Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Företag i Västnyland kan överleva pandemin - nu ska de få hjälp med klimatsmart återhämtning

Från 2021
Människor på en blåsig, men solig och varm badstrand i Hangö, Plagen
Bildtext Projektet ska stödja nyländska turistföretag på en hållbar väg mot en koldioxidneutral verksamhet fram till år 2035. Bilden är från Hangö sommaren 2020.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Raseborg, Hangö, Ingå, Lojo och Sjundeå vill vara med i ett projekt som arbetar för att företag ska återhämta sig snabbare. Raseborgs stads andel skulle vara drygt 6 000 euro.

Raseborg har tillsammans med fjorton nyländska kommuner och bolaget Novago företagsutveckling ansökt om finansieringsstöd för ett projekt som arbetar för hållbar tillväxt och livskraft i Nyland. Det kallas Ukke och stödet delas ut av Nylands förbund.

Stöder nylänningars tro på framtiden

Pengarna ska användas till att hjälpa nyländska företag att återhämta sig snabbare, bidra till ny ekonomisk tillväxt, stärka innovationer, skapa nya ekosystem, öka nylänningarnas tro på framtiden och satsa på att de kreativa branscherna ska återhämta sig.

Projektet heter Carbon Neutral Experience och målet är att stödja nyländska turistföretag på en hållbar väg mot en koldioxidneutral verksamhet fram till år 2035.

Det som ska göras är bland annat en utredning av mätbarheten av företagens koldioxidavtryck med hjälp av internationella handlingsmodeller, bygga en gemensam hållbar handlingsmodell för Nyland och ordna utbildning för företag inom hållbar turism.

Projektkoordinator anställs

Novago företagsutveckling är den som ansöker om finansiering. Förutom Raseborg deltar också Helsingfors, Lojo, Borgå, Träskända, Vanda, Hyvinge, Högfors, Hangö, Ingå, Esbo, Tusby, Sibbo, Lappträsk och Sjundeå.

Novago ska anställa en projektkoordinator som jobbar med kommunerna, företag och andra intressegrupper.

Tvåårigt projekt

Projektet är tvåårigt och om finansiering beviljas så inleds projektet den 1 augusti och slutar den 31 juli 2023. Projektets totala budget är 393 578 euro.

Raseborgs andel av självfinansieringsandelen är sammanlagt 6 500 euro, det vill säga 3 250 euro per år.

Stadsutvecklingssektionen i Raseborg beslöt att Raseborgs stad deltar i projektet om ansökan godkänns av Nylands förbund.

Diskussion om artikeln