Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vitsvanshjortarna blir ständigt fler – i fjol ökade stammen med femton procent

Från 2021
Från urpsrungligen fem donerade vitsvanskalvar har stammen vuxit kraftigt i södra Finland.
Bildtext Vitsvanshjortsstammen växte med en femtedel i Nyland och Satakunta.

Vitsvanshjortarna ökar stadigt i antal. Stammen har ökat med 15 procent jämfört med året innan, visar Naturresursinstitutets beräkning.

Beståndet ökade mest i Nyland (20,7 procent), Satakunta (20 procent) och Egentliga Finland (18,7 procent). I Österbotten växte stammen med tio procent i snitt.

Vintern 2020–2021 fanns det i genomsnitt cirka 125 000 vitsvanshjortar i landet. Per hundra vuxna djur fanns det 57 kalvar.

Utifrån uppgifterna om stammen skulle det med stor sannolikhet behövas en avskjutning av minst 73 000 djur under nästa jaktsäsong för att hejda ökningen.

– Siffran är inte någon direkt rekommendation för avskjutning. Hur många djur som kan jagas beror på hur väl vitsvanshjortarna klarar våren och sommaren och hur många kalvar det föds, säger specialforskare Sami Aikio på Naturresursinstitutet.

Beräkningarna av vitsvanshjortsstammen tar hänsyn till kalvproduktionen, avskjutningen, ålders- och könsfördelningen samt avgången på grund av hjortolyckor och lodjur.

Uppskattningar av antalet vitsvanshjortar i Finland har gjorts sedan 2016.

Naturresursinstitutets siffror anger inte det exakta antalet vitsvanshjortar utan populationstätheten, det vill säga antalet individer per ytenhet.

För en månad sedan rapporterades det om 67 000 fällda vitsvanshjortar i Finland.

Trots att finländarna körde bil i mindre grad i fjol på grund av coronaepidemin, ökade antalet vitsvanshjortkrockar med elva procent.

Källa: Naturresursinstitutet