Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Statsminister Marin: Jag hoppas att begränsningarna av rörelsefriheten inte behövs, men vi måste agera innan vi har en liknande situation som Estland

Från 2021
Uppdaterad 13.03.2021 13:58.
Pääministeri Sanna Marin vieraili Pasilassa Ylen Ykkösaamussa 13. maaliskuuta.
Bildtext Sanna Marin intervjuades i Yles Morgonettan på lördag morgon.
Bild: Silja Viitala / Yle

Det kan bli aktuellt att diskutera vaccinationsordningen, så att vissa områden i Finland får fler vaccin under en viss period. Det säger statsminister Sanna Marin (SDP) i Yles program Morgonettan. Hon hoppas att begränsningarna av rörelsefriheten inte behövs, men säger att Finland måste agera innan man har en liknande situation som i Estland.

– Förberedelserna görs eftersom det inte finns någon färdig plan. Många frågor om innehållet är fortfarande obesvarade, förklarar Marin.

Enligt Marin håller man ett extra öga på Helsingfors och Nylands, samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, eftersom läget är värst där.

Hon sa att hon hoppas att begränsningarna i rörelsefriheten inte ska behövas alls, men jämför också med situationen i Estland.

Om Finland hade en lika snabb smittspridning som där, så skulle vi ha över 8 000 smittade per dag, och nu ha vi haft cirka 800 som mest. Marin säger att meningen är att gå in för fler begränsningar innan Finland hamnar i en motsvarande situation.

Hon upprepade att regeringen ser till hela situationen då det handlar om begränsningar av rörelsefriheten: smittkurvan, sjukvårdens kapacitet och hur snabbt viruset sprids.

– Om vi tar till åtgärderna så måste de vara nödvändiga, ha rätt proportioner och man måste kunna bevisa att de är effektiva, upprepade Marin.

Det kan bli aktuellt att vaccinera först inom områden med hög smittspridning

En annan fråga som har diskuterats livligt är om invånare på vissa områden, till och med enskilda stadsdelar, med hög smittspridning skulle få vaccineras före invånare i andra delar av landet. En annan fråga är om vissa yrkesgrupper, som lärare, skulle få förtur. Sjukvårdspersonal hör till de grupper som har vaccinerats först.

Det kan bli aktuellt att diskutera vad som är mest effektivt, efter att riskgrupperna är vaccinerade, säger Marin.

– Jag förstår att det finns argument för att vissa yrkesgrupper kunde vaccineras först, men jag är mer beredd att stödja den modell som är mest effektiv epidemiologiskt sett. Kanske man kan koncentrera vaccinationerna till vissa områden som har den värsta situationen, under en viss tid.

– Men det måste vi granska noggrant. Det är inte ett enkelt beslut, och det finns alltid kritiska synpunkter på det, sa Marin.

Varför var det lättare att stänga gränserna till Nyland än till Finland?

Marin uttryckte i januari en önskan om att människor som reser till Finland testas vid gränsen och försätts i karantän tills de fått ett negativt testsvar.

Så blev inte fallet, utan mycket sker fortfarande på frivillig basis.

– Regeringen kan inte fatta beslut om sådant, det gör regionförvaltningsverket, sa Marin.

Hon ville inte heller ta ställning till ifall det var lättare att isolera Nyland från övriga Finland än att stänga landets gränser.

– Det var inte lätt att stänga gränserna till Nyland, utan det var nödvändigt i den situationen.

– Som statsminister önskar jag att det i krissituationer skulle finnas en organisationsstruktur som skulle lyda statsministerns minsta vink, men så är inte fallet, svarade Marin med glimten i ögat.

Regeringen gjorde förändringar i smittskyddslagen så sent som i juli.
Då valde man att inte öka regeringens beslutsbefogenheter när det kommer till coronatesterna vid gränserna.

Vet inte hur längre restriktionerna är i kraft

Både hälsovårdsexperter och beslutsfattare har under de senaste månaderna börjat tala om att det kan ta år innan coronapandemin är över.

Sanna Marin vill inte svara direkt på frågan om restriktionerna kommer vara i kraft lika länge.

– Jag hoppas att vi i framtiden har sådana verktyg till vårt förfogande att vi på kort varsel kan stoppa viruset vid gränserna ifall smittofallen ökar utomlands. Alla kommer inte kunna vaccinera sina medborgare lika snabbt.

Marin önskade också att det skulle finnas gemensamma regler för EU-länderna.

Artikeln uppdaterades kl. 13.50 med avsnittet om vaccinationsordningen, och jämförelsen med Estlands situation. Rubriken uppdaterades med exemplet från Estland