Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå vill veta mera om dem som vill bygga nya Kyrkfjärdens skola - tre offerter lämnades in

Från 2021
Uppdaterad 17.03.2021 19:02.
Exteriör från Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Bildtext Det är ännu inte klart vem som får bygga den nya Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Bild: Yle/Maria Wasström

Ingå kommun har ännu inte valt vem som ska bygga Kyrkfjärdens skola. Tre offerter har lämnats in. Bildnings- och välfärdsnämndens svenska sektion tog del av läget, men det blir tekniska nämndens sak att fatta beslut om de tills vidare vidare hemliga offerterna.

A-insinöörit har redan tidigare valts till byggherre. Byggherren består av en arbetsgrupp som bland annat har hand om projektledning, övervakning av byggarbetsplatsen och riskhantering för träbyggandet.

Den nya skolbyggnaden som ska ersätta Kyrkfjärdens skola beräknas kosta nio miljoner euro.

Artikeln korrigerades 17.3 kl 19.02. Stycket "Sektionen anser att det behövs tilläggsuppgifter innan beslut kan fattas." togs bort. I stället lade vi till att sektionen tog del av läget, men att det blir tekniska nämndens sak att fatta beslut om de tills vidare hemliga offerterna.

Diskussion om artikeln