Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Snart avgörs Haddom skolas öde – Lovisapolitiker skeptiska till både beslutsprocessen och stadens sätt att sköta fastigheter

Från 2021
haddom skola
Bildtext Haddom skola lider av inneluftsproblem.
Bild: Yle/Stefan Härus

Haddom skola i Lovisa har för en tid sedan konstaterats ha inneluftsproblem och sedan oktober 2020 har undervisningen skett i baracker i Lovisa centrum.

Nu föreslår staden att byggnaden inte längre renoveras, eftersom en renovering skulle bli för dyr, närmare en miljon euro.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden tar ställning till förslaget på sitt möte den 25 mars. Därefter står bildningsnämnden på tur.

Ifall skolbyggnaden inte renoveras är alternativen att lägga ner den helt och hållet eller att flytta den till nya lokaler.

Heid Lunabba på Kuggom daghems gård
Bildtext Föräldern Heidi Lunabba tycker att Haddom skola skulle kunna flytta till Kuggoms gamla daghemslokal, om skolbyggnaden inte kan renoveras.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Den här frågan har upprört föräldrar till eleverna i Haddom skola. Dels tycker de hela utredningen borde göras om eftersom skolan omöjligt borde kräva en så stor renovering som nuvarande utredning visar på.

– Det handlar egentligen bara om en liten tillbyggnad som har inneluftsproblem, säger föräldern Heidi Lunabba som också är aktiv i föreningen Pro Haddom.

Dels är föräldrarna måna om att Haddom skolas elever ska få flytta till en annan lokal, på skolans upptagningsområde, ifall de måste flytta från den nuvarande byggnaden.

– Till exempel Kuggoms före detta daghemsbyggnad skulle vara ett bra alternativ, säger Lunabba.

"Ärendet borde bordläggas"

Hur det blir med Haddom skolas framtid beror i sista hand på politikernas beslut. Därför har Yle Östnyland pratat med två Lovisapolitiker om saken.

– Näringslivs- och infrastrukturnämnden borde ta time out, bordlägga ärendet och i lugn och ro gå igenom kostnadskalkylerna och reparationsbehoven, anser SFP-politikern Otto Andersson.

Dessutom tycker han ordningen på beslutsfattandet är fel.

– Eftersom det här inte bara handlar om ett hus utan en skola, med elever, föräldrar och närsamhälle, borde frågan gå till nämnden för fostran och bildning för utlåtande före näringslivs- och infrastrukturnämnden tar ställning.

Om näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutar att skolan inte renoveras, har nämnden för fostran och bildning bara befogenhet att ta ställning till hur utbildningen för eleverna i Haddom upptagningsområde i framtiden ska ordnas.

– Därmed är näringslivs- och infrastrukturnämndens beslut väldigt avgörande för den fortsatta processen.

Otto Andersson.
Bildtext Otto Andersson (SFP) är inte nöjd med hur skolfrågan behandlas.
Bild: Yle / Hanna Othman

Utöver det efterlyser Andersson också tid för fullmäktigegrupperna att diskutera frågan.

– Nu är förslaget att nämnden ska ta beslutet. Skolfrågor tycker jag är något som stadsfullmäktige i sista hand ska rösta om. Ett minimikrav är att fullmäktigegrupperna i alla fall hinner diskutera saken före nämnden fattar beslut.

Hur skulle du som fullmäktigeledamot då ställa dig till det nuvarande beslutsförslaget? Skulle du vara redo att bevilja en miljon euro för renovering?

– För det första måste vi undersöka om summan verkligen är så där hög. Men jag har tidigare jobbat för Haddom skola, har varje gång röstat för att den ska bevaras och vill göra allt för att den ska få fortsätta.

Ifall en renovering inte skulle bli aktuell stöder Andersson fullt föräldrarnas önskan om att eleverna ska få flytta in i nya lokaler på skolans upptagningsområde.

– Om en renovering visar sig vara helt omöjlig är det ett starkt alternativ att se om eleverna kan flytta in i daghemslokalen.

Oro för hur staden sköter om sina byggnader

SDP-politikern Kalevi Lappalainen har i det här skedet inte lika mycket åsikter om skolfrågan som Andersson.

– Jag tar inte ståndpunkt till näringslivs- och infrastrukturnämndens möte och hur de kommer fatta beslut. Jag vill inte påverka deras beslutsfattande.

Lappalainen väljer att ha is i magen, se vad nämnden beslutar och därefter ta ställning till saken, utifrån hur läget är då.

Han tycker ändå det finns ett frågetecken kring hela ärendet.

– Jag är lite orolig över att staden skött det dåligt och inte följt med byggnadens skick.

Att Haddom skola är i dåligt skick, och kanske redan varit det en längre tid, kom som en överraskning för Lappalainen.

– Hur mycket pengar har staden tidigare ens satt på byggnaden? Har den renoverats? Finns det andra fastigheter i Lovisa som är lika dåligt skötta?

Diskussion om artikeln