Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ett privat företag ska ansvara för Sjundeås fastighetsservice – kommunen hoppas och tror att lokala firmor kan anlitas för vissa jobb

Från 2021
Sjundeås planerade skolcentrum
Bildtext Den tiden är förbi när en händig person med en välutrustad verktygslåda kunde sköta kommunens fastigheter. I Sjundeås nya skolcentrum kommer underhållet att kräva modern expertis. Bilden är en förhandsillustration på bygget.
Bild: Arkitekterna Von Boehm – Renell Oy

I Sjundeå har man sedan i fjol jobbat hårt på att hitta en så kallad hybridmodell för fastighetsunderhållet. Kommunen skulle ogärna ge bort kontrollen över vem som sköter jobbet.

Det som nu ska konkurrensutsättas är det tekniska underhållet av kommunens fastigheter, till exempel skolorna, daghemmen, vårdens och äldreomsorgens lokaler, kommungården och idrottshallen.

Skötseln omfattar både teknisk service och tekniskt underhåll av fastigheter.

Ramarna gjordes snävare

Både kommunstyrelsen och fullmäktige har flaggat för en mjukare modell, där kommunen själv sköter grundunderhållet men expertuppgifter köps in och det gärna av lokala företag.

Kommunstyrelsen har förutsatt att man "strävar efter att formulera offertbegäran till sådana helheter som möjliggör att även lokala företag kan vara framgångsrika i konkurrensutsättningen".

Kommunfullmäktige har också betonat både och-modellen, det de kallar hybridmodellen. I den "köper man specialkunnande och kombinerar det med fastighetsservicens och underhållets egna basverksamheter". Tanken har varit att kommunen på det viset möjliggör att även "lokala och små företag som erbjuder tjänster inom fastighetsservice kan lyckas".

Tekniska nämnden beslutade i slutet av mars hur konkurrensutsättningsmodellen slutligen ska se ut.

Kommunen kommer välja ett vinnande företag som har ansvar för kommunens fastigheter: skötsel, service och underhåll samt jouruppgifter.

Det vinnande företaget kan i sin tur använda underleverantörer för vissa mindre jobb. I konkurrensutsättningen framför kommunen en önskan att underleverantörerna gärna får vara lokala.

Avtalet med det vinnande företaget ska gälla till slutet av 2023. Det ska sedan kunna förlängas med ett extra år till slutet av 2024.

Både och

Hybridmodellen handlar alltså delvis om att trygga kommunens egen insyn men också om att man vill ge lokala företag en chans att ta del av upphandlingen.

- Det företag som väljs ska också ha beredskap att sköta renoveringar och omändringsarbeten säger Markus Moisio, teknisk direktör i Sjundeå.

Men kommunen ska sedan i vissa fall kunna välja om man använder det nya fastighetsserviceföretagets tjänster eller sådana lokala företag som kommunen sedan tidigare har egna avtal med.

Rabbe Dahlqvist.
Bildtext Rabbe Dahlqvist för ordet i tekniska nämnden i Sjundeå.
Bild: Marica Hildén / Yle

Rabbe Dahlqvist (SFP) är ordförande för tekniska nämnden i Sjundeå:

- Den här modellen ger kommunen möjlighet att under pågående avtalsperiod gå in och framföra önskemål om att ta in till exempel lokala entreprenörer för vissa jobb eller utföra andra smärre justeringar, säger han.

Hybridmodellen förutsätter dock att den som ansvarar för avtalen har koll på varje detalj.

Upphandlingar är vanligen komplexa också utan en sådan kläm som Sjundeå nu bakat in.

- Det kräver snart man borde vara jurist för att skriva avtal som gör att kommunen faktiskt har inflytande, konstaterar Rabbe Dahlqvist.

I utkastet till avtal som godkändes i nämnden finns som vanligt specificerat hur stor del av paketet som består av pris, respektive kvalitet. Om de här två är i balans, är priset det avgörande.

Rabbe Dahlqvist kan inte säga hur man i praktiken sedan övervakar att priset inte styr för mycket och att de lokala företagen har en chans att få uppdrag utgående från kostnadsbilden.

- Det får framtiden utvisa.

Det gäller att vara noga med vad man vill

Enligt Rabbe Dahlqvists vetskap så har kommunens tjänstemän ändå gjort ett gott grundarbete.

Det finns tydliga beskrivningar för vad underhållet omfattar för kommunens olika fastigheter.

- Man har sammanställt en arbetsbeskrivning för respektive byggnad, vilket skall göra det lätt att beställa jobb och följa upp avtalen, berättar han.

byggavtal undertecknas.
Bildtext Det blir mycket papper och många klausuler att hålla reda på framöver. Bilden är en arkivbild från undertecknandet av avtalet för det nya bildningskomplexet. Till höger Sjundeås kommundirektör Juha-Pekka Isotupa och tekniska direktören Markus Moisio, som också har berett frågan om fastighetsunderhållet.
Bild: Sjundeå kommun

Dagens fastighetsunderhåll är en hel vetenskap

I dagens läge sysslar kommunen inte själv aktivt med fastighetsskötsel.

Den främsta orsaken är att fastighetsunderhållet utvecklats till att vara mer tekniskt och automatiserat.

Den tiden är förbi när det räckte att ha en händig person med en välutrustad verktygslåda i tjänst.

- Speciellt dagens ventilationssystem är så avancerade att det nästan krävs en teknisk examen för att behärska dem, beskriver Dahlqvist och nämner systemet, eller snarare systemen, i det nya bildningscentrumet som ett exempel.

Han säger också att dagens entreprenörer på området är som mobila verkstäder, de har all utrustning med sig när de kommer för att utföra sitt jobb.

Det här kan i sin tur minska kommunens kostnader för lagerhållnig.

Kommunen gör inte mycket själv

I den mån kommunen själv sysslar med underhåll handlar det om mindre vardagliga saker som att flytta möbler eller fixa något akut läckage.

Alla större och mer invecklade jobb sköts redan av utomstående entreprenörer.

Sjundeå hälsovårdscental
Bildtext Alla fastigheter har sina egna behov.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Hur många stora aktörer det finns inom fastighetsunderhåll kan Rabbe Dahlqvist inte säga.

- Det återstår att se när man gör upphandlingen vem som lämnar in anbud.

Främst är det inom el, vatten, ventilation och värme som man kan ta in lokala företag.

- Att de är lokala betyder Sjundeå med omnejd, preciserar Dahlqvist.

Källor: Sjundeå tekniska nämnds föredragningslista 23.3.2021, e-post med kommunens tekniska direktör Markus Moisio samt intervju med tekniska nämndens ordförande Rabbe Dahlqvist.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln