bör vidtas omedelbart:

  • Senast den 15 mars bör det finnas resurser som motsvarar sex anställda till vid Villa Pentby.
  • Den nya personalen bör huvudsakligen bestå av personer i fasta arbetsförhållanden. Det här ska ske före utgången av april 2021.
  • Personalen nattetid måste ökas, så att varje grupphem på Villa Pentby har en egen nattsköterska. Det här ska ske från och med den 15 mars 2021. Ifall det i grupphemmet finns klienter som kräver mera hjälp nattetid, läs två skötare, måste ett arbetspar finnas tillgängligt, så att inget grupphem blir utan övervakning.
  • Varje veckodag måste det finnas en resurs som motsvarar tre heltidsanställda vid Villa Pentby.

Regionförvaltningsverket fastslår att alla dessa krav måste uppfyllas, annars avbryts verksamheten vid äldreboendet.

Senast den sista april vill verket ha en redogörelse över åtgärderna som Attendo har vidtagit vid äldreboendet Villa Pentby.

Bristfälliga journaler, näringsrekommendationerna följs inte

Regionsförvaltningsverkets beslut innehåller både iakttagelser som Raseborgs stad gjort under hösten 2020 och sådant som RFV märkte när de kom på oanmält kontrollbesök till Villa Pentby i december 2020.

Regionförvaltningsverket prickar flera delar av verksamheten genom att tilldela anmärkningar om förfarandet.

Patientjournalerna är ofullständiga, de uppdateras inte och är inte pålitliga. Enligt verket ger de inte en bild av hur klienterna mår.

"Personalen måste få vägledning i hur patientjournaler upprätthålls på rätt sätt", konstaterar Regionförvaltningsverket. Personalens kunnande måste också kunna bekräftas.

Öppna fönstret eller ut på tobak rapporterades som utevistelse?

Regionförvaltningsverket konstaterar vidare att patientjournalerna innehåller anteckningar, som inte bygger på verkligheten.

Till exempel skriver man in att klienten vistas utomhus, när hen ledsagas på tobak eller när man öppnar fönstret i rummet.

Anteckningar i journalen har också gjorts fast klienten inte är på boendet utan på sjukhus.

Det har också förekommit anteckningar i patientjournalen efter att klienten har dött. I det sammanhanget återfanns anteckningar om att klienten har sovit i samband med nattronden.

En annan anteckning ger vid handen att klienten har fått sin kvällsmedicin klockan 19. Det här har skett fast klienten de facto har avlidit.

Verket prickar också de äldres tillgång till näringsrik mat. Vid Villa Pentby har man misskött uppföljningen av hur de äldre äter, för att de inte ska bli undernärda. Näringsrekommendationerna för äldre måste följas, kräver verket.

Det brister också i hanteringen av mediciner vid Villa Pentby. Särskilt uppmärksamhet ska fästas vid hur mediciner förvaras, delas ut och förstörs, påpekar verket vidare.

När en klient inte längre behöver en medicin ska den behandlas som medicinskt avfall och inte användas av andra klienter eller förvaras bland andra mediciner, påminner verket vidare. Obehöriga personer ska inte heller ha tillgång till medicinförrådet.

I Regionförvaltningsverkets beslut påtalas också rätten till god vård i livets slutskede. Det här behöver personalen fästa särskild uppmärksamhet vid, fastslår verket.

Användningen av munskydd "alarmerande"

I sitt beslut konstaterar RFV också att det brister i rekryteringen till Villa Pentby. Principen motsvarar närmast "allt duger" (på finska: kaikki käy).

Dessutom har boendet på nytt rekryterat en person som konstaterats behandla klienterna illa.

Hygienbestämmelserna under en pågående epidemi fungerar inte i Villa Pentby, fastslår RFV vidare.

Enligt inofficiella bestämmelser för personalen använda bara två munskydd under en arbetstur. I samband med måltid "skuffas munskyddet åt sidan" och tillbaka på igen efter måltiden.

Munskydden förvaras i ett stängt utrymme, dit alla inte har nycklar. Hygienbestämmelserna vid Villa Pentby betecknas som "osakliga och alarmerande".

Gruvliga detaljer

I RFV:s rapport framkommer också att de anställda är ytterst missnöjda med maten de tvingas servera.

"Den liknar hundmat och är en enda röra", säger en av de anställda vid boendet.

En annan anställd säger att hen inte kan tänka sig att äta själv av den mat som serveras och inte heller vill servera maten åt de äldre.

Ett exempel som nämns är såsen, där fiskbitarna hade tagit slut trots att portionerna redan var mycket små.

Bara fyra av 45 äldre vid boendet hade fått tillräckligt med mat, enligt Regionfövaltningsverket. Resten löpte risk för att få för lite mat eller direkt undernäring.

Vårdas i sängen

Bristen på personal vid Villa Pentby leder också till att det inte går att få de äldre upp ur sängen. Det är inte möjligt, berättade personalen i samband med RFV:s kontrollbesök.

Eftersom köksbiträdet inte är på plats tvingas vårdpersonalen sköta matutdelning, till exempel under kvällspasset. Samtidigt har 70 procent av de äldre som bor i Villa Pentby stort eller mycket stort vårdbehov med medelsvår eller svår minnessjukdom.

Rummen ser ut som förråd

I RFV:s skrivelse beskrivs också hur det ser ut i Villa Pentby.

"De äldres rum liknar mer förråd, med blöjpaket vid ingången. Intrycket av hemmet är att det är smutsigt, både på rummen och i allmänna utrymmen."

Bristande ledarskap

Ledarskap och planering av verksamheten vid Villa Pentby nämns också i RFV:s beslut.

"Ledarskapet verkar splittrat eller obefintligt. Det finns inget mål för verksamheten vid boendet, ingen egen verksamhetsplan. Därför är det svårt att följa ministeriets rekommendationer vid boendet och tillämpa dem i praktiken."

Det konstateras vidare att inget händer, trots anmärkningar av klienter, anhöriga och personal.

"Attendos ledning reagerar inte, vilket berättar mycket om bolagets verksamhetskultur."

Uppgifterna och citaten i artikeln är tagna ur beslutet från Regionförvaltningsverket i Södra Finland (ESAVI/35464/2021) den 3 februari 2021. RFV informerade om beslutet 11.3.2021. De rapporterade bristerna är både sådana som Raseborgs stad upptäckte under hösten 2020 och sådana som Regionförvaltningsverket upptäckte på kontrollbesöket som gjordes oanmält i december 2020. I beslutet beskrivs också de svar som vårdbolaget Attendo kommit med. Attendo medger vissa brister men för mångas del anser bolaget enligt beslutet att bristerna inte är allvarliga.

Uppdatering 11.3 klockan 18.12: en video lades till i artikeln.

Diskussion om artikeln