Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

“Var inte så naiv, flicka lilla”– kvinnorna i Esbo stadsfullmäktige är i majoritet men får ändå stå ut med förminskning

Från 2021
Esbo stadsfullmäktige i fullmäktigesalen
Bildtext Esbo stadsfullmäktige har största kvinnliga majoriteten i Nyland. Bilden är från fullmäktiges möte år 2016.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Vardagssexism har under tidigare perioder lett till att ledamöter fick gå på kurs i hur man pratar med kolleger. Men ofta är det ändå roligt att vara en kvinnlig beslutsfattare i Esbo, säger tre politiker vi talat med.

Svenska Yle har granskat jämställdheten i kommunfullmäktige runt om i landet. I de flesta kommuner är männen dominerande, men Esbos stadsfullmäktige har största procentantalet kvinnor i Nyland.

Av 75 ledamöter är 42 kvinnor, det är 56 procent. Endast stadsfullmäktige i Outokumpu har en större procentandel kvinnor med 59 procent.

– Det är lätt och roligt att vara kvinnlig beslutsfattare i Esbo – för det mesta. Vi är ganska många unga kvinnor och det är oftast lätt att samarbeta, säger Eva-Lena Gästrin från Svenska folkpartiet.

Hon sitter sin första period i Esbofullmäktige och upplever att det ändå inte alltid är en dans på rosor.

– Jag har blivit utskälld både per telefon och i person av manliga fullmäktigeledamöter. Jag blev kallad naiv, vilket jag inte tror att en manlig ledamot skulle ha sagt till en annan manlig ledamot.

SFP-politikern Eva-Lena Gästrin.
Bildtext Eva-Lena Gästrin, SFP.
Bild: Nico Backstrom

Saara Hyrkkö från De gröna bekräftar att tonen som de äldre, manliga ledamöterna ibland tar till kan vara nedvärderande.

– Jag har upplevt ganska så traditionell vardagssexism i politiken. Lyckligtvist inget allvarligt men jag har fått höra kommentarer i stil med “flicka lilla”, säger Hyrkkö som nu sitter sin andra period i fullmäktige.

Hon berättar att Esbo under föregående period måste ordna en kurs för fullmäktigeledamöterna om hur man beter sig mot sina kollegor och kvinnor, och hur man talar till dem. Det var ändå inte en obligatorisk kurs så hon vet inte om alla deltog i den.

- Vi har varit tvungna att tala om saken, så det tyder väl på att allt inte är perfekt i Esbofullmäktige, säger Hyrkkö.

Saara Hyrkkö Vihreiden puoluekokouksessa.
Bildtext Saara Hyrkkö från De gröna har suttit två perioder i Esbos stadsfullmäktige.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Pia Kauma blev invald i stadsfullmäktige redan år 2004 och har erfarenhet av fyra perioder. Hon representerar Samlingspartiet som är det största partiet i Esbo.

Hon delar inte Saara Hyrkkös och Eva-Lena Gästrins syn på att kvinnorna skulle ses ner på av en del män. Hon tror mera att det handlar om åsikter överlag och att partier inte ser på saker på samma sätt.

Tar kvinnor upp “mjuka ämnen”?

Kan kvinnomajoriteten i fullmäktige påverka de ämnen som tas upp? Också här finns det olika åsikter.

– Jag känner att Esbo fullmäktige har mjuka värderingar. Det handlar om kommuninvånarnas välmående, om sjuka och personer med funktionsnedsättning och om att vi i staden ska ha det bra. Jag känner igen det från andra ställen som värderingar som kvinnor oftare har, säger Gästrin.

Pia Kauma håller inte med.

– Nej, varje gång måste vi ändå prata om ekonomi, om hur man ska organisera servicen och ifall pengarna räcker till. Jag tror inte det påverkar ämnena som tas upp i fullmäktige, säker Kauma.

Esbo är fullt av starka kvinnor

Många kvinnor i Esbo är högt utbildade, och det kan påverka att de ger sig in i politiken tror Pia Kauma.

– Vi har många ekonomer, jurister, läkare och så vidare. De vågar göra det. De tar ansvar i samhället och vill påverka samhället, också i fullmäktige.

Hon tror också att det är viktigt att kvinnorna får stöd för sin politiska karriär hemifrån och det stödet verkar finnas i Esbo.

En kvinna står i ett kontorslandskap och ser in i kameran. Hon ser glad ut. Hon är städigt klädd.
Bildtext Pia Kauma från Samlingspartiet har suttit redan 16 år i Esbofullmäktige.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Eva-Lena Gästrin säger att partierna också väldigt aktivt letar efter unga kvinnor till kandidatlistorna vid val.

– Unga kvinnor är mammor, de känner folk, de vet vilken service som barnfamiljer behöver. Kvinnor är aktiva i Esbo, och de är också väldigt karismatiska och för fram saker som är viktiga för många i staden, säger Gästrin.

Diskussion om artikeln