Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skötselplanen för närskogarna i Raseborg fem före färdig - responsen ledde till få skyddande förändringar

Från 2021
Uppdaterad 14.04.2021 12:00.
Massaved i Maxmo.
Bildtext Planen gäller för skog som ligger i närheten av bosättning och som används av människor i rekreationssyfte.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Nu finns det ett nytt förslag på hur närskogarna ska skötas i Raseborg. En del av responsen från miljönämnden och från allmänheten har tagits i beaktan. De föreslagna åtgärderna har minskat och greppet är nu aningen mer skyddande.

Närskogarna, eller park- eller rekreationsskogarna, utgör en betydande del av stadens skogsegendom.

Staden äger allt som allt omkring 4 000 hektar skog. Närskogsplanen gäller för cirka 1 000 hektar skog som ligger i nära bosättningen och som folk använder för sina promenader och annan rekreation.

Av dessa 1 000 hektar närskog ingår närmare hälften, 455 hektar, också i skogsbruksplanen, det vill säga den plan som stipulerar hur staden sköter sina ekonomiskogar.

Staden överväger att också ta med alla närskogarna och den nya närskogsplanen när följande tioårsplan för skogsbruket snart ska göras upp.

Detta har hänt tidigare med skötselplanen

"Åtgärd: Gallring, regelbunden röjning"

Det senaste förslaget till skötselplan för närskogarna innehåller flera hundra figurer, små delområden. För varje figur finns nu uppgifter om hurdan den är och hur staden borde sköta den.

Så här beskrivs till exempel figur nummer 800 i förslaget, en liten udde vid Pojovikens strand i Gumnäs i Pojo:

 • Bergbunden udde med äldre tallskog, viktig ur rekreations- och landskapssynvikel.
 • Målsättning: Tallskog
 • Åtgärd: Försiktig gallring, karaktären bibehålls
 • Skyndsamhet: 4
 • Skydd: 1
 • Areal: 0,373838 hektar

Så här står det i förslaget om en större skog i Österby, figur 282:

 • Viktig rekreationsområdeshelhet med officiella och inofficiella stigar. Äldre, mångsidig, skött skog bestående av tall, gran, björk, ek och flera hällmarksområden.
 • Målsättning: Utvecklas på sikt mot gran/ek/lövskog med tallar på hällmarkerna. Granandelen minskar. Branten mot norr lämnas delvis i naturtillstånd.
 • Åtgärd: Gallring, regelbunden röjning
 • Skyndsamhet: 3
 • Skydd: 0
 • Areal: 7,14874 hektar

Det finns också fotografier från de olika figurerna.

Mindre åtgärder och mer skydd på en liten del av figurerna

Responsen från miljö- och byggnadsnämnden och från allmänheten var till övervägande delar sådan att man ville ha färre åtgärder, mindre skötsel och mera skog i naturtillstånd.

Responsen ledde till att det i det nya förslaget är ett mer försiktigt och skyddande grepp i en liten del av närskogarna.

"Förändringarna betyder i praktiken i samtliga fall att skyddsaspekterna prioriterats", kommenterar stadens skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson.

Förändringarna som gjorts efter responsen gäller för 64 figurer, alltså en liten del av figurerna. Hektarmässigt gäller förändringarna 91 hektar av den tusen hektar stora parkskogsmassan.

Tekniska nämnden i Raseborg var tänkt att behandla skötselplanen på sitt möte tidigare i mars men på grund av en språkmiss i den finska föredragningslistan kunde ärendet inte behandlas. Skötselplanen tas upp på nämndens möte den 13 april.

Här kan du bekanta dig med det nya förslaget till skötselplan för närskogarna.

Artikeln uppdaterades 17.3 klockan 11:36. Tidigare stod det felaktigt att nämnden godkände skötselplanen för närskogarna på sitt möte i mars (9.3).

Tekniska nämnden i Raseborg godkände skötselplanen för park- och närskogarna som riktgivande för den fortsatta skötseln. Det beslutet fattades på mötet den 13 april.