Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Coronapatienter på sjukhus får antikroppar från tillfrisknade personer – kan kanske ge lindrigare covid-19

Från 2021
En person donerar blod i Helsingfors i maj 2020.
Bildtext Här donerar en person blod i Helsingfors (arkivbild från maj 2020).
Bild: Silja Viitala / Yle

Finländska forskare har kommit igång med att ge antikroppar från tillfrisknade coronapatienter. Förhoppningen är att det här ska visa sig vara en effektiv behandling som ska skydda mot allvarlig covid-19.

Coronapatienter på sjukhus får antikroppar från tillfrisknade personer

2:22

Studien skulle börja redan i höstas, men det var en utmaning att hitta tillräckligt med deltagare när det var färre coronafall i Finland.

Dessutom duger inte alla tillfrisknade personers antikroppar.

– De måste ha tillräckligt med neutraliserande antikroppar, alltså sådana antikroppar som gör viruset ineffektivt, påpekar forskaren Anu Kantele, som är professor i infektionssjukdomar vid Helsingfors universitet.

Antikroppar fås ur blodplasman i blodet, från personer som tidigare har haft covid-19.

Kantele säger också att Röda korsets Blodtjänst, där man kan donera blod till den här forskningen, ställer stränga krav på vilka personer som ens får delta.

– Om man är 160 cm lång så måste man väga minst 75 kg, till exempel. Så vi måste ha ganska stora personer som kan donera blodplasma.

Helsingin yliopiston professori Anu Kantele.
Bildtext Professor Anu Kantele vid Helsingfors universitet.
Bild: Yle / Sasha Silvala

Inte för alla coronapatienter

Det är hittills 20 coronapatienter som är med i forskningen och kan få antikroppar via blodtransfusion.

Antalet deltagare kommer sannolikt att fortsätta växa nu när det är betydligt fler som har covid-19 i vårt land. Det är frivilligt att delta.

En del av deltagarna får placebo – i praktiken en saltlösning – istället för blodplasma med antikroppar. På det sättet kan man bättre få reda på att en eventuell effekt faktiskt kommer av själva behandlingen.

Man riktar in sig på patienter som behöver sjukhusvård för covid-19, men inte de som är mest allvarligt sjuka, för utländska studier tyder på att det ger bättre effekt, menar Kantele.

– Plasma är effektivare om du ger det tidigt och om du har en stor mängd neutraliserande antikroppar i plasman. Så vi vill ge plasman så tidigt som möjligt, alltså genast då patienten kommit till sjukhuset.

Att ge antikroppar från tillfrisknade är inget nytt påfund. Det användes till exempel också under pandemin 1918–1920 som kallades för Spanska sjukan.

Medicinsk litteratur från den tiden antyder att det kraftigt minskade på dödsfallen, men studierna är inte gjorda tillräckligt väl för att man ska kunna dra säkra slutsatser om det.

Man hoppas på hundratals deltagare

Forskarna hoppas på att kunna rekrytera så många som 300-400 coronapatienter till den nu aktuella studien, i anslutning till coronapandemin.

– Vi behöver både de som ger plasma och de som vill ta emot den, påpekar Anu Kantele.

Hon säger att man nu vet att det är säkert att ge antikroppar till coronapatienter, men man vet inte ännu hur effektivt det är. Det är det man ska ta reda på.

Om behandlingen inte fungerar så fungerar den inte. Men om den gör det så kan den rädda liv.

― Anu Kantele

Utländska studier har hittills gett blandade resultat.

En stor brittisk studie med drygt 10 000 patienter, som inte ännu är publicerad, kom till exempel nyligen fram till att antikroppar från tillfrisknade inte minskade på allvarliga coronafall, eller dödsfall.

Kantele är också inställd på att den finländska antikroppsstudien kanske inte leder till en effektiv behandling. Huvudsaken är att man får reda på hur det ligger till, påpekar hon.

– Om den inte fungerar så fungerar den inte. Men om den gör det så kan den rädda liv.

Hon tillägger att det här också kan leda till viktig kunskap inför framtida pandemier.

– Eftersom den här typen av behandling är den snabbaste behandlingen man kan få i en epidemi, med ett nytt virus. Så på det viset, om ett nytt virus kommer, så tar det bara ett par månader innan man kan använda en sådan här behandling. Det kan ske innan man har kommit fram till andra behandlingar.