Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Här är "exitplanen" för hur sommarens festivaler ska kunna ordnas – Ruisrocks promotor: "Luddigt"

Från 2021
Uppdaterad 23.03.2021 13:41.
Yleisöä Ruisrockissa.
Bildtext Ruisrock hör till de festivaler där arrangörerna ännu väntar på besked om de kan ordna festivalen.
Bild: Nelli Kenttä, YleX

Syftet med Kulturministeriets "exitplan" är att inge hopp inför festivalsommaren och riktlinjer för hur trygga evenemang kan ordnas i framtiden. Ruisrocks promotor Mikko Niemelä tycker exitplanen är alltför luddigt formulerad.

Inom evenemangsbranschen har man suttit som på nålar i väntan på besked om sommarens festivaler alls kan ordnas, och de första arrangörerna har redan hunnit avboka.

I oktober tillsatte Undervisnings- och kulturministeriet en arbetsgrupp som fick i uppdrag att fundera på hur evenemangen kan öppnas upp igen på ett tryggt sätt när restriktionerna väl lättar. Nu är arbetsgruppens exitplan klar.

Arbetsgruppen har skissat upp tre steg för hur restriktionerna kan luckras upp.

De första evenemangen kan enligt förslaget börja ordnas igen när epidemiläget har lugnat ner sig på flera områden till basnivån eller accelerationsfasen. Det nationella incidenstalet borde då sjunka till under 75 fall per 100 000 invånare under en två veckors period.

Om det här kravet uppfylls skulle publika evenemang för över 50 personer kunna ordnas om publiken har en på förhand angiven plats och sällskapen inte kommer i kontakt med varandra. För tillfället är incidenstalet på nationell nivå 170, inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är det 343.

Bra läge på nationell nivå

Fas två kräver att epidemiläget förbättras i hela landet under en tre veckors period. Då borde det nationella incidenstalet vara under 50 per 100 000 personer under en två veckors period. Fas två skulle göra det möjligt för arrangörerna att ordna också större evenemang beroende på hur stort utrymmet som det ordnas inom är och på andra säregenskaper.

För att fas två ska vara möjlig måste epidemiläget vara bra i hela landet eftersom publiken kan dra med sig nya smittor till landskap som redan har ett bättre epidemiläge.

Munskyddsrekommendationen fortsätter

I den tredje fasen avlägsnas restriktionerna helt. Den skulle träda i kraft när det bara finns få smittor kvar och tillräckligt många personer har vaccinerats. Planen är också att munskyddsrekommendationen ska finnas kvar för inomhusevenemang så länge som myndigheterna rekommenderar det.

Evenemangsanordnarna skulle också förbinda sig vid att följa de instruktioner som Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat för att förhindra smittspridningen. Dessutom ska arrangörerna beakta de principer för evenemang kan ordnas tryggt som Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp presenterade i december 2020.

Ministeriets exitplan är riktgivande och ska ännu godkännas av statsrådet. För tillfället begränsas publika evenemang i hela landet.

Ruisrocks promotor: "Luddig exitplan"

Ruisrocks promotor Mikko Niemelä välkomnar ministeriets exitplan men tycker den är alltför luddigt formulerad.

– Den underlättar inte vår smärta. Det vi är intresserade av är när restriktionerna kan hävas, den biten är väldigt vagt formulerad.

– Vem ska avgöra vad som är “tillräckligt antal vaccinerade” och “tillräcklig få fall”. Det borde stå mycket tydligare för att vi ska kunna ha några framtidsutsikter.

För att Ruisrock ska kunna ordnas krävs nog att restriktionerna hävs helt och hållet, menar Niemelä.