Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Drömyrket är på paus för en del yrkesstuderande – Jessica hade turen att hitta praktikplats

Från 2021
Jessica Jusslin står hemma i köket i förd sin servitörklädsel och uppsatt hår när hon vispar grädde i en bunke.
Bildtext Jessica Jusslin har servitörsexamen och -klädseln klar. Nu fattas ett restaurangkök att jobba i.
Bild: Jessica Jusslin

Coronaårets distansundervisning och restriktioner påverkar studietakten i yrkesläroanstalterna. På Jessica Jusslins examensbetyg hade det kunnat stå 2020 men nu står det 2021.

Det drar ut på tiden att få sin yrkesexamen avlagd under corona-epidemin - Spela upp på Arenan

Jessica Jusslin från Sibbo började studera hösten 2018 i Prakticum. Hon skulle bli servitör.

När distansundervisningen slog till i andra stadiets utbildning för cirka ett år sen påverkade det hennes studier.

– Vi skulle ha haft praktik då på våren (2020). Jag skulle ha blivit klar som servitör på hösten, men jag gjorde mina sista praktikperioder i november, december och januari så det drog ut då i stället till februari (2021), berättar hon.

Hennes lyckokast var att hon hade jobbat flera somrar på en restaurang på hemorten.

– Jag fick göra mina sista två praktikperioder på läroavtal där. De tog emot mig, säger Jusslin.

Praktik i det blå och yrkesproven på undantag

Yrkesläroanstalterna har med hjälp av en tillfällig lag tillstånd att kunna ordna fler yrkesprov i skolan i stället för ute på fältet.

Undantaget upphör i slutet av juli.

Två unga män i förda kockkläder och handskar lägger upp mat på fat i ett skolkök
Bildtext Fler yrkesprov har avlagts i skolmiljö under corona-tiden.
Bild: Axxell

Så här berättar en karriärvägledare och en examenshandledare om att öva sitt blivande yrke under coronaåret:

– Om man tänker på hotell- och restaurangbranschen ... Den är svår för tillfället, när det inte finns arbetsplatser ens, säger karriärvägledare Sam Grönstrand på Prakticum.

Grönstrand säger att det är ett pusslande att passa in yrkesproven just när det är möjligt att vara i skolan eller på arbetsplatser.

Det vill säga när det inte råder undantagsförhållanden i samhället med restriktioner och distansundervisning.

Signalerna från arbetslivet speglar osäkerhet.

– Det har kommit från arbetsplatserna att personalen själv är utmattad och undrar om de klarar av att handleda – arbetsgivare som är osäkra på hur går det för deras firma. Så de vill inte ta en praktikant med i den röran, säger Johanna Rosenqvist vid Axxell i Pargas.

– Nu har det varit distansundervisning sen december, januari och februari och det fortsätter ännu. Nog har det varit svårt att få i hop det. Fortsätter det ännu länge så blir det ännu svårare, säger Grönstrand.

I första hand ska yrkesstuderande fixa en praktikplats på egen hand. Om de inte hittar en brukar lärarna hjälpa till i letandet.

För en del är drömyrket på paus

När jag ringer runt till Prakticum i Nyland, Axxell i Åboland samt Optima och Yrkesakademin i Österbotten uppger alla jag talar med att det varierar med hur studierna rullar på för yrkesstuderandena.

Det är individuellt. Det beror på vilken linje de studerar och också hur mycket distansundervisning och restriktioner just den regionen har haft.

En del av de studerande är onåbara, kanske de "ligger på soffan" andra kan bygga, spika och hamra utomhus utan att coronaåret påverkat kolossalt.

Tre unga män står tillsammans i gula kläder och hjälmar den ena håller en motorsåg
Bildtext Byggstuderande har kunnat jobba utomhus mer eller mindre som normalt under corona-tiden.
Bild: Axxell

Det finns studerande som får öva skönhetsbehandlingar och fotvård på sina familjemedlemmar eller kolla på videor för att se hur någon som redan har praktiska färdigheter gör.

Snart kommer våren och hur ska man då bokstavligen så det man ska skörda på hösten om man sitter hemma?

– I lantbruksbranschen har vi vårbruket som börjar så fort snön smälter och det är ju svårt att öva på distans. Också inom skogsbruket har de mycket praktiskt: plantering, röjning, trädfällning under våren, räknar enhetschef Tomas Björkroth upp vid Axxell Brusaby.

– Det finns sådant som redan är framskjutet från vintern och det borde vi komma åt att kunna förverkliga, konstaterar Björkroth.

Yrkesstuderande hoppar inte av mer än normalt

Vid ingen av de kontaktade läroanstalterna verkar det som om antalet avbrutna studier kommer att öka under coronatiden jämfört med normala studieår.

Mer troligt är det att det går som för Jessica Jusslin att en del får examensbetyget senare än vad de räknat med.

En del av läroanstalterna har använt sig av hybridmodellen med både när- och distansundervisning. De har undervisat i smågrupper och gett stödtjänster. Det har krävt mer lärarresurser och timmar.

Närbild med en ung persons händer som har en elektrisk dosa framför sig på ett bord och personen använder tång för att knipa av trådar i en elektrisk ledning.
Bildtext Behovet av handledning ökar när både nya studerande och de som har kvarhängande studier ska komma vidare. Här en bild från utbildningen till datanätsinstallatör vid Optima i Österbotten.
Bild: memento / Linda Tallroth-Paananen

Regeringen har godkänt en tilläggsbudget på drygt 17 miljoner euro som ska användas inom yrkesutbildningen för studerande som behöver ta igen sådant de missat under distansperioden.

Samtidigt är nya studerande är på väg in. Just nu pågår den gemensamma ansökningen till andra stadiets utbildning.

– Vi har redan nu många fler sökande till Brusaby än vad vi har haft under många år, säger Björkroth.

Sam Grönstrand ser åtminstone att behovet av handledning kommer att växa framöver när både de som inleder sina studier och de som har kvarhängande studier ska avancera.

– De blir ju fler som behöver handledning och då behövs fler handledare som handleder att de kommer vidare, säger Grönstrand.

Nu börjar distans vara uttjatat

Yrkesläroanstalternas önskan är att studierna återgår till närundervisning från början av april.

– Jag tror att en del av dem som tappade studier på våren, förstod konsekvensen på hösten och skärpte sig. De har förstått att det är bäst att delta, säger Grönstrand.

Ung kvinna i förd gul skyddshjälm håller i en elektrisk borr och borrar i en kraftig trästolpe med fokuserad blick.
Bildtext De flesta håller fokus på att ta sin yrkesexamen. Fördröjningar kan det bli men det verkar inte bli fler som avbryter helt.
Bild: Axxell

– Nog blir det en hektisk vår hur som helst, fast vi går in för närstudier, säger Kenneth Sundlin utbildningschef vid Yrkesakademin i Österbotten.

Också Jessica Jusslin räknar med att kunna ta sin andra examen – kockexamen – som planerat. Nästa höst ska hon ut på praktik.

– Man vet ju inte hur läget är då, men jag borde bli färdig i januari-februari nästa år säger Jusslin.

Diskussion om artikeln