Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Utsökningsverket erbjuder hjälp i ekonomiska frågor per telefon och genom att chatta på mobilappen Jodel – viktigt att förebygga överskuldsättning

Från 2021
betalning, pengar, faktura
Bildtext På ekonomirådgivningen får medborgarna råd i ekonomifrågor med låg tröskel från flera olika sakkunniga utan tidsbokning.
Bild: Yle/Anssi Leppänen

I början av mars öppnades en ny ekonomirådgivning i Åbo. Enligt Utsökningsverket, en av aktörerna som är med i rådgivningen, har inte många unga kontaktat ekonomirådgivningen, men de nås i stället via mobilappen Jodel.

Ekonomirådgivningen är en del av Utsökningsverkets samt ekonomi- och skuldrådgivningens gemensamma projekt “Förebyggande ekonomirådgivning”, vilket justitieministeriet har tillsatt för åren 2019─2021.

Syftet med ekonomirådgivningen är att med låg tröskel ge kunskap och information om ekonomi till medborgarna och att förebygga överskuldsättning.

– Syftet är att alla ska våga kontakta oss, och man behöver inte veta vilken specifik aktör som man behöver kontakta, säger Heidi Koivisto, planerare inom ekonomirådgivning vid Utsökningsverket och representant för Utsökningsverket på ekonomirådgivningen i Åbo.

På rådgivningen i Åbo finns ekonomi- och skuldrådgivare, boenderådgivare, en diakoniarbetare, en tjänsteman från FPA och sakkunniga från Utsökningsverket till hands för att svara på kundernas frågor.

På grund av coronaläget erbjuds ekonomirådgivningen i Åbo till en början endast per telefon, men tanken är att öppna också ett fysiskt serviceställe när coronaläget har lättat.

– Vissa människor har lättare för att komma fysiskt på plats än att ringa. Då kan man komma till oss om man fått ett brev och vill veta vad man ska göra, så kan vi titta på det tillsammans, säger Koivisto.

Räkningar
Bildtext Bildsättningsbild. Enligt Utsökningsverket har kunderna frågat mest om överskuldsättning och hur man kan få hjälp med det.
Bild: Derrick Frilund / Yle

Hur fungerar ekonomirådgivningen i praktiken?

– Man kan ringa oss på torsdagar klockan 12–15. Jag svarar först i telefonen och man kan berätta lite om sin situation till mig. Jag överväger sedan vilken av de sakkunniga bäst kan hjälpa och efter det har vi ett gruppsamtal mellan kunden, mig och den sakkunniga, säger Koivisto.

Varför behövs förebyggande ekonomirådgivning?

– För att man inte ska bli överskuldsatt. Genast när man blir överskuldsatt kan det försvåra mycket i livet. Det är inte heller hälsosamt för psyket att ha mycket skulder och sorg över skulderna, säger Koivisto.

Koivisto poängterar att samhället också mår bättre om medborgarna har bättre ekonomikunskaper.

Mest frågor om överskuldsättning

Sedan rådgivningen öppnade i början av mars har den ordnats under tre torsdagar. Enligt Heidi Koivisto har kundkretsen varit relativt blandad, men att det mest har varit personer i medelåldern som kontaktat rådgivningen.

– De som närmar sig medelåldern har kanske samlat på sig mera skulder och hamnat i en överskuldsättningssituation, säger Koivisto.

Enligt Koivisto har kunderna vänt sig till ekonomirådgivningen i varierande frågor, men att det är just överskuldsättning och hur man ska få hjälp i en överskuldsättningssituation som kunder har frågat om mest.

Jodel är ett bra ställe att nå de unga nu i coronatider

Medan det främst har varit personer i medelåldern som har kontaktat ekonomirådgivningen i Åbo har det enligt Heidi Koivisto inte varit många unga som ringt rådgivningen.

De unga nås ändå på ett annat sätt, nämligen via mobilappen Jodel.

Jodel är en chattjänst där alla användare är anonyma och det som utmärker Jodel är att användarna ser Jodel-inlägg endast inom en radie på 10 kilometer från deras position. Appen är väldigt populär särskilt bland ungdomar och studerande.

Utsökningsverket ordnar en kampanj där sakkunniga kommer vara på Jodel och svara på de ungas frågor om utsökning och skulder.

Flicka läser inlägg på Jodel.
Bildtext Arkivbild. Användare på Jodel kan ställa frågor om skulder och utsökning till Utsökningsverkets sakkunniga under onsdagen den 24 mars.
Bild: yle/Nicole Hjelt

Kampanjen ordnas i 14 städer i Finland och de sakkunniga svarar på frågor i appen mellan klockan 12–16 idag.

– Målet med kampanjen är att öka de ungas ekonomikunskaper för att förebygga överskuldsättning. Om de unga vill veta något om utsökningsförfarandet berättar vi gärna och ökar således deras kunskaper om skulder och utsökning, säger Koivisto.

Men varför vill Utsökningsverket ordna en kampanj just på Jodel?

– Jodel-appen är väldigt populär bland unga. Nu när unga inte riktigt kan gå någonstans på grund av coronasituationen tänkte vi att appen kunde vara ett ställe där de unga finns, och att vi därmed kunde nå flera unga samtidigt, säger Koivisto.

Koivisto noterar också att ett tidigare försök i höstas där Utsökningsverket i Åbo ordnade ett liknande tillfälle på Jodel var framgångsrikt, och att man därför nu vill ordna kampanjen i en större skala i flera städer.

– I Åbo nådde vi med vårt budskap upp till 12 500 unga användare och vi fick cirka 30 frågor, säger Koivisto.

Enligt Koivisto varierade de ungas frågor, men att det kom mest frågor gällande försenade hyresbetalningar, vräkning och hur dessa hänger ihop. Dessutom frågade de unga också om betalningsanmärkningar.

Diskussion om artikeln