Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stad förbereder sig för att ta över vid stängningshotade boendet i Karis - oklart om vården kan fortsätta i samma lokaler

Från 2021
Uppdaterad 12.03.2021 15:40.
En ingång till en byggnad. På en skylt vid sidan om ingången står det Attendo Villa Pentby.
Bildtext Boendet har haft för lite personal, journalerna har varit bristfälliga och de äldre har fått för lite mat.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Om myndigheterna beslutar stänga Attendos verksamhet i äldreboendet Villa Pentby är staden Raseborg redo att ta över vården. Frågan om verksamheten kan fortsätta i samma lokal, där Attendo är hyresgäst, är fortfarande öppen.

Vårdbolaget Attendos boende i Karis har prickats för en lång rad brister, bland annat har boendet inte tillräckligt med personal. Om vårdjätten inte lyckats rekrytera mera personal till måndag (15.3) hotar Regionförvaltningsverket att stänga boendet.

Vårdbolaget säger att de har anställt mera personal, men uppger inte hur många det är fråga om.

En skylt framför en större byggnad där det står Attendo Villa Pentby.
Bildtext Verksamheten på Villa Pentby drivs av vårdföretaget Attendo. Raseborgs stad betalar i dagsläget för drygt 40 platser för äldre på boendet.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Vid Raseborgs stad kan social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg inte säga hur sannolikt det är att boendet tvingas stänga, men hon hoppas att personalrekryteringen har lyckats så att de äldre kan få en god vård.

- Det är svårt att säga om de klarar sig eller inte. Det borde ligga i Attendos intresse att satsa allt för att få det att fungera, säger hon.

Staden står redo

Om Regionförvaltningsverkets hot om stängning blir verklighet måste Raseborgs stad med kort varsel ta över. Det är ett scenario som staden redan förberett sig på, säger Benita Öberg.

I praktiken skulle den befintliga personalen på boendet få fortsätta. Staden har också egna förmän som kunde styra upp verksamheten på Villa Pentby, enligt Öberg.

- Vi kan inte bara gå och vänta på ett beslut, utan staden har förberett sig och kommer att klara av att ta över i så fall.

Frågan om de boende kan få fortsätta bo i samma hus är en svårare fråga att besvara.

Fastighetsägaren ville ha Attendo i huset

Verksamheten i Villa Pentby drivs alltså av vårdbolaget Attendo. Fastigheten ägs å sin sida av det privata bolaget Tyvene.

Staden har tidigare önskat ta över verksamheten på Villa Pentby men det har inte i praktiken gått, eftersom Tyvene meddelat att det endast hyr ut fastigheten till Attendo.

En byggnad i två våningar som fungerar som ett äldreboende. På marken ligger snö.
Bildtext Fastigheten där boendet finns hyrdes först ut åt Raseborgs stad men sedan 2016 har fastighetsägaren Tyvene hyrt det till Attendo.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Öberg utgår ifrån att de äldre kan bo kvar i fastigheten, om staden måste ta över verksamheten. Men hon medger att hon ännu inte vet om det juridiskt är möjligt, om Attendo och Tyvene skulle sätta sig på tvären och inte gå med på att staden verkar i huset.

Öberg säger att staden har fört diskussioner med Regionförvaltningsverket om hur det skulle gå ifall Attendo tvingas stänga sin verksamhet i boendet.

Staden har inte diskuterat saken med Attendo eller Tyvene, eftersom det ännu inte finns något beslut om stängning.

- Det borde ligga i Attendos intresse, som har boenden på många orter, att hålla flaggan så högt upp så möjligt. Och inte börja strida om saker så som fastigheter.

Finns inga lokaler i Raseborg

Vart ska de äldre ska ta vägen om de inte kan bo kvar i Villa Pentby? Det är en fråga som social- och hälsovårdsdirektören inte kan ge ett klart svar på i det här läget.

Faktum är att staden själv inte har ändamålsenliga lokaler överlopps. Redan nu hyr staden privata vårdlokaler i Gammelboda i Ekenäs för de äldre som tidigare bodde på Hagahemmet.

Det betyder att om de äldre på Villa Pentby måste flytta, så måste flytten ske till lokaler utanför Raseborgs gränser.

Benita Öberg ser ändå optimistiskt på fastighetssituationen. Det är bättre ifall staden verkar i Villa Pentby och betalar hyra, än att huset står tomt, tror hon.

Svårt att inte köpa tjänster av Attendo

Det är ingen hemlighet att Raseborgs stad redan i flera år har velat sluta köpa tjänster av Attendo och i stället sköta verksamheten i egen regi. Hittills har det inte gått att ordna, eftersom staden inte kunnat lösa frågan om ändamålsenliga lokaler.

Det betyder att om Attendo lyckas ordna verksamheten så att den uppfyller alla de krav som Regionförvaltningsverket ställer, så fortsätter Attendo driva verksamheten i Villa Pentby.

Benita Öberg lovar sträng övervakning av verksamheten och att staden ska följa upp och rapportera så att allt går rätt till på boendet.

Det finns inga andra aktörer på vårt område, förutom Folkhälsan där vi redan utnyttjar alla platser vi kan få

Om Attendo inte lyckas uppfylla kraven, hoppas Benita Öberg att Attendo eller fastighetsägaren Tyvene vill förhandla om att hyra byggnaden till staden.

- Helst av allt skulle vi vilja ha det i egen regi. Vi är väldigt besvikna att det gått som det gått, säger Öberg.

Men även om staden inte varit nöjd med Attendo så är det enligt Öberg inte möjligt för staden att sluta köpa tjänster av bolaget, så länge Tyvene bara hyr ut Villa Pentbyfastigheten till Attendo.

I så fall måste staden köpa platser på vårdhem utanför Raseborg, och det är inte önskvärt då det blir lång väg för anhöriga och vänner att hälsa på.

- Det finns inga andra aktörer på vårt område, förutom Folkhälsan där vi redan utnyttjar alla platser vi kan få. Så vi har inga andra råd.

Ryms inte in i det nya boendet i Ekenäs

Raseborgs stad planerar att bygga ett nytt äldreboende vid Liljedahlsgatan i Ekenäs. Boendet är tänkt för de äldre som tidigare bodde på Hagahemmet och som nu tillfälligt bor i hyrda lokaler i Gammelboda.

Det är möjligt att utöka platserna litegrann i det nya boendet, men inte så mycket att alla äldre från Villa Pentby skulle få rum.

Det finns en viss byggrätt på tomten och den räcker inte till för att rymma alla, säger Benita Öberg.

- Det är en politisk fråga hur mycket staden ska satsa på nya hus. Det är en risktagning att bygga, säger Öberg och syftar på de nya välfärdsområdena som i framtiden ska sköta all vård i Finland.

Dessutom kan den så kallade begränsningslagen sätta stopp för ett större äldreboende i Ekenäs, påpekar social- och hälsovårdsdirektören Öberg.

Tanken med lagen är att förhindra städer och kommuner från att göra stora investeringar i vårdfastigheter som senare kunde skapa problem då landskapen ska organisera social- och hälsovården.

Därför behöver vårdbyggen som kostar mer än fem miljoner få undantagslov från ministeriet.

Staden kan få ett nej för att bygga ett större äldreboende, om Villa Pentby-huset i Karis står tomt, menar Benita Öberg.

Äldreboende i Karis hotas av stängning - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln