Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Attendo om personalkravet på Villa Pentby: "Orimligt att vi tvingas ha mer personal än andra boenden"

Från 2021
En skylt framför en större byggnad där det står Attendo Villa Pentby.
Bildtext Villa Pentby i Karis har nu satts under lupp.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Attendo medger brister på äldreboendet Villa Pentby, men håller fast vid att de anser att Regionförvaltningsverkets krav på mera personal är orimligt.

Listan på problem som uppdagats på äldreboendet Villa Pentby i Karis är lång. I ett färskt beslut från Regionförvaltningsverket kommer det fram att klienterna fått för dålig mat, många äldre kommer aldrig upp ur sängen, och personalen räcker inte till.

Verket kräver att Attendo, bolaget som driver verksamheten, anställer mera personal. Attendo ska ge en rapport om klient- och personalsituationen senast den 30 april.

Attendo lovar mer personal men tycker kravet är hårdare än på andra likadana boenden

Enligt regionchef för äldrevården Simo Saaranen har Attendo redan anställt fler till Villa Pentby. Han kan inte berätta exakt hur många fler som börjat jobba på äldreboendet.

I pressmeddelandet från Regionförvaltningsverket står det att det ska finnas minst 0,55 anställda per klient på Villa Pentby.

Simo Saaranen säger att Regionförvaltningsverket kräver att de har 0,76 anställda per klient på boendet.

- Vi tycker det här kravet är orimligt, säger Saaranen.

När Yle Västnyland frågar varifrån han fått siffran 0,76 förklarar Saaranen att det är vad personaldimensioneringen blir om de anställer sex personer fler till Villa Pentby.

Regionförvaltningsverket kräver i sitt beslut att det senast den 15 mars bör finnas resurser som motsvarar sex anställda till vid Villa Pentby.

Enligt Attendo kräver beslutet från Regionförvaltningsverket cirka 25 till 35 procent mer vårdpersonal i förhållande till enhetens licens, och i förhållande till alla andra vårdhem i Raseborg-området.

Det kan inte vara så att det bara är en siffra som styr, det är också det levande livet

― Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola, Raseborgs stad

På Raseborgs stad kommenterar äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola att Attendo har fel då de säger att kravet på mer personal skulle vara orimligt.

- Det är ett försvarstal. Det är inte orättvist. Det baserar sig på iakttagelser som vi har gjort när vi från stadens sida granskat verksamheten, och på det som Regionförvaltningsverkets inspektörer har sett när de gjort oanmälda besök, säger Ala-Jaakkola.

Hus är olika, konstaterar Ala-Jaakkola. Villa Pentby består av fyra avdelningar, och enligt henne har verksamheten under åren förändrats så att det nu på alla avdelningar bor människor med långt framskriden minnessjukdom.

- Det måste finnas personal på alla enheter dygnet runt och då blir dimensioneringen annorlunda, säger Ala-Jaakkola.

Regionförvaltningsverket berättar per mejl att det under perioden 16.11.2020 till 17.1.2021 tidvis har varit alltför lite personal på plats.

Mängden personal har varierat mycket från dygn till dygn, så fastän Villa Pentby allt som allt haft tillräckligt med folk på plats har personalmängden på veckosluten inte alltid varit tillräcklig.

- Det kan inte vara så att det bara är en siffra som styr, det är också det levande livet. Fastigheten är som den är, klienternas funktionsförmåga är dålig, då behövs det mera personal, säger äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola på Raseborgs stad.

Förbättringar har redan skett

Enligt Ala-Jaakkola har det redan skett förbättringar och anhöriga behöver inte vara oroliga just nu.

- Det är lugnare. Jag vet att Attendo har bytt förman och försöker utveckla verksamheten.

Hon konstaterar att utvecklandet av verksamheten inte sker i en handvändning.

Raseborgs stad har inte gjort några inspektioner på boendet på det här årets sida. Det har inte heller kommit några klagomål, från vare sig anhöriga eller personal, sedan årsskiftet.

Maten kommer till boendet varje dag, i stället för var tredje

Samtidigt som Attendo anser kravet på mer personal orimligt, medger de att det funnits brister på boendet.

- Vi började utveckla verksamheten redan på förra årets sida när vi fick rapporterna från granskningarna som gjorts här. Vi granskade själva boendet och kom fram till att vi behövde göra något, säger Attendos regionchef för äldrevården Simo Saaranen.

Saaranen berättar om ett flertal förbättringar som redan gjorts på Villa Pentby. Till exempel kommer maten, som tillverkas på annat håll, till boendet nu varje dag. Tidigare transporterades maten till Villa Pentby var tredje dag.

Regionförvaltningsverket säger i sin rapport att det fanns brister i patientjournalerna. Saaranen säger att Attendo ska åtgärda det.

- Vi går igenom alla fel med personalen och ordnar vid behov utbildning i hur man fyller i journalerna, säger Saaranen.

Raseborgs stad kommer snart att sluta ett avtal med Attendo om Villa Pentby

Antalet klienter på boendet har minskat. Orsaken till det är att Attendo, som driver boendet, och Raseborgs stad som betalar för vården, inte har ett avtal.

Därför har staden inte placerat nya invånare till Villa Pentby sedan början av 2020.

Raseborgs stad och Attendo har haft ett avtal som tog slut hösten 2019. Efter det har Raseborgs stad betalat för de enskilda klienternas vård med betalningsförbindelser.

- Lagen säger att man inte ska flytta på människor i onödan, och då hade vi inte något annat alternativ än att göra klientvisa betalningsförbindelser för de personer som bodde på Villa Pentby i det skedet, säger äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola på Raseborgs stad.

Staden gjorde tillsammans med andra kommuner en gemensam konkurrensutsättning, till vilken Attendo inte anmälde sig som serviceproducent.

Saken kompliceras ytterligare av att fastighetens ägare inte går med på att hyra byggnaden till staden.

Kirsi Ala-Jaakkola berättar att Attendo nu efter ett år anslutit sig till upphandlingen, och staden kan sluta ett avtal med dem.

Diskussion om artikeln