Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Två misstänkta blodproppar efter vaccinering i Finland - bruket av Astra Zenecas vaccin avbryts tillfälligt

Från 2021
Uppdaterad 19.03.2021 19:19.
Programmet är inte längre tillgängligt
Myndigheternas presskonferens om coronavaccin. - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Myndigheterna har beslutat att hålla en paus i vaccineringarna med Astra Zenecas coronavaccin - för säkerhets skull. Orsaken är att man ännu vill utreda vaccinets koppling till ovanliga blodproppar - sinus tromboser.

Två misstänkta fall av blodpropp efter vaccineringar har uppdagats i Finland.

- Man har konstaterat att unga kvinnor har reagerat på vaccinet och vi vet inte varför, sade Hanna Nohynek, vaccinspecialist på Institutet för hälsa och välfärd, på myndigheternas presskonferens.

Det är främst 20-50-åriga kvinnor som har kopplats till de eventuella biverkningarna.

De symtom som uppdagats är mycket sällsynta. För tillfället kan man inte säga om störningarna i blodets koagulation hör ihop med vaccinationen.

Övriga riskfaktorer måste utredas

Finland avbryter tillfälligt vaccineringarna med Astra Zenecas vaccin, meddelar Institutet för hälsa och välfärd (THL).  Det handlar om en försiktighetsåtgärd.

Det har påträffats två fall av blodpropp hos personer som blivit vaccinerade. Patienterna har insjuknat 4-10 dagar efter vaccineringen. Det finns dock andra medicinska riskfaktorer som kan kopplas till de insjuknade .

I enlighet med försiktighetsprincipen har THL ändå beslutat att avbryta vaccineringarna med Astra Zenecas vaccin i Finland tills orsaker och följder har utretts mera.

De som beställt tid uppmanas att vänta på besked

Vaccineringarna med Astra Zenecas vaccin upphör omedelbart.  

Vaccineringarna med andra vacciner fortsätter helt normalt. 

Personer som redan har reserverat en vaccineringstid får uppmaningen att vänta på vidare information angående eventuella ändringar i vaccineringstidtabellen. Man kan också själv annullera sin tid.

Kraftigt avvikande symptom ska iakttas efter vaccinering

De som har vaccinerats med Astra Zenecas vaccin uppmanas att följa med sin hälsa och iaktta kraftigt avvikande symptom som kan uppkomma ungefär tre dygn efter vaccineringen.

Personer som får en kraftig ihållande huvudvärk som förvärras klart ska genast söka vård. Samma sak gäller om man upptäcker blåmärken som kraftigt ökar i mångfald.

WHO: Fördelarna väger tyngre än nackdelarna

Fördelarna med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 väger klart tyngre i jämförelse med nackdelarna, säger Världshälsoorganisationen WHO i dag i ett nytt uttalande.

Enligt WHO kan data som analyserats inte bevisa att det skulle finnas ett samband mellan vacciningar och blodpropp.

EU:s läkemedelsmyndighet EMA slog i går för sin del fast att vaccinet kan användas. Efter det beskedet har många länder som stoppat vaccinet börjat använda det igen.

12,6 procent har vaccinerats i Finland

Fram till i dag hade 701 203 personer fått coronavaccin i Finland. Det motsvarar 12,6 procent av befolkningen.

Bland personer över 80 år har 80 procent vaccinerats medan nästan hälften av dem i åldern 75 till 79 år har fått vaccin.

Du kan se presskonferensen överst i artikeln

Närvarande på presskonferensen var direktör Pasi Pohjola och avdelningschef Tuija Kumpulainen från Social- och hälsovårdsministeriet, överläkare Taneli Puumalainen från Institutet för hälsa och välfärd och chefen för enheten för läkemedelssäkerhet vid Fimea, Liisa Näveri.

Här kan du läsa vår direktrapport från presskonferensen: