Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Staden tar funderingspaus i affären kring Strömfors bruk – företagare: Luckor i beredningen måste åtgärdas så fort som möjligt

Från 2021
Nedre smedjan i Strömfors bruk
Bildtext Stadens ursprungliga plan var att sälja åtta fastigheter åt samma köpare. Det finns också de som vill att staden behåller Nedre smedjan i sin ägo.
Bild: Yle/Stefan Härus

Lovisa stadsfullmäktige återremitterade i onsdags försäljningen av en del fastigheter i Strömfors bruk. Staden vill sälja byggnader, men det finns oklarheter i beredningen. Bland företagarna går åsikterna isär.

Gör om, gör bättre. Det tycker flertalet ledamöter och företagare gällande beredningen av byggnadsaffären vid Strömfors bruk.

Lovisa stadsfullmäktige återremitterade ärendet i onsdags, men viljan att sälja är fortfarande stark.

Lovisa stad anser att någon med tursimvisioner borde ta över åtta av de historiskt värdefulla fastigheterna i Strömfors bruk, stadens stora turistpärla.

Men när stadsfullmäktige skulle klubba igenom ärendet i onsdags, föreslog Pertti Lohenoja (SDP) att ärendet återremitteras för ny beredning.

Motiveringen löd att staden måste säkerställa ett beslutsfattande som beaktar näringslivet.

Efter en diskussion röstade fullmäktige för en remittering, alltså att ärendet bereds på nytt. Rösterna föll 7-28. Ärendet dyker upp på fullmäktigebordet igen så snabbt det är möjligt.

Fullmäktigeordförande Otto Andersson (SFP) har en stark tilltro till att ärendet ros i hamn inom en snar framtid. Det har också många förtroendevalda.

Otto Andersson
Bildtext Fullmäktigeordförande i Lovisa Otto Andersson (SFP).
Bild: Yle/Stefan Paavola

- Under de anföranden som hölls på mötet framgick att beslutsfattarna vill att byggnaderna ska säljas. Så det är inte syftet med affären som är problemet, utan beredningsprocessen. Det finns öppna frågor som beslutsfattarna vill ha svar på innan ärendet går vidare.

Frågorna handlar till exempel om konsekvensbedömningen för näringslivet och hur lokala aktörer involveras, säger Andersson.

Varför gjordes inte en konsekvensbedömning?

- Från beredningen sades nog att man hade man involverat näringslivet, men fullmäktige ansåg ändå att man vill göra en regelrätt konsekvensbedömning eftersom det har betonats att det i stor utsträckning ska användas i stadens beslutsfattande.

Vattenhjulet i Övre smedjan i Strömfors bruk.
Bildtext I bruket finns bland annat en vattenhammare.
Bild: yle/Daniela Iivonen

Andersson säger att det ligger i allas intresse att området utvecklas på bästa möjliga sätt. Många detaljer kommer att klarna under den fortsatta beredningen.

- Det är viktigt att ha med de lokala företagarna som har gjort ett fantastiskt jobb med att få bruket att blomstra. Det här är ett av stadens mest attraktiva områden så vi gör vårt bästa för att främja utvecklingen där.

Delade åsikter bland de lokala företagarna

Ordförande för föreningen Vireä Strömfors, Jukka Liponkoski, vrider sig besvärat när han får frågan vad företagarna tycker om affärsprocessen.

Han representerar en förening med splittrade åsikter. Föreningen arbetar ändå gemensamt mot samma mål.

- Det är olika för dem som har verksamhet i de lokaler som nu ägs av staden. Föreningens linje är att det är bra att ärendet återremitterades, för det visar på bristerna i den här processen. Men vi är inte emot att de säljs, så länge det är klart för alla vilka planer och villkor som gäller.

Liponkoski är själv företagare på området och verkar i en privatägd fastighet.

Vireä Strömfors ry:n puheenjohtaja Jukka Liponkoski Strömforsin ruukin päärakennuksella.
Bildtext Ordförande för föreningen Vireä Strömfors, Jukka Liponkoski, säger att det är bra att affärsprocessen synas i sömmarna.
Bild: Antro Valo / Yle

Enligt Liponkoski har företagarnas röst inte hörts i beredningen och det fanns stora brister i insynen i affärsprocessen.

Liponkoski anser att man först borde göra planläggningen för området, och sedan sälja byggnader. Stadens tanke har hittills varit att planläggningen görs klar då köparen har hittats, så att området kan utvecklas smidigt.

Också den raska tidtabellen i hur staden skött beredningen oroar företagarna. Den ursprungliga planen var att affären skulle bli av redan i början av sommaren.

Staden försäkrar att det inte sker förändringar i företagarnas hyreskontrakt inför sommarsäsongen.

Sälja alla byggnaderna som ett paket?

Stadens ursprungliga plan lyder: sälj Ladugården, Nedre smedjan, Stallet, Verkhuset, Sågen, Boden, Slangboden och Bastun till en köpare som har råd att hålla byggnaderna i skick.

Köparen ska dessutom ha visioner för brukets turism, gärna med internationell fokus, och förutsättningar för ett gott samarbete med de lokala företagarna.

Orsaken bakom affärsplanerna är naturligtvis pengar. De historiska byggnaderna i Strömfors är dyra att underhålla.

rosa blommor i ampel med Strömfors bruket i bakgrunden
Bildtext Bruket lockar årligen tusentals besökare. Den här sommaren var bruket fem gånger så populärt som andra somrar, delvis tack vare pandemins inverkan på närturismen.
Bild: Stefan Paavola / Yle

Enligt staden behövs ett par miljoner euro för att fixa upp byggnaderna. Flera av företagarna har varit missnöjda med hur staden skött byggnaderna.

- En del av byggnaderna har förfallit och är i helt förfärligt skick, säger Jukka Liponkoski.

Liponkoski tror att det är vettigt att sälja byggnaderna till samma ägare, eftersom det redan nu råder ovisshet om vem som äger exakt vilken markplätt.

Staden borde fortsätta äga Nedre Smedjan

Då Pertti Lohenoja (SDP) tryckte på bromspedalen på fullmäktigemötet lyfte han fram frågan om huruvida Nedre Smedjan borde bevaras i stadens ägo.

I Nedre Smedjan har staden ett museum och en turistinfo. Dessutom finns områdets enda allmänna toalett i byggnaden. Enligt planen skulle staden bli kvar som hyresgäst efter att ha sålt fastigheten.

- Om en ny ägare renoverar huset så får Lovisa ändå betala för det i form av högre hyreskostnader. Det skulle löna sig för staden att behålla Nedre Smedjan, säger Lohenoja.

Diskussion om artikeln