Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Gardberg Center: Parkområdet i Lövkulla i Karis förtjänar ett officiellt namn

Från 2021
Uppdaterad 16.03.2021 20:36.
Korg för discgolf.
Bildtext På det område i Lövkulla i Karis, som kallas Lystiland, finns även en frisbeebana.
Bild: Yle / Leo Gammals

Parkområdet i Lövkulla som många Karisbor kallar för Lystilandparken eller frisbeeparken förtjänar ett officiellt namn anser föreningen Gardberg Center. I ett invånarinitiativ föreslår föreningen att staden kunde ge parken namnet Landsbroparken.

I sitt initiativ presenterar Gardberg Center parken som ett område med historiska förtecken. Rekreations- och friluftsområdet som finns inkilat mellan Svartån och Åbovägen har en stark koppling till Billnäs bruk.

"Som ett minne från den tiden finns vid infarten till parkområdet från Åbovägen sett, två slaggskänkar som påminner om att brukets masugn låg vid forsen i Landsbro", skriver Gardberg Center i sitt invånarinitiativ.

För att ta fasta på den historiska kunskapen och berättelsen föreslår Gardberg Center att det förutom ett officiellt namn också sätts en skylt vid infarten till parkområdet vid Åbovägen och en skylt vid hängbron.

Gardberg Center beskriver parken också som ett omtyckt område för bärplockare. På området finns en inhägnad tennisplan och föreningen Joggning-teams stuga som hyrs ut för evenemang.

Stadsstyrelsen i Raseborg beslöt enhälligt att förorda initiativet på sitt möte den 15 mars. Stadsstyrelsen beslutade sända initiativet till planläggningsnämnden för beslut.

Artikeln uppdaterades den 16 mars klockan 15.02: Det stod tidigare att det skulle finnas en skylt vid vid infarten vid Åbovägen invid hängbron. Texten har rättats: det ska finnas en skylt vid infarten till parkområdet vid Åbovägen och en skylt vid hängbron. "Föreningen för Gardberg Center" ändrades till "föreningen Gardberg Center.

Diskussion om artikeln