Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stadens anställda rätt nöjda med Raseborgs krisberedskap - personalen inom vårdsektorn mest kritiska

Från 2021
Mies kirjoittaa koneen äärellä.
Bildtext Många vid Raseborg stad vill fortsätta jobba på distans också då coronakrisen är över.
Bild: Kasper Heimolehto / Yle

Lite på hälften av de som är anställda av Raseborgs stad tycker att staden hade en bra beredskap för den kris som covid-19 har inneburit. Överlag har missnöjet ändå ökat något på grund av pandemin.

Det här kommer fram i stadens personalenkät, där 60 procent av stadens anställda anser att beredskapsnivån i Raseborg har varit bra.

Personalen inom social- och hälsovårdssektorn är mest kritiska till krisberedskapen, medan de som jobbar inom den tekniska sektorn är nöjdast.

Det är speciellt män och äldre arbetstagare som verkar anse att stadens beredskap för den här typen av kris har varit bra.

Kvinnorna har mått lite sämre än männen

Lite på 64 procent av de anställda tycker att staden reagerat tillräckligt snabbt på krisen. Speciellt inom bildningssektorn är man av den här åsikten.

Närmare 76 procent av personalen tycker också att deras psykiska hälsa inte har påverkats av covid 19-krisen. Männen anser i lite högre grad än kvinnorna att deras arbetshälsa har varit lika bra under krisen som innan.

Det är främst de anställda inom bildningssektorn som tycker att deras hälsa har påverkats negativt av effekterna pandemin.

Personal i åldern 30-50 år vill fortsätta jobba på distans

Personalen inom koncerntjänsterna har haft bäst möjligheter att jobba på distans.

Lite på 47 procent av de anställda vill fortsätta jobba på distans, det här gäller speciellt anställda i åldern 30 till 50.

Det är också flera män än kvinnor som vill fortsätta jobba på distans om det är möjligt.

Överlag har det inte skett några väldigt stora förändringar i hur personalen inom Raseborgs stad upplever sin arbetsplats jämfört med tidigare år.

Personalenkäten visar att personalen blivit något mer missnöjda, men i rapporten påpekas också att år 2020 var ett onormalt verksamhetsår på grund av coronapandemin.