Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Beslutet är fattat: Neste investerar i Rotterdam i stället för Borgå

Från 2021
Uppdaterad 15.03.2021 19:39.
Vy över industrianläggningar i Sköldvik
Bildtext Det skulle vara dyrare att bygga produktionsanläggningen för förnybara bränslen i Borgå.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Neste har valt att placera sitt nya bioraffinaderi i Rotterdam. Det betyder att investeringen inte görs i Sköldvik i Borgå, som var ett annat alternativ.

Neste har tidigare meddelat om sina planer på att öka produktionskapaciteten av förnybara bränslen.

Eftersom Neste har anläggningar sedan tidigare i både Rotterdam i Nederländerna och i Borgå, var det dessa alternativ som det vägde mellan.

Enligt Neste finns det positiva sidor med båda alternativen. Att det till slut blev Rotterdam som drog det längre strået, beror på de stora kostnadsmässiga skillnaderna för de två placeringsorterna.

"Jag uppskattar den öppna dialog som vi kunnat föra med myndigheterna i både Finland och Nederländerna under hela den tid vi utrett och sökt de bästa möjligheterna", säger Neste-vd Peter Vanecker i ett pressmeddelande.

Näringsminister Mika Lintilä (C) säger enligt STT att Nestes beslut är en besvikelse, men att det har orsaker som inte kunnat påverkas.

Infrastruktur och synergier påverkade valet

Enligt de grundliga undersökningar och beräkningar som gjorts är de totala investeringskostnaderna betydligt lägre i Rotterdam.

"Vårt beslut grundar sig på att kunna säkerställa vår framtida konkurrenskraft och på våra tillväxtstrategier, som möjliggör produktion av förnybara bränslen", säger Vanecker.

Andra kriterier vid valet av produktionsort, var de nuvarande marknaderna och de regelverk som stöder tillväxten på marknaden, investerings- och brukskostnader, infrastruktur och lokala synergier.

En av de huvudfaktorer som påverkar kostnadsskillnaderna är bland annat logistikkostnaderna, byggkostnaderna och tillgången på koldioxidsnål vätgas.

Raffinaderiområdet i Borgå är också krångligare utformat, vilket bland annat skulle förlänga byggnadstidtabellen.

Också råämneskällorna finns på närmare håll i Rotterdam än de gör i Borgå.

Neste ska nu skapa beredskap för ett definitivt investeringsbeslut i slutet av året eller i början av nästa år.

Bolaget kommer ändå att investera märkbart också i Borgå, eftersom bolaget har förbundit sig att uppnå en kolneutral produktion senast år 2035.

Nestes forsknings-, utvecklings och innovationscentrum kommer också i fortsättningen att verka i Finland.

Nyheten uppdaterad 15.03.21 kl. 11.00 med material ur Nestes pressmeddelande.

15.3 kl. 19.40: Väte med låg kolhalt ändrades till koldioxidsnål vätgas.

Diskussion om artikeln