Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Cygnaeus och Braheskolan i Åbo är snart utan skolpsykolog igen: "Vi är uppe i den femte skolpsykologen på ungefär sex år"

Från 2021
Uppdaterad 12.03.2021 11:26.
Cygnaeus skola i Åbo
Bildtext Cygnaeus skola i Åbo har ofta varit utan skolpsykolog under de senaste åren.
Bild: YLE/Åboland

Cygnaeus skola och Braheskolan i Åbo är igen utan skolpsykolog

5:59

Cygnaeus skola och Braheskolan i Åbo är från och med nästa vecka utan skolpsykolog igen. Under de senaste åren har skolpsykologen bytts ut nästan varje år och rekryteringen av en ny skolpsykolog har inte inletts, trots att staden varit medveten om saken i flera veckor.

Det här innebär att alla elevkartläggningar och utredningar stannar upp och att eleverna blir utan det stöd och den hjälp de har rätt till och behöver.

- Vi har väldigt många barn som är i behov av samtalshjälp och stödfunktioner och det här behovet har ju bara ökat under coronapandemin, säger rektor Nicke Wulff. Många familjer har redan väntat ett år på en kartläggning av skolpsykolog, men det har inte kunnat göras på grund av att kön blivit så lång.

Skolpsykologen vid Cygnaeus skola och Braheskolan ansvarar för över 550 skolelever och 100 förskolebarn. Enligt lagen har eleverna rätt till en träff med en psykolog vid behov inom sju dagar och vid akuta situationer ska de få träffa en psykolog samma dag.

"Det är otroligt beklagligt för både eleverna och familjerna"

Undervisnings- och kulturministeriet publicerade igår en rapport som visar att det är svårt att hitta behörig personal till de svenskspråkiga skolorna i Finland. Det här gäller lärare, ämneslärare och speciallärare, men också skolpsykologer och kuratorer. Störst är bristen i Huvudstadsregionen, medan läget ser bättre ut i Österbotten. Även i Åbo har skolpsykologerna bytts ut väldigt ofta.

- Vi är uppe i den femte skolpsykologen på ungefär sex år och varje gång har det blivit ett glapp mellan anställningarna. Det är otroligt beklagligt för både eleverna och familjerna, säger Wulff.

Trots att skolpsykologen för Cygnaeus och Braheskolan redan i slutet av januari meddelade att hon kommer att sluta, så har ingen nyrekrytering kommit igång. Det betyder att skolorna står utan skolpsykolog på obestämd tid.

- Jag är väldigt arg och ledsen att det är så här. De ansvariga inom välfärdssektorn borde redan för länge sedan ha ledigförklarat tjänsten. Om vi anställer en person nu, så kan den personen börja jobba tidigast om en månad. Antagligen börjar den personen med sitt arbete först i början av nästa läsår, säger Wulff.

Nicke Wulff i Cygnaeus skola.
Bildtext Nicke Wulff är både ledsen och arg över att rekryteringen av en ny skolpsykolog inte kommit igång.
Bild: Yle/Daniel Korpi

"Det finns elever som mår så dåligt att de inte ens kan vara i skolan"

Även föräldern Annette Palanen är orolig över situationen och att skolpsykologerna byts ut så ofta.

- Vi har en son som bara behöver en kartläggning över vad han behöver för extra stöd inför högstadiet. Men det finns massor med elever som går regelbundet hos skolpsykologen och sådana som mår så dåligt att de inte ens kan vara i skolan, säger Palanen.

Palanens familj har inte haft så mycket kontakt med skolpsykologen eftersom de även fått mycket hjälp av specialläraren. Men för de elever som träffar skolpsykologen regelbundet är det tungt att skolpsykologen byts ut så ofta.

- Det är ett större problem som staden borde ta itu med. Den akuta situationen borde lösas under våren, så att den nya skolpsykologen skulle få börja från rent bord, säger Palanen.

Ett barn i en klätterställning
Bildtext En del skolelever mår så dåligt att de inte ens orkar gå till skolan.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Bildningssektorn kan inte anställa psykologer

Även Liliane Kjellman, direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning i Åbo är bekymrad över bristen på skolpsykologer i skolorna. Men eftersom skolpsykologerna i Åbo stad är anställda vid välfärdssektorn kan bildningssektorn inte rekrytera nya psykologer.

- Vi försöker påskynda den här rekryteringen och är regelbundet i kontakt med personalen inom välfärdssektorn. Jag hoppas att rekryteringen nu sätts igång omgående, säger Kjellman.

En orsak till att det dröjer så länge beror på att staden har olika rekryteringssystem inom olika sektorer.

Inom bildningssektorn behöver man inte ansöka om rekryteringstillstånd för att till exempel anställa en ny lärare, men inom välfärdssektorn behöver även tillfälliga tjänster få tillstånd av staden. Det gör att rekryteringen måste godkännas av flera olika chefer innan tjänsten kan ledigförklaras.

Liliane Kjellman, en dam med ljust hår och glasögon, är servicedirektör för svenskspråkig fostran och utbildning i Åbo stad.
Bildtext Liliane Kjellman försöker göra vad hon kan för att snabba på rekryteringen.
Bild: Linus Hoffman/Yle

"En fast tjänst gör jobbet attraktivare"

Kjellman medger att det är problematiskt att skolpsykologerna byts ut nästan varje år. Något som hon tror att kan motivera en skolpsykolog att stanna kvar är en fast tjänst, och en sådan är nu under planering.

- En fast tjänst kan göra det attraktivare för psykologerna att söka jobbet. Det här har förberetts, men har i det här skedet inte gått vidare. Så det har jag påtalat och fortsätter att påtala, så att svenskspråkiga elever i Cygnaeus får sin lagstadgade rätt till psykologtjänster, säger Kjellman.

Yle Åboland har försökt nå anställda inom välfärdsektorn vid Åbo stad utan resultat.

Diskussion om artikeln