Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Efter 40 års väntan ska den nya räddningsstationen i Sibbo byggas – överbrandman: Nu kan man dra på smilbanden

Från 2021
ÖVerbrandman Dan Lundström vid räddningsstationen i Nickby
Bildtext Överbrandman Dan Lundström vid entrén till den nuvarande räddningsstationen i Nickby.
Bild: Yle/Stefan Härus

I tiotals år har de väntat. Väntat på att den nya räddningsstationen i Sibbo ska bli verklighet. Nu ska den äntligen byggas.

Ja, egentligen är det inte väldigt många kvar av dem som väntat längst. Många har gått i pension och får inte uppleva den nya räddningsstationen när den väl står färdig om drygt två år.

I måndags (15.3) tog projektet ett stort steg framåt i och med att kommunfullmäktige i Sibbo enhälligt godkände projektplanen för en ny räddningsstation.

- Nu först vågar jag på riktigt tänka att vi faktiskt kommer att få en ny station. Hittills har vi inte vågat så mycket tänka på saken, eftersom vi så många gånger tidigare blivit besvikna, säger överbrandman Dan Lundström vid Sibboenheten på Räddningsverket i Östra Nyland.

Många år av väntan

Lundström hade länge levt med föreställningen att det talats om en ny räddningsstation i Sibbo sedan mitten av 1980-talet, men faktum är att det hela började tidigare än så.

- Min före detta chef Göran Westerlund skrev på Facebook att det redan i slutet av 1970-talet fanns planer på en ny brandstation, säger Lundström.

Sedan dess har manskapet vid räddningsverkets Sibboenhet kämpat på i de opraktiska lokalerna.

- Många har fått symptom på grund av den dåliga inneluften, men själv har jag mått ganska bra här, säger Lundström.

Det är ändå inte enbart den dåliga inneluften som varit ett problem i fastigheten, vars äldsta del är byggd redan 1934. Det har helt enkelt varit knepigt att arbeta i lokalerna.

- Nog har det varit det. Både personalrummen och hallarna är trånga och dåliga, men vi har fått lov att anpassa oss och hitta på olika lösningar för att klara oss, säger Lundström.

ÖVerbrandman Dan Lundström vid räddningsstationen i Nickby
Bildtext Överbrandman Dan Lundström utanför den nuvarande arbetsplatsen. Han hinner arbeta några år i den nya räddningsstationen innan det är dags för pension.
Bild: Yle/Stefan Härus

Dags att våga le

Dessutom finns allt inte under samma tak. Faktum är att man har olika rum och funktioner i tre olika hus för tillfället. Till exempel håller akutvårdarna till i baracker på området.

Ändå har det varit ännu värre än så.

- Vi har till och med “bott” i husvagnar och i den gamla Tallmo-posten, så det har varit olika system genom åren, säger Lundström.

Då är det väl helt förståeligt att det är lite hurra i luften nu?

- Nog är det lite hurra nu jo, det måste jag nog säga. Nu kan man dra på smilbanden, säger Lundström.

Nickby brandstation
Bildtext Den nuvarande räddningsstationen i Nickby är byggd 1934 och utbyggd ett antal gånger.
Bild: Yle/Stefan Härus

Opraktiskt läge mitt i Nickby

Ett av de stora minustecknen med den nuvarande stationen har varit dess läge. I närheten av stationen finns både skolor och fastigheter med äldreomsorg.

När alarmet går gäller det för utryckningsfordonen att försiktigt ta sig ut till huvudvägarna.

Det problemet kommer inte att finnas där den nya räddningsstationen byggs.

Platsen ligger söder om Östanåparken och Oljevägen - rätt så nära den farliga korsningen Oljevägen - Brobölevägen.

Direkt ut till Oljevägen byggs bara en utryckningsväg. Övrig trafik till och från stationen styrs via en sidoväg.

Allt har förlöpt i god anda och det har varit en bra drive ända från början.

― Räddningsdirektör Peter Johansson
Skiss över Sibbo nya brandstation
Bildtext Så ska den nya räddningsstationen se ut.
Bild: Sibbo kommun

Tillväxtmån fram till 2040

Den nya stationen har en bruttoyta på cirka 2 090 kvadratmeter med både varma, halvvarma och kalla lokaler. I siffran ingår den sammanlagda arean för varje våningsplan.

De kvadratmetrarna är tillräckliga fram till år 2040. Efter det kan det bli aktuellt att utvidga.

Fasaden byggs i rött tegel. Fordonshallen rymmer tre utryckningsfordon och servicelokaler.

Stor utrustning och mindre fordon placeras på gården i ett separat förråd.

Tjänstebilarna som används av till exempel brandinspektörer får ett biltak med fem platser.

Också vattenslangarna kommer att tvättas och servas vid den nya stationen. Likaså får stationen förstås också ett torn där brandmännen kan öva.

Karta över Sibbo
Bildtext Räddningsstationen ska byggas bara några hundra meter från korsningen av Oljevägen och Brobölevägen.
Bild: Yle

Placering mitt i kommunen

Stationsbyggnaden kommer att omfatta också möteslokaler, vilorum samt ett gym där personalen kan upprätthålla och testa sin fysiska kondition.

- Jag vet att man inom räddningsväsendet i Sibbo har kämpat i över 40 år för att få en ny station till stånd. Två projekt har tidigare skrinlagts, så nu är det tredje gången gillt, säger räddningsdirektör Peter Johansson vid Östra Nylands Räddningsverk.

Det som Johansson gärna lyfter fram som en klar förbättring är läget.

- Vi är nu tvungna att ta oss med utryckningsfordonen förbi en hälsostation, äldreboenden och skolor. Från den nya platsen kommer vi snabbare ut till huvudlederna. Åtkomligheten blir i sin helhet betydligt bättre, säger Johansson.

Räddningschef Peter Johansson på Räddningsverket i Östra Nyland.
Bildtext Räddningsdirektör Peter Johansson.
Bild: Yle / Hanna Othman

Smidigt samarbete med kommunen

Räddningsdirektör Peter Johansson säger att Räddningsverket i Östra Nyland har fått vara med i planering och förberedande processer.

- Jag vill rikta ett mycket stort tack till tjänstemännen i Sibbo kommun. Allt har förlöpt i god anda och det har varit en bra drive ända från början. Det har varit en glädje att få vara med.

Planeringen fortsätter nu utgående från den godkända projektplanen. Projektet konkurrensutsätts kring årsskiftet 2021–2022. Enligt planen ska stationen stå klar sommaren 2023.

Stationsprojektet beräknas kosta närmare 6,8 miljoner euro. Summan omfattar både byggnader och vägar.

Räddningsstationen finansieras enligt principen fastighetsleasing - det vill säga räddningsverket hyr stationen av Sibbo kommun i 20-25 år.

Efter det är alternativen ett nytt leasingavtal eller inlösning av fastigheten.

Diskussion om artikeln