Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nytt bostadsområde vid Edelfeltsstranden i Borgå ska anpassas för distansjobb – kan bli en miljövänlig förebild för hela landet

Från 2021
Snöigt landskap med frusen sjö i bakgrunden.
Bildtext Vid Edelfeltstranden växer ett vackert bostadsområde upp om några år.
Bild: YLE / Leo Gammals

Borgå stad strävar medvetet efter att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. Nu planeras hur bostadsområdet vid Edelfeltsstranden kan bidra till det här genom att främja distansjobb som minskar arbetsresorna.

Ett nytt bostadsområde planeras vid Edelfeltsstranden i Haiko. För inte så länge sedan stod yrkesinstitutet Inveons byggnader på tomten. Rivningen av dem inleddes i maj 2020.

Nu är tomten öde med spår i skaren av hare, räv och hundar som rastat sina ägare. Men inom några år blir det full rulle igen när nya hus ska resas.

Exakt hur husen kommer att se ut och hur många som byggs vet ingen ännu, men området ska vara en del av det klimatsmarta Borgå.

Därför ansökte staden om pengar av Miljöministeriet för ett projekt. Projektets mål är att minska utsläppen av växthusgaser genom att minska på arbetsresorna.

Väg i snöigt landskap som leder upp mot en kulle.
Bildtext Skogsgläntan kanske blir en oas med lusthus för distansarbete.
Bild: YLE / Leo Gammals

Projektet ska appliceras på Edelfeltsstrandens bostadsområde. Idén är att redan i planeringsskedet skapa förutsättningar och modeller för distansarbete.

- Det här med distansarbete i Edelfeltsstranden blir intressant eftersom det är ett väldigt fint område på en bra plats, men samtidigt måste man erkänna att det ligger en bit ifrån en del arbetsplatser och centrum, säger stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Stadens budget för projektet är 75 000 euro. Miljöministeriets andel är 52 500 euro.

- På stadsplaneringen tyckte vi att det i startskedet är värt att fundera på vad framtidens distansarbete kan vara och hur vi kan formulera det i detaljplaner, i försäljningen av tomter eller villkor i byggnadsföreskrifter.

Miljöministeriet bidrar med finansieringen, men staden köper expertis eller använder kunskap som redan finns lokalt. Från och med maj i år fram till november 2022 utförs projektet som en del av planläggningen.

Stadsplaneringschef Dan Mollberg
Bildtext Stadsplaneringschef Dan Mollgren söker många hållbara lösningar till Edelfeltsstranden. Arkivbild.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Nu ska planläggarna bland annat söka svar på hur vi i framtiden vill jobba på distans när vi väl har kopplat upp oss till nätet.

Mollgren vill undvika att dra förhastade slutsatser om hur det kan se ut i praktiken. Allra först behövs konkreta uppgifter om vad distansarbete betyder för olika invånare.

- I ansökan har vi bland annat sagt att vi vill skapa en grupp på åtta till tio personer som distansarbetar mer eller mindre lokalt hela tiden. Då skulle vi få data på till exempel vad som behövs och hur det påverkar kriterierna kring boendet.

Nytänk inom stadsplaneringen

I planeringen vill staden också föra fram att distansarbete på lång sikt inte endast handlar om en snabb dataförbindelse, utan att hela konceptet kräver nytt tänkande.

- Vi måste erkänna att det här med att jobba på distans hemifrån är ett nytt lager, våra kvarter eller bostäder är inte från början planerade för det här.

Mollgren betonar att arkitektoniska lösningar i bostäderna inte är det viktiga, utan livsstilen och vardagen. Också uterum, parker och gatuplan planeras så att de främjar distansarbete.

Minska behovet att pendla

Grundidén och målsättningen med projektet är att minska på utsläppen. Ett sätt är att minska behovet av att pendla.

- Nu har många av oss pendlat betydligt mindre under det gångna året och det har betytt mindre utsläpp, men det betyder inte att det inte ska finnas möjlighet att pendla.

- Säg att du som blivande invånare vid Edelfeltsstranden gör den bedömningen att du inte behöver bilen så ofta, utan snarare som en service. Då kan bilplatsen eller de resurserna kanske användas till något annat på bostadsområdet, säger Mollgren.

Inga förebilder inom stadsplaneringen

Dan Mollgren och hans kolleger har bekantat sig med den forskning om distansarbete som görs i Finland, men här saknas specifik forskning som kan användas i till exempel detaljplaneringen.

- Jag är helt säker på att den stora frågan globalt sett är hur den framtida kontorsbyggnaden ser ut, men visst är det lika intressant att fundera på hur den framtida bostaden och boendet ser ut då arbetet inte ser lika ut som förut.

Tomt sedd från stranden med höga träd i förgrunden.
Bildtext Edelfeltsstranden får kanske en egen båthamn eller brygga för kanoter.
Bild: YLE / Leo Gammals

Stadens klimatprogram styr den gröna utvecklingen

I Borgå stads klimatprogram 2019-2030 finns konkreta mål för bland annat byggande, energiförbrukning och trafik.

I planläggningsprojekt uppskattas områdenas framtida fördelning av färdsätt. Staden strävar efter att minska fordonstrafiken och öka den hållbara trafikens attraktivitet.

I programmet lyfter staden upp cyklandet och elbilar för stadens personal. Cyklar och elbilar kan hyras av invånarna utanför tjänstetid.

Målet har redan realiserats och avvecklas som bäst på grund av minskad användning under coronapandemin.

Men inget hindrar att fastighetsbolaget i Edelfeltsstranden har en egen bilpool med ett visst antal miljövänliga bilar i olika storlek. Eller att invånare som vill bo där föredrar cyklar framför bilar.

I klimatprogrammet står också att personalens transportbehov
minskas genom att gynna distansarbete och distansmöten, och det är här vi närmar oss pudelns kärna.

Snöigt landskap med strandlinje.
Bildtext Dan Mollgren önskar att strandlinjen ska vara öppen för alla.
Bild: YLE / Leo Gammals

Detaljplanearbetet för Edelfeltsstranden påbörjades redan 2019, men har tagit fart efter att de tidigare byggnaderna revs i fjol.

Bostadsområdet är knappt fem hektar stort och gränsar till nationalstadsparken. Ungefär halva området kan bebyggas. Frågan är bara hur tätt och vilken typ av hus som passar in.

I år läggs planeringsprinciperna upp. Distansarbete ingår som ett nytt element.

Efter det arbetar staden fram ett utkast till detaljplan som beräknas vara klar en bit in på följande år, och som ska resultera i ett förslag för 2023-2024.

- Vi är nu i ett skede när vi jobbar med utredningar och principer för hurdant området ska bli och vad som ska utvecklas. De här principerna söker vi beslut på nu under hösten eller slutet av året.

Utan yrkesinstitutets gamla byggnader öppnar sig en sluttande tomt med Haikofjärden på den ena sidan och ett småhusområde på den andra.

För Dan Mollgren är området slående vackert med havet och strandlinjen, men samtidigt fint oberoende åt vilket håll man tittar.

- Man ska kanske inte bara vända blickarna mot havet. Det finns naturstigar, småhusområden, skolor och service också ganska nära. En bra botten för byggande.

Snöig tomt med småhus i bakgrunden.
Bildtext Området ligger intill ett småhusområde på andra sidan Haikovägen.
Bild: YLE / Leo Gammals

I planeringen beaktas nu framtida behov av distansarbete som kan stå som förebild i övrig bostadsproduktion.

- Tematiken om distansarbete handlar också i det här fallet om hållbar utveckling och hur ekologiskt hållbart Edelfeltsstranden kan vara. Man kan säga att det här inte är ett område för småhus, men inte heller för väldigt hög exploatering, utan någonstans där mittemellan.

Dan Mollgren nämner trähus och att bygga i trä som en röd tråd i hela Borgå och det kommer också att synas i Edelfeltsstranden.

- Det har betydelse hur byggnader och infrastrukturen byggs, men det som är avgörande i det långa loppet är hur man fungerar, hur man lever, hur man rör på sig och hur man till exempel jobbar. Det är det som gör de höga staplarna när det gäller utsläpp och gör det hållbart om det gör det.

Strandpromenad för alla eller bara invånarna

Det är i sista hand beslutfattarna som bestämmer om stranden ska vara öppen för allmänheten, men Mollgren ser gärna en sådan lösning.

- Det ska vara en utgångspunkt. Jag tycker att stranden på ett sådant ställe ska vara till för alla och det betyder att det inte är privatiserat. Det ska vara möjligt för vem som helst att gå runt Edelfeltsstranden.

Vad distansjobb innebär eller kan innebära i framtiden är utgångsläget för projektet. Det handlar om att försöka tänka så vitt och brett som möjligt på alla tänkbara aspekter i och utanför hemmet.

- Jag tycker det är väldigt spännande att göra det just den här tiden, att vara bland de första i Borgå, om inte de första i Finland, att studera distansarbete och hur det kan vändas till någonting positivt när det gäller boende och bostadsplanering.

Staden är öppen för invånarnas idéer.

Du som har goda erfarenheter av distansjobb och vill dela med dig av dem eller gärna flyttar till ett bostadsområde som satsar på distansarbete kan kontakta stadsplaneringschefen på adressen dan.mollgren@porvoo.fi.

Diskussion om artikeln