Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Corona påverkade Yles verksamhet avsevärt – ekonomin var stabil

Från 2021
Yleflaggor
Bild: Derrick Frilund / Yle

Yles omsättning år 2020 var 487,6 miljoner euro.

Det exceptionella coronaåret påverkade resultatet för 2020 avsevärt, eftersom stora idrottsevenemang flyttades till framtiden och bolaget gjorde stora förändringar i programutbudet.

Intäkterna uppgick till sammanlagt 490,3 miljoner euro, varav 98,7 procent utgjordes av anslag som grundar sig på Yle-skatten (2019: 98,2). De övriga intäkterna bestod huvudsakligen av intäkter från försäljning av program och tjänster.

Räkenskapsperiodens vinst var 7,2 miljoner euro. Vinsten från föregående år uppgick till 6,0 miljoner euro. Yles resultat varierar från år till år, men enligt förvaltningsrådets riktlinjer ska de årliga resultatvariationerna täcka varandra så att ekonomin hålls i balans på längre sikt.

"Coronapandemin påverkade Yles verksamhet avsevärt från och med mars 2020. Bolaget reagerade snabbt på situationen och gjorde nödvändiga ändringar i både innehåll och den övriga verksamheten”, säger Yles ekonomidirektör Maisa Hyrkkänen.

Kostnaderna och avskrivningarna uppgick till sammanlagt 481,5 miljoner euro (2019: 474,5). Personalkostnaderna uppgick till 232,8 miljoner euro (222,3) och motsvarade 48,3 procent av samtliga kostnader.

Övriga rörelsekostnader sjönk med 4,0 procent och uppgick till totalt 172,6 miljoner euro (179,8). I övriga kostnader ingick upphovsrättsersättningar för musik och radio, upphovsrättshonorar, reprisersättningar och andra ersättningar för rättigheter i program för sammanlagt 36,7 miljoner euro.

Yle anskaffade andra tjänster för programverksamheten till ett värde på 18,3 miljoner euro. I övriga rörelsekostnader ingick kostnader för teknologi 43,5 miljoner euro, distributionskostnader 27,8 miljoner euro samt kostnader för hyror och fastigheter 20,4 miljoner euro.

Investeringar i annat än visningsrätter uppgick till 14,9 miljoner euro. De viktigaste investeringsprojekten hade anknytning till medie- och produktionssystem samt fastigheter.

Yles styrelse godkände bolagets verksamhetsberättelse och bokslut 2020, rapporten om förvaltnings- och styrsystemet 2020 och ersättningsrapporten 2020 på sitt sammanträde 24.3.2021. Yles förvaltningsråd behandlar bokslutet 13.4.2021.

På andra språk