Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

De gamla järnvägshusens förfall i Karis fortsätter – nu hotas fastighetsbolaget av böter om byggnaderna inte repareras

Från 2021
En gul trävilla, gammal arbetarbostad med fler bostäder. Målfärgen flagar, stockarna är ruttna vilket lett till hål i ytterväggarna.
Bildtext Ännu för ett par år sedan bodde en hyresgäst i det här förfallna bostadshuset vid Lokföraregatan i Karis. Bilden är tagen i januari 2019.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Två bostadshus och tre ekonomibyggnader som finns vid Lokföraregatan, ett stenkast från Karis järnvägsstation måste få taken reparerade och fasaderna målade. Det här ska ske före utgången av augusti 2022.

Det är Raseborgs miljö-och byggnadsnämnd som nu säger till på skarpen. De gamla järnvägsbyggnaderna har fått förfalla i många år och redan 2017 fick fastighetsbolaget en anmärkning i samband med gårds- och gatusynen.

Trots att fastighetsbolaget har fått upprepade anmärkningar och uppmaningar att reparera de fem fem byggnaderna så har inget skett.

Ett vitrappat hus  där rappningen delvis fallit bort och ett stuprör hänger också löst. Vinter och snö. Huset är obebott.
Bildtext Det här vitrappade huset har också haft hyresgäster, men det är ett bra tag sedan. Den senaste hyresgästen var en förening.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Byggnaderna är inte skyddade, men de har ett kulturhistoriskt värde. I de här husen har det tidigare bott familjer där åtminstone en har jobbat på järnvägen.

Fastighetsbolaget grundades av Karis stad

På området finns också ett bostadshus som är renoverat. I den finns totalt tre bostäder och har också hyresgäster. Byggnaden renoverades i slutet av 1990-talet, men de övriga har mer eller mindre lämnats åt sitt öde.

Lagerbyggnader i trä, rödmyllade, i ganska dåligt skick. Vinter och snö
Bildtext Ekonomibyggnaderna eller uthusen och de gamla utedassen har märkts av tidens tand. Bilden är från januari 2019.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Renoveringen skedde när dåvarande Karis stad och Karis kurscenter inledde ett samarbete. Fastighetsbolaget Karis industrifastigheter grundades och i styrelsen sitter personer som antingen är eller har varit aktiva inom kommunalpolitiken.

Fastighetsbolagets vd jobbar i Raseborgs stad.

Målet vid millennieskiftet var att få ett idylliskt bostadsområde invid järnvägen. Av ekonomiska orsaker nådde man aldrig det målet.

Hot om böter, men ingen polisanmälan

Åren har gått och i slutet av 2018 meddelade fastighetsägaren, det vill säga Karis industrifastigheter, att man ska utföra en konditionsgranskning och låta göra upp en reparationsplan.

Det här gav fastighetsaktiebolaget en tidsfrist, men vid gårds- och gatusynen hösten 2020 konstaterades åter att ingenting har hänt med byggnaderna.

Bolaget har fram till mitten av januari i år haft möjligheten att ge en skriftlig förklaring gällande försummelsen samt det eventuella åläggandet med viteshot, som det heter.

Eftersom staden inte har fått någon redogörelse eller förklaring så gjordes i februari ett besök till Lokföraregatan för att på plats konstatera att inga åtgärder vidtagits.

En gul trävilla, gammal arbetarbostad med fler bostäder. Målfärgen flagar, stockarna är ruttna vilket lett till hål i ytterväggarna.
Bildtext Husen är charmiga, men har alla, förutom ett, fått förfalla.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Nu har då fastighetsbolaget cirka ett och ett halvt år tid på sig att reparera tak och måla ytterväggarna på de två bostadshusen med hot om vite på 15 000 euro.

Detsamma gäller för de tre uthusen eller ekonomibyggnaderna. Taken ska repareras och fasaderna målas, annars blir det böter på 15 000 euro.

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt på onsdagen (17.3) att inte anmäla saken till polisen för förundersökning eftersom försummelsen med beaktande av omständigheterna ska betraktas som små och det allmänna intresset inte kan anses kräva att åtal väcks.

Museiverket har klassat området som kulturhistoriskt värdefullt också ur ett riksperspektiv. Här kan du läsa mer om det.

Här ser du en karta över området.

Diskussion om artikeln