Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EMA hittade ingen koppling mellan Astra Zenecas vaccin och blodproppar men varnar för obekräftad risk

Från 2021
Uppdaterad 18.03.2021 19:48.
En förpackning med Astra Zenecas coronavaccin
Bildtext Flera EU-länder har avbrutit vaccineringarna med Astra Zenecas coronavaccin efter rapporter om blodproppar
Bild: All Over Press

Europeiska läkemedelsmyndigheten uppger att Astra Zenecas coronavaccin är tryggt och effektivt. Enligt EMA:s säkerhetskommitté PRAC är fördelarna med vaccinet klart större än riskerna.

‒ Kommittén har kommit fram till en entydig och vetenskaplig konklusion: det här är ett tryggt och effektivt vaccin, sa EMA:s chef Emer Cooke under en presskonferens på torsdagen.

Flera medlemsländer har under den senaste veckan avbrutit vaccineringarna med Astra Zenecas vaccin på grund av misstankar om att vaccinet kan orsaka livshotande blodproppar hos en del vaccinerade.

Cooke sa att det inte går att utesluta att det finns en koppling mellan fallen och vaccinet. Men EMA understryker att antalet blodproppsfall inte är högre än bland hela befolkningen.

‒ Kommittén har dragit slutsatsen att vaccinet inte är kopplat till en ökning av den totala risken för tromboemboliska händelser eller blodproppar.

Utreder vidare

PRAC:s ordförande Sabine Strauss understryker att Covid-19 också kan orsaka blodproppar hos patienter och att vaccinet därför också kan anses förebygga blodproppar.

Men PRAC lyfter samtidigt upp att det förekommit ett litet antal fall av ovanliga former av blodproppar bland personer som vaccinerats.

Därför rekommenderar EMA att varningstexterna om biverkningar och möjliga biverkningar uppdateras.

Emer Cooke sa att man vill att alla som vaccinerar och vaccineras ska vara uppmärksamma på de möjliga biverkningarna.

EMA kommer också att fortsätta att utreda om det finns en koppling mellan vaccinet och de ovanliga tromboemboliska händelser som förekommit hos vaccinerade.

Sverige väntar

EMA:s besked välkomnades av flera EU-länder. Kort efter presskonferensen meddelade Italien och Lettland att du återupptar vaccineringarna med Astra Zeneca.

I Sverige kommer man däremot att vänta några dagar för att ge svenska Läkemedelsverket tid att granska vaccinet. Det slutliga beskedet om vaccinet väntas nästa vecka.

– Vi behöver läsa vad EMA säger. Man kommer med rekommendationer och långa texter. Vi behöver några dagar på oss att läsa in oss. Vi kommer att ha pausen tills vi kommer med ett besked. Det är ganska mycket som ska gås igenom, sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson under en gemensam presskonferens med statsminister Stefan Löfven.