Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa hamn kommer utvidgas, frågan är bara hur – "Både omoraliskt och fel", säger invånare

Från 2021
Hamn sedd från havet.
Bildtext Nya aktörer vid Lovisa hamn behöver större områden för såväl kajplatser som lagring. Arkivbild.
Bild: Mikael Crawford

Den 25 mars börjar den politiska behandlingen av hamnfrågan. Invånare har redan länge påverkats av hamnens verksamhet. Nu kan de till och med behöva lämna sina hem.

Hösten 2019 blev det klart att en delgeneralplan kommer utvecklas för hamnområdet i Valkom i Lovisa. Redan då talades det om att hamnen eventuellt kommer utvidga sig så långt att invånare tvingas flytta från området.

Den 25 mars blir det här ärendet aktuellt igen. Då behandlas hamnplanen i näringslivs- och infrastrukturnämnden.

Därefter går planen tillbaka till stadsplaneringen, som vidareutvecklar förslaget och sedan skickar i väg det för politisk behandling igen - i nämnden, stadsstyrelsen och slutligen stadsfullmäktige.

Området söder och nordväst om hamnen är i fara

Enligt Lovisa stadsdirektör, Jan D. Oker-Blom, är det fortfarande svårt att bedöma när hamnplanen slutligen skulle kunna klubbas igenom.

- På det här årets sida, vågar han ändå uppskatta.

Exakt hur stadsplaneringens förslag kommer se ut kan Oker-Blom ännu inte uttala sig om. Det kan mycket väl också ändra under den politiska behandlingens gång. En sak är ändå mer eller mindre säker.

- Hamnen kommer säkert att utvidgas. Det, samt att hamnen utvecklas, är hela idén med den här planen.

Den fråga som ännu är öppen är snarare hur hamnen kommer utvidgas, det vill säga åt vilket håll och hur mycket.

- Nya aktörer kommer till hamnen och det kräver ny planering i södra ändan och i viss mån i den nordvästra. De behöver relativt stora områden för lagring och kajplats.

Jan D. Oker-Blom
Bildtext Hela idén med hamnens delgeneralplan är att hamnen utvidgas och utvecklas, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Inlösningar görs på invånares villkor

De nya aktörerna och hamnens utvecklingsbehov är ändå inte den enda orsaken till att hamnen behöver utvidgas.

Redan tidigare har invånare i området klagat på bland annat koldamm och buller från hamnområdet, vilket fått staden att inse behovet av en ny lösning.

- Invånarna har själva tagit upp det här och aktivt kontaktat oss om att något behöver göras, så nu gör vi det också.

Någon har skrivit ett hej i dammet på en vit bänk.
Bildtext Så här mycket koldamm hade samlats på en invånares trädgårdsbänk 2019.
Bild: Yle/Mira Bäck

Tidigare har invånare också oroat sig över att en hamnutvidgning ska leda till tvångsinlösning av deras hem. Det har de fortfarande skäl att reservera sig för.

- Det kan nog i ganska hög grad leda till det, säger Oker-Blom.

Hur det i verkligheten blir beror ändå på en del olika faktorer.

- Dels på hur långt in på bostadsområdet planebeteckningarna sträcker sig, dels på vad invånarna gör åt saken.

Oker-Blom förklarar att det är upp till invånarna själva att avgöra om de vill lösa in sin tomt eller inte.

- Kravet på inlösning ska i så fall komma från fastighetsägarna och inte från oss. I regel kan planen fortgå om ingen av fastighetsägarna kräver inlösning eller liknande. Så det görs på invånarnas villkor.

En fågel i koltäckt snö.
Bildtext Så här mycket koldamm fanns det i Valkom 15.3.
Bild: Arja Leppänen
En snötäckt gård, där mycket koldamm samlats.
Bildtext Koltäckt snö i Valkom 15.3.
Bild: Arja Leppänen

Invånarna tänker inte ge up kampen

Janne Ora är en av flera Valkombor som skulle drabbas av ett utvidgat hamnområde.

- Ifall hamnen utvidgas är det både omoraliskt och fel. Förstås orsakar det också ångest. Speciellt förundrar jag mig över hur stadsdirektören kan tala om tvångsinlösningar i många olika sammanhang. Det låter i min mening inte som 2020-talets Finland, säger Ora.

Och han är inte ensam om sina åsikter.

- Enligt det jag har diskuterad med andra invånare under de senaste ett och ett halvt åren är de i hög grad av samma åsikt som jag.

En man i svart jacka står ute på en gata i centrala Lovisa.
Bildtext Janne Ora är inte nöjd med stadens planer (arkivbild).
Bild: Yle/Mira Bäck

Lovisa stads dotterbolag har redan för en tid sedan hunnit köpa upp ett antal hus i området. Drygt hälften av husen står ändå kvar och deras invånare är inte nöjda med hamnens planer.

Ora bedömer sina chanser att få bo kvar som 50-50. Hur det i slutändan blir är förstås ännu svårt att spekulera i.

Något som ändå är säkert att invånarna inte kastar in handduken i första taget.

- Vi som vill bo kvar kämpar på. Det kommer bli en lång match för staden och hamnen. Ju längre processen går tror jag också andra människor börjar inse mönstret som staden följer.

Lovisa hamn kommer utvidgas, frågan är bara hur: "Både omoraliskt och fel, säger invånare"

4:39

Diskussion om artikeln