Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tillåtet att motionera, gå till affären och åka till stugan men endast träffa några få vänner utomhus – de här tolv sakerna ses som orsaker att lämna sitt hem också då begränsningarna träder i kraft

Från 2021
Uppdaterad 25.03.2021 05:02.
Sanna Marin puhui medialle Säätytalolla 23. maaliskuuta.
Bild: Silja Viitala / Yle

Regeringen har offentliggjort ett lagutkast genom vilket rörelsefriheten temporärt skulle begränsas. Begränsningarna omfattar huvudstadsregionen och Åbo.

I utkastet föreslår regeringen att man antar en lag som tillfälligt begränsar rörelsefriheten och kontakterna mellan människor.

Begränsningar i rörelsefriheten åtföljs också av en munskyddsplikt, alltså i princip ett munskyddstvång. Munskyddsplikten skulle omfatta alla som är födda år 2007 eller tidigare.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 14 maj. Begränsningarna i rörelsefriheten skulle ändå behöva förlängas var tredje vecka.

Begränsningen i rörelsefriheten skulle betyda att man inte får lämna sitt hem eller gård om det inte handlar om ett undantag.

I lagutkastet nämns tolv undantag gällande rörelsefriheten. Det skulle vara okej att uträtta ärenden som att handla mat, gå till banken, jobbet och posten, uträtta förtroendeuppdrag – och hjälpa någon närstående.

Nedan hittar du listan med undantag.

12 undantag gällande rörelsefriheten

 1. Du får gå till mataffären och besöka apoteket. Du får också gå till andra butiker för att skaffa förnödenheter, till exempel bränsle till din bil.
 2. Du kan besöka banken eller postkontoret för att skicka och hämta paket.
 3. Det är tillåtet att gå ut för ärenden som berör social-, sjuk- och hälsovård. Du får även sköta myndighetsärenden.
 4. Du kan gå till jobbet, driva ett företag eller på annat sätt tjäna ditt levebröd.
 5. Du kan ta dig till daghemmet, grundskolan, gymnasiet och yrkeshögskolan. Deltagande i urvalsprov är också tillåtet.
 6. Du får engagera dig i samhälleliga förtroendeuppdrag eller delta i nödvändiga möten för privata samfund.
 7. Militärtjänstgöringen fortlöper som normalt.
 8. Omsorg för närstående eller att gå på begravning är tillåtet. Du får även göra besök för att hjälpa någon med funktionsvariation.
 9. Personliga möten i själavårdande syfte med en representant för religiöst samfund är tillåtet.
 10. Du får ta dig till en fastighet som du äger eller ditt fordon.
 11. Det är tillåtet att gå ut och rasta sitt husdjur.
 12. Det är tillåtet att åka till stugan.

Det skulle också vara möjligt att åka till sommarstugan och barn skulle få leka ute. Man får motionera utomhus med personer i sitt hushåll eller högst två utomstående.

Regeringspartiernas riksdagsgrupper har godkänt lagutkastet för behandling i riksdagen.

Oppositionen motsätter sig begränsningar i rörelsefriheten och det finns också meningsskiljaktigheter inom regeringen om saken.

Diskussion om artikeln