Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasaborna lyckliga trots coronaläget: ”Många känner att livet är meningsfullt”

Från 2021
En stor reklamskylt för staden Vasa
Bildtext Staden vill höja sin profil bland annat genom kapmanjen "I love Vaasa".
Bild: Yle/Roger Källman

Vasa stad har som mål att bli världens lyckligaste stad. En undersökning visar att Vasaborna är lyckliga trots coronaläget. Däremot går det inte att säga om de är lyckligare än andra finländare.

Finland är återigen det lyckligaste landet i världen enligt FN:s lyckorapport. Vasa har som mål att bli världens lyckligaste stad i världens lyckligaste land, vilket också har skrivits in i stadens strategi.

I december förra året genomfördes en enkät bland Vasas invånare för att ta reda på nivån på deras lycka. Resultatet av enkäten visar att Vasaborna är lyckliga trots coronaläget. På skalan 0–100 är det tal som mäter Vasabornas lycka 73.

Enkäten har analyserats av Markku Ojanen som är emeritusprofessor i psykologi och lyckoforskare.

Psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen, Lempäälä, 27.01.2017.
Bildtext Markku Ojanen
Bild: Jari Kovalainen / Yle

– Resultatet av enkäten visar att många Vasabor är tillfredsställda med sin livssituation. De känner att livet är meningsfullt, någonting som enligt mig är viktigare än att känna lycka, säger Ojanen.

Enligt undersökningen är Vasaborna en aning lyckligare än deltagarna i Ojanens tidigare undersökningar. Ojanen kan däremot inte säga om Vasaborna är lyckligare än andra finländare.

– Det behövs fortfarande mer data innan man kan fastställa huruvida folk i Vasaborna är lyckligast i Finland. I december kommer en till enkätundersökning att genomföras.

Undersökningen visar att motion och föreningsverksamhet har ett samband med lycka. Framtidstro och en trygg boendemiljö förstärker också lyckokänslorna.

Undersökningen genomfördes som en nätenkät som var öppen för alla. Enkäten besvarades av 478 Vasabor i olika åldrar.

Mer information om lyckoenkäten på Vasa stads webbplats.

Sara Storbäck

Diskussion om artikeln