Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu ska också mindre gym och yogasalar kunna stängas – regeringen uppdaterar paragraf i lagen om smittsamma sjukdomar

Från 2021
Byggnad med pelare och dekorationer fotograferad snett nerifrån. Ständerhuset i Helsingfors
Bildtext Förtydligandet av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar ska träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 30 juni 2021.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Regeringen ska både förtydliga och utvidga paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar som gör det möjligt att stänga utrymmen för kunder i syfte att förhindra spridningen av coronavirus.

Paragrafen 58g utvidgas dessutom så att den nu även ska gälla inomhusutrymmen för under 10 personer och för under 50 personer utomhus. Det betyder i princip att personantal i lokalerna inte längre spelar någon roll.

Tidigare har exempelvis gym och liknande hobbylokaler i huvudstadsregionen, enligt regionförvaltningsverkets tolkning, kunnat fortsätta att ha öppet så länge de ser till att maximalt 10 personer vistas i lokalen samtidigt.

Paragrafen berör lokaler och utrymmen i regioner i samhällsspridningsfasen, som alltså kan stängas av kommunen eller regionförvaltningsverket för två veckor.

Till lokalerna som kan stängas hör utrymmen för motion och idrott samt gym, allmänna bastur, simhallar och badinrättningar, dansställen och utrymmen som används för körsång och amatörteater, nöjes- och temaparker, inomhuslekparker och inomhuslekplatser samt allmänna utrymmen i köpcentrum.

Eftersom personantalet inte längre ska inverka ska nedstängningar också kunna tillämpas på till exempel små yogasalar och små utrymmen för kontaktsportgrenar.

Arbets- och näringsministeriet förbereder ett förslag som ska ge näringsidkare ersättning via systemet för kostnadsstöd för ekonomiska förluster till följd av en eventuell stängning av ett kundutrymme.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 30 juni 2021.

Diskussion om artikeln