Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Lögndetektorn: Hur ska man diskutera vaccin med vaccinkritiker eller vaccinmotståndare?

Från 2021
Uppdaterad 29.03.2021 09:19.
En demonstrant håller upp en skylt där det står "Ett vaccin får inte döda" under en coronademonstration i Helsingfors i mars 2021.
Bildtext Bilderna i den här artikeln är tagna på en demonstration mot coronarestriktioner i Helsingfors.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Det är inte lätt att övertyga radikala vaccinmotståndare om att de har fel. Den här gruppen är högljudd men liten. Däremot finns det ganska många som tvekar och är osäkra på om de kan lita på vaccinen. Johanna Vehkoo har skrivit den här artikeln för serien Lögndetektorn (Valheenpaljastaja) på yle.fi.

Gruppen av radikala vaccinmotståndare är liten, men högljudd. Det är svårt och ofta omöjligt att ändra vaccinmotståndarnas uppfattningar genom att slå fakta i bordet.

Gruppen av personer som tvekar är betydligt större och det är viktigt att du tar de här personernas oro på allvar och bemöter dem med respekt och empati.

Så här kan du tänka när du diskuterar vaccin med vänner och närstående som är misstänksamma och oroade:

Personer som förhåller sig kritiska till vacciner kan indelas i tre grupper: tvekarna, kritikerna och motståndarna

1. Vaccintvekare

Vaccintvekare är den största gruppen som också visar mest variation. Personer som tvekar kan ha många olika orsaker till att vara misstänksamma och fundera på om de alls ska vaccinera sig själva eller sina barn. En klar majoritet av tvekarna brukar ändå välja vaccinet.

2. Vaccinkritiker

Vaccinkritikerna ifrågasätter om vaccinen är trygga. De brukar också ifrågasätta myndigheter och läkarvetenskapen.

3. Vaccinmotståndare

De radikala vaccinmotståndarna är en ganska liten men väldigt högljudd grupp som använder flera olika metoder för att nå ut med sitt budskap. De ordnar demonstrationer, sprider propaganda i sociala medier och delar ut flygblad.

Mielenosittajat pitävät toisiaan kädestä.
Bildtext En del av dem som protesterar mot restriktioner och kritiserar vacciner verkar ändå ta emot vaccinet när det blir deras tur. Hittils har det varit få som avstått från vaccinet.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Det är svårt att bedöma antalet personer som hör till de här tre olika vaccinkritiska grupperna och antalet personer som rör sig i grupperna varierar hela tiden. Antalet personer som är kritiska mot coronavaccinet har till exempel sjunkit efter att vaccineringen kom i gång. Det är faktiskt bara få som tackar nej till vaccinet i Finland.

Men det är inte alltid helt helt lätt med termerna vaccintvekare, vaccinkritiker och vaccinmotståndare, säger docent Anna Soveri, som forskat i folks attityder till vaccin och vaccinering.

Radikala vaccinmotståndare besöker inte alls den offentliga hälsovården. Därför är det svårt att nå dem för samtal och öppen kommunikation.

Pia Vuolanto

Gruppen lugna vaccintvekare får inte lika stort utrymme i den offentliga diskussionen som vaccinmotståndare som sprider konspirationsteorier och protesterar mot coronarestriktioner.

Pia Vuolanto, som forskar i källkritik och vaccintvekan, säger att vaccintvekare gärna besöker läkarmottagningar för att får mer information och svar på frågor. Men radikala vaccinmotståndare besöker inte alls den offentliga hälsovården. Därför är det svårt att nå dem för samtal och öppen kommunikation.

Desinformationen om vaccin påverkar våra beslut

Vaccinmotståndare avslöjar inte alltid att de är emot vaccin. Ibland döljer de sitt budskap bakom naturenlighet och självständigt tänkande. Det är kännetecknande att man talar om att stärka sin motståndskraft, om naturenlig vård och hälsosamma levnadsvanor.

Vaccinkritiken döljs ibland bakom helt förnuftiga råd om att leva mer hälsosamt.

Desinformation om vaccin som sprids i Finland är likadan som den som sprids på andra håll i världen.

Det verkar som att lögner om både vaccin och coronavirus går i vågor. Ett påstående tar fart och sprider sig, tills spridningen tonar av och ersätts av ett nytt påstående. Rykten sprids i olika länder och de omformas så att de lämpar sig för olika kulturer.

En del rykten har visat sig vara särskilt seglivade. Ett av dem är falska påståenden om samband mellan coronavirus och 5G nätverk och konspirationsteorier om att hela pandemin är påhittad och att viruset skulle ha skapats i ett laboratorium.

En återkommande favorit bland all misinformation om coronavaccin är att vaccinet skulle ändra människans dna. Det här är förstås omöjligt, eftersom det inte finns någon chans att ett vaccin skulle kunna tränga in i vårt dna.

Skillnaden mellan termerna misinformation och desinformation är att misinformation sprids i misstag och desinformation avsiktligt. Båda termerna används i den här artikeln.

Misinformation som påstås bygga på vetenskaplig fakta är särskilt effektiv

Det har också påståtts att vaccinet skulle påverka fertiliteten negativt, men den här sortens lögner har nu överskuggats av häftiga videon och bilder med personer som påstås ha fått biverkningar av vaccinet. I en del videon finns personer som drabbas av kramper, eller våldsamma darrningar.

Kännetecknande för de här filmsnuttarna är att de antingen är påhittade och någon bara spelar ett anfall, eller också är det fråga om en helt annan händelse som man genom spridningen ger ett vilseledande samband.

Mielenosoittajia kansalaistorilla Helsingissä.
Bildtext Det är svårt att övertyga folk att inte tro på det de vill tro på.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Ibland kan det hända att också verkliga reaktioner filmas och sprids, men att de saknar väsentlig information om händelsen. Som till exempel att sjukskötaren som fick vaccinet inte dog, utan överlevde trots att hon svimmat efter att hon fått vaccinet.

Alla de här påståendena har spridits i sociala medier också i Finland. Vaccinmotståndare har också delat propagandablad i folks postlådor i flera finländska städer och ordnat demonstrationer.

Vetenskapstidskriften Nature publicerade i februari 2021 en artikel som visar att misinformationen om vaccin påverkar folks vilja att låta vaccinera sig negativt. Det här kom fram när forskare undersökte hur misinformation påverkade olika försöksgrupper i USA och Storbritannien.

Försökspersonernas vilja att vaccinera sig minskade rejält efter att de tagit del av vanliga konspirationsteorier. Experimentet visade också att misinformation som ser “vetenskaplig” ut är särskilt effektiv.

Viktigt att du förbereder dig för hur du ska förhålla dig till misinformation innan du drabbas

Ju fastare en persons vaccinmotstånd är, desto svårare är det att påverka hens tro, förklarar forskaren Anna Soveri.

- Negativa uppfattningar om vaccin grundar sig ofta på fel information, missförstånd och felaktiga förväntningar om hur säkert coronavaccinet är. Det här kan leda till både rädsla och oro, säger Anna Soveri

Ju fastare en persons vaccinmotstånd är, desto svårare är det att påverka hens tro.

Anna Soveri

Om man sedan fortsätter med att söka felaktig information på nätet, serveras man ännu fler negativa kommentarer om vaccin. I det här skedet kan det redan vara för sent att få en vaccinkritiker att ändra sin uppfattning som baserar sig på misinformation.

Mielenosoittajia kansalaistorilla Helsingissä.
Bildtext Ingen gillar pandemin, men den går inte över av att folk protesterar mot restriktionerna.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

- Därför kunde det vara bra om hälsomyndigheter kunde vara ett steg före och i god tid informera om hur mycket felaktig information, rykten och konspirationsteorier som sprids om vaccin, säger Soveri.

På det här viset kunde misinformationen användas mot sig själv, så att folk kunde bli bättre på att försvara sig mot felaktig information som dyker upp på skärmen.

Det kunde vara bra om hälsomyndigheter kunde vara ett steg före och i god tid informera om hur mycket felaktig information, rykten och konspirationsteorier som sprids om vaccin.

Anna Soveri

- Om man inte hinner korrigera felaktig information innan den spridits, har man inga andra möjligheter än att försöka korrigera felaktig information efteråt, säger Soveri.

Lyssna på oron hos den som tvekar och förklara hur du själv tänker

Många av oss har kanske redan märkt att bekanta, eller kanske en nära anhörig sprider vilseledande information och konspirationsteorier om coronavirus och vaccin i sociala medier. Det kan hända att vi blir fundersamma och undrar om vi borde ingripa och hur vi ska göra det i så fall.

Demonstration mot coronaåtgärder i Helsingfors 20.3.2021.
Bildtext Man kan bli förvånad och till och med irriterad om en nära vän eller familjemedlem börjar sprida propaganda. Men man borde försöka kommunicera respektfullt också då.
Bild: Lehtikuva

Anna Soveris råd är att lyssna på dem som tvekar och är kritiska. Det är det enda sättet att få reda på varför de är så misstänksamma och oroade.

- Det är viktigt att också lyssna och inte bara korrigera missuppfattningar. Om du bara säger att vaccinet är säkert och att du kan ta det, hjälper det inte mot oron som en del känner, säger Anna Soveri.

Samma gäller för dem som arbetar inom hälsovården. Man måste lyssna på patienten och skapa en jämlik situation där man inte fördömer eller skrattar ut någon. Det här betyder inte att man samtidigt håller med eller godkänner vad motparten säger.

Det är viktigt att också lyssna och inte bara korrigera missuppfattningar. Om du bara säger att vaccinet är säkert och att du kan ta det, hjälper det inte mot oron som en del känner.

Anna Soveri

Pia Vuolanto tillägger hur viktigt det är att visa sin uppskattning för den man kommunicerar med och visa respekt för andras uppfattningar. Efter det kan man sedan ställa tilläggsfrågor om vilka orsaker som finns bakom misstankarna mot och oron för vaccin.

Ibland kan det hända att en vaccinkritiker vet mer än vad du vet. Det är inte ovanligt att vaccinkritiker läst på i flera år och att de bygger sina teorier på verifierad fakta.

Pia Vuolanto

Den som tvekar kan vara väldigt påläst och bevandrad, hen kan ha koll på THL:s föreskrifter, vaccinprogram och den offentliga vaccindiskussionen. Då kan du inte bara presentera fakta för att nå ut, eftersom kritikern redan har sökt mycket mer information än du.

Ibland kan det hända att en vaccinkritiker vet mer än vad du vet, säger Vuolanto. Det är inte ovanligt att vaccinkritiker läst på i flera år och att de bygger sina teorier på verifierad fakta.

Mielenosoittajia kansalaistorilla Helsingissä.
Bildtext Vaccinkritiker kan vara hur pålästa som helst. Då hjälper det inte att försöka argumentera, utan i stället bara förklara varför man själv väljer att vaccinera sig.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Ofta baserar sig en persons vaccinkritik på hens egna erfarenheter och upplevelser. Därför kan du inte göra så mycket mer än förklara varför du bestämt dig för att ta vaccinet och på vad allt du grundar din uppfattning på.

Vi måste ta vaccintvekan på allvar också i Finland

I flera länder har vaccintvekan och vaccinmotstånd ökat i flera år, till och med i tiotals år. I USA hade mässling praktiskt taget utrotats vid millennieskiftet, men under de senast åren har fler mässlingepidemier uppstått på olika håll. Öriket Samoa drabbades av en svår mässlingsepidemi år 2019 när 75 fem personer, mest småbarn, dog för att så många föräldrar låtit bli att vaccinera sina barn.

Motståndet mot coronavaccinet har varit aggressivt och det har lett till massor av konspirationsteorier och falsk information.

Situationen i Finland är inte fullt lika allvarlig. Kan det vara så att vi inte behöver oroa oss så mycket för misinformation under pandemin?

- Jämfört med många andra länder är vaccinkritiken i Finland inte lika utbredd, säger Anna Soveri, men tillägger att av alla föräldrar i Åbo med omnejd har 25 procent tvekat att vaccinera sina barn.

Enligt Soveris forskning förekommer vaccinkritik i alla folkgrupper.

En orsak till vaccinmotstånd är misstänksamhet mot myndigheter

Anna Soveri

Vi har långa traditioner av att vaccinera barn och vår tillit till vaccin som ges i tidig ålder är betydligt större än vår tillit till influensa- och coronavaccin. Nu verkar till och med en fjärdedel av finländska föräldrar tveka att låta sina barn vaccineras med coronavaccin.

Jag oroar mig för dem som tvekar. Med god kommunikation och pålitlig information, kunde man ännu nå ut till dem.

Anna Soveri

Soveris arbetsgrupp har också forskat i attityder bland hälsovårdspersonal och bland dem tvekar 13 procent.

Mielenosoittajia kansalaistorilla Helsingissä.
Bildtext En fjärdedel av finländska föräldrar tvekar att låta sina barn vaccineras av coronavaccinet.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Bland dem som tvekar brukar de flesta ändå vaccinera sig, därför ser till exempel THL:s prognos lovande ut. Tvekandet syns i alla fall inte ännu där.

- Jag oroar mig för dem som tvekar. Men med god kommunikation och pålitlig information, kunde man ännu nå ut till dem, säger Soveri.

Enligt Soveri verkar det som att de flesta som tvekar kommer att låta sina barn vaccineras, men hon oroar sig för vad som händer om det blir en förändring.

Negativa händelser påverkar våra attityder till vaccin. När det för tio år sedan blev klart att vaccinet Pandemrix hade förorsakat narkolepsi hos barn, ökade förstås antalet vaccinkritiker.

- En faktor som förutspår vaccinmotstånd är avsaknad av tillit till myndigheter. Det återstår att se hur tilliten förändras under pandemin, säger Soveri

Soveris arbetsgrupp är på väg att publicera forskningsresultat som påvisar sambandet mellan vaccinkritik och låg tillit till myndigheter.

Mielenosoittajia kansalaistorilla Helsingissä.
Bildtext Med tanke på de barn som insjuknade i narkolepsi av Pandemrix, är det inte så konstigt att en del föräldrar nu tvekar och behöver mer information.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Enligt Pia Vuolanto skulle det vara ett misstag att tro att är Finland är ett land där vaccinkritiken inte kan växa sig kraftig och betydelsefull.

Finns det grupper för vilka vårt samhälle inte erbjuder möjligheter att agera inom vårt demokratiska system?

Pia Vuolanto

Det är möjligt att det uppkommer grupper som upplever sig vara utanför samhället och ifrågasätter därför hela vårt demokratiska system. Om de här människorna blir fler, kan det leda till radikalisering och vaccinmotstånd.

Därför skulle det enligt Vuolanto vara viktigt att ta de här personerna på allvar och fundera på vad deras radikalisering berättar om vårt samhälle.

- Finns det grupper för vilka vårt samhälle inte erbjuder möjligheter att agera inom vårt demokratiska system? frågar Pia Vuolanto

Lögndetektorn behandlar fakta och fiktion i nyheter och sociala medier.
Johanna Vehkoo har skrivit artikeln för yle.fi och Heidi Finnilä har översatt den till svenska.

Vi börjar bli pandemitrötta - och därför får coronaförnekarna nya anhängare

15:42