Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Missnöjet kring studierummen fortsätter – studentförening vid ÅA startar namninsamling för att protestera mot studierummens försvinnande

Från 2021
Uppdaterad 16.03.2021 10:50.
Bild från Arken vid Åbo Akademi.
Bildtext Arkivbild. Humanistiska föreningen vid Åbo Akademi vill visa sitt missnöje med utvecklingen i utrymmesdiskussionen genom en namninsamling..
Bild: Yle/Andy Ödman

Humanistiska föreningen vid Åbo Akademi har startat en namninsamling för att protestera mot de förändringar som ska göras angående studierummen. ÅA planerar att göra om exempelvis rum som används för studier och en del ämnesföreningars kafferum och använda dem för annan verksamhet.

Föreningen understryker att de förstår att det måste göras förändringar, men att de känner att det är viktigt att de uttrycker sitt missnöje med resultaten.

Hittills har åtminstone 200 namn från studerande samlats in. Föreningen har också samlat in namn från anställda, men kunde inte ge ett exakt antal på hur många anställda som skrivit under.

Föreningens ordförande, Moa Enberg, säger att det inte finns mycket stöd för förändringarna bland de studerande.

- Det är inte jättemånga som direkt tycker om de här förändringarna och vi tyckte att det skulle vara viktigt att också visa det här missnöjet på något sätt, säger Enberg.

Enberg tillägger också att de förstår att det här inte är saker som är lätta att ändra på.

- Det handlar ju mycket om finansiering och andra saker som helt enkelt måste genomföras. Vi har planerat att skicka in namnlistan till beslutsfattarna för att visa att vi inte är helt nöjda med utvecklingen, berättar Enberg.

Administrationen säger att de ser studerandenas välmående som en prioritet

Heidi Backman, som är direktör för universitetsservice vid Åbo Akademi, säger att de studerande är den viktigaste delen av ÅA:s verksamhet och att det därför är viktigt att höra dem.

- Vi har ju flera stora utmaningar på gång nu samtidigt med bland annat pandemiläget och det ekonomiska läget. Det här påverkar vad vi kan erbjuda studerande och personal. Ändå vill vi hålla kvar vid möjligheten att skapa en gemenskap. Det här tycker jag har varit det finaste med Åbo Akademi, säger Backman.

ÅA behöver spara, och Backman säger att det därför är viktigt att universitetets lokaler används effektivare.

- Vi kommer inte i framtiden att ha tillgång till alla de byggnader som vi har nu, och därför måste vi se till att de utrymmen vi har kvar används effektivt.

Backman berättar också att hon varit i regelbunden kontakt med studentkåren för att få också deras åsikter angående studerandes perspektiv på utrymmesfrågorna och på förändringar som sker inom Åbo Akademi i allmänhet.

Studentkåren har också enligt Backman visat mycket förståelse för nedskärningar som måste göras.

Backman säger att studentrepresentanter också är med i Robust- projektet, vilket ska utreda hur ÅA ska arbeta bort sitt stora ekonomiska underskott.

Artikeln uppdaterad 16.3.2021 klockan 10.50 med förtydliganden om hur nedskärningarna leder till besparingar, och vilka utrymmen som berörs.

Diskussion om artikeln