Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Vårda vattnet! Miljöengagemang i Andrum i fastetider

Från 2021
havsyta med holmar i skärgården
Bildtext Havet förenar oss men tål inte vad som helst. Foto Janette Lagerroos
Bild: Janette Lagerroos

Som en del av Ekofastan dryftar 5 andaktsredaktörer årets tema Vårda vattnet! och hur vi som enskilda människor kan vårda oss om våra sjöar, hav och vattendrag.

Ekofasta är Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj som lyfter fram omsorg om miljön.

Hav och vatten påverkar oss alla olika, men starkt.

Claus Terlinden, omsorgspräst, Karis, berättar såhär om sin infallsvinkel för morgonandakten under fastan.

- Jag tycker mycket om fakta och praktiska tips när det gäller vår användning av vatten. Tillika upplever jag att fastän vi vet mycket så fattas något. Är det viljan, känslan, eller nån moralisk insikt?

- Jag ville utforska vad som kanske kan förändra min relation till vattnet också på ett emotionellt eller personligt plan. Då dök tanken upp, att låta vattnet - eller som det blev, havet, själv föra sin talan och vädja till min respekt och ansvarskänsla.

Farmor och seglare

Hilkka Olkinuora beskriver sig som farmor och seglare, präst och medmänniska. Och därför ville hon tala hav och vatten i Andrum:

- Det var en morgon av uppenbarelse, en sekund mellan däcket och havsytan, då mitt liv tog en helomvändning. Min stora barndomsvän, Paradiset Östersjön, hade blivit något helt annat, över en natt.

- Jag bor vid havet, och nu har det har blivit mitt altare, min biktstol och mitt uppdrag. Med Guds hjälp och Hans förlåtelse blir det en ny morgon igen. En morgon med det rena vattnets gåva, hela skapelsens källa.

Janette Lagerroos känner sig allra mest som skärgårdsbo och präst. Hon bor i Nagu.

- Jag är född och uppvuxen i skärgården, alltid omgiven av havet. Jag känner mig lika beroende av vattnet som av luften jag andas. Havet är för mig en förnimmelse av Gud.

- Med åren har jag allt mera insett att jag inte kan ta havet för givet. Under den glittrande ytan döljer sig ett bräckligt ekosystem som lider av människornas tanklöshet.

kvinna invid hav
Bildtext Janette Lagerroos bor i skärgården
Bild: copyright Creatella Photography

Från Saimen till Skärgårdshavet

Ilkka Sipiläinen är ledande sakkunnig inom miljöfrågor och prost. Han är född och bosatt invid vatten, numera i Esbo. Vatten har inga gränser, konstaterar han. Våra handlingar har därför långtgående konsekvenser.

- Vatten har alltid varit viktigt för mig. Att simma och segla i, att paddla och snorkla i, vatten i alla dess former.

- Vattnet har livgivande och bärande kraft. Det är en Guds gåva. Då vi döptes i rent vatten blev vi kristna. Själva består vi också till största delen av vatten.

Sixten Ekstrand är direktor vid Kyrkostyrelsen och bosatt i Borgå.

- Vatten är förutsättningen för allt liv och inga nu kända organismer lever utan vatten. Vatten har för mig både en fysisk och en andlig dimension.

- Fysiskt så släcker vattnet min törst och håller min kropp vid liv. När jag döptes blev jag genom dopets vatten medlem i Guds stora familj. Hela min existens är kopplad till och beroende av vatten.

I Andrum 15-19.3 talar Claus Terlinden (15.3),Hilkka Olkinuora (16.3), Janette Lagerroos (17.3), Ilkka Sipiläinen (18.3) och Sixten Ekstrand (19.3).

en tecknad bild av fiskar och skräp i under havsytan
Bildtext Låt oss hålla våra vattendrag rena!
Bild: Tin can/Seija Nikkilä

Ekofasta är Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj med fokus på miljön.

Kampanjen genomförs i samarbete med Finlands svenska Marthaförbund, Finska Missionssällskapet, Kyrkan i Helsingfors, Kyrkostyrelsen och domkapitlet i Borgå stift.

Ekofastan infaller 17.2-3.4 och har temat Vårda Vattnet! Kampanjen hörs i poddar och syns huvudsakligen i sociala medier.

I år vill man lyfta fram olika miljöfrågor i relation till vatten, såsom kemikalier, mikroplast, vattenbrist, fiske och vattnets betydelse för människor.

Andrum 6.54 och 9.54 i Yle Vega och på Arenan.

Diskussion om artikeln