Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland satsar på grön omställning via EU:s återhämtningsfond: "Ett stort språng framåt"

Från 2021
Krista Mikkonen
Bildtext Miljöminister Krista Mikkonen.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Regeringen prioriterar klimat- och miljösatsningar då Finlands andel ur EU:s återhämtningsfond ska fördelas. Finlands andel beräknas nu till 2,1 miljarder euro och av den summan ska hälften användas för grön omställning inom näringslivet och samhället i stort.

Särskilt miljöminister Krista Mikkonen (Gröna) var entusiastisk då regeringen presenterade Finlands preliminära program för tillväxt och återhämtning på måndag.

- I dag tar vi ett stort språng framåt, sa Mikkonen och riktade ett varmt tack till sina ministerkolleger.

Mikkonen poängterade att det nu finns förutsättningar att minska Finlands koldioxidutsläpp med tre miljoner ton per år, vilket motsvarar 6 procent av de sammanlagda utsläppen.

Sol, vind och laddstationer

Enligt det preliminära programmet ska omkring 820 miljoner euro användas för direkta investeringar i klimatsmarta lösningar och teknologi, som sol- och vindkraftsprojekt.

Den som kör el- eller hybridbil kan räkna med fler laddstationer runtom i landet. Omkring 20 000 husägare ska få extra stöd för att kunna ersätta oljeuppvärmning med miljövänligare energikällor.

Hybridbil laddar elektricitet
Bild: Yle / Leo Gammals

Ytterligare 200 miljoner euro ska styras till forskning och utveckling, som bland annat ska främja cirkulär ekonomi inom industrin.

Vidare har regeringen öronmärkt omkring 630 miljoner euro för projekt som ska ge ökad sysselsättning på sikt. Här ingår effektivare digital arbetsförmedling och minskad byråkrati för att gynna arbetskraftsinvandringen.

Den återstående andelen, omkring 400 miljoner euro, ska användas för att förbättra tillgången på social- och hälsovårdstjänster. Nya digitala serviceformer ska framförallt underlätta i glesbygden, och upp till 100 000 hushåll kan räkna med bredbandsförbindelse.

Slutliga planen klar i april

Finansminister Matti Vanhanen (C) har tidigare betonat att pengarna ur återhämtningsfonden ska användas på ett sätt som verkligen skapar något nytt. Målet är att statens satsningar också ska få privata pengar att strömma till.

Matti Vanhanen på Ständerhusets trappa, med munskydd.
Bildtext Finansminister Matti Vanhanen (C).
Bild: Statsrådet

- Vår preliminära bedömning är att vi kan få med ytterligare över tre miljarder euro i privata investeringar, sa Vanhanen vid måndagens presskonferens.

Det preliminära förslaget ska nu skickas vidare till EU-kommissionen för respons. Finlands slutliga plan ska lämnas in senast i april. Exakt hur mycket pengar Finland får ur EU:s återhämtningsfond väntas klarna år 2022.