Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo stad planerar utökade resurser i svenskspråkig ungdomsservice – fokus ligger på personalens språkkunskaper

Från 2021
En person sitter i en soffa och ser på sin telefon.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Vid årsskiftet tog Åbo stad över ansvaret för att ordna tjänster för unga i Åbo från ungdomsverkstaden Troja. Under våren ska staden utöka de svenskspråkiga resurserna inom ungdomsarbetet.

Ungdomsverkstaden Troja, som var del av Kårkulla Samkommun, beslutade att avsluta sin verksamhet sista december 2020 på grund av ekonomiska skäl.

De ungdomar som tidigare besökte ungdomsverkstaden Troja och som fortfarande är i behov av stöd eller vägledning har överförts till stadens svenskspråkiga ungdomsarbetare inom det uppsökande ungdomsarbetet.

Målgruppen för verksamheten är unga som inte har ett jobb eller en studieplats.

På torsdagen diskuteras en mellanrapport för de svenskspråkiga ungdomstjänsterna vid Åbo stad på ungdomsnämndens möte. Bland annat diskuteras hur de svenskspråkiga resurserna kan utökas.

Under våren anställs nya tvåspråkiga ungdomsarbetare

Vid stadens uppsökande ungdomsarbete finns det redan nu service både på svenska och på finska.

- Av den nuvarande personalen talar två personer svenska, men utöver det söker vi också ytterligare resurser, berättar direktör för ungdomstjänster i Åbo stad, Annina Lehtiö-Vainio.

Under våren planerar staden att utöka resurserna för de ungdomstjänster som redan finns. Utökningen av svenskspråkiga resurser kommer att förverkligas på två sätt: genom att anställa tvåspråkig personal och genom att förbättra svenskakunskaperna bland personalen genom språkutbildning.

Ryggarna på två ungdomar
Bildtext Åbo stad planerar att rekrytera två stycken tvåspråkiga ungdomsarbetare.
Bild: Yle/Chanette Härus

Vid Åbo stads uppföljande ungdomsarbete finns för närvarande två svenskspråkiga ungdomsarbetare. Vid ungdomsverkstaden finns däremot inte ännu någon svenskspråkig anställd, berättar Lehtiö-Vainio

- Vi har inte en svenskspråkig person vid ungdomsverkstadsverksamheten men nog inom andra ungdomstjänster. Så om någon svenskspråkig ungdom skulle behöva tjänster på svenska vid verkstaden just nu så kan vi använda oss av någon fram till att vi får nya resurser.

Åbo stad planerar att anställa två ungdomsarbetare. En person kommer att arbeta med uppsökande ungdomsverksamhet och en annan vid ungdomsverkstaden.

Kriterier för att få jobbet är bland annat att man bör ha goda kunskaper i både svenska och finska.

Marknadsföringen kommer igång i takt med utökade resurser

Enligt Annina Lehtiö-Vainio är det just resurserna som varit den största utmaningen med organiseringen av den svenskspråkiga ungdomsverkstadsverksamheten, då man ännu inte har hunnit rekrytera ny personal. Därmed har varken nätverksarbetet påbörjats eller en mer effektiv marknadsföring kommit i gång.

En telefon och ett par hörlurar ligger på ett persikofärgat bord. På telefonen syns olika appar, bland annat Tiktok och Instagram.
Bildtext Ungdomstjänsterna marknadsförs på sociala medier. Enligt en av annonserna hittas ungdomsarbetarna på discord på måndagar och torsdagar mellan klockan 17 och 20.
Bild: Alamy / All Over Press

Inom det uppsökande ungdomsarbetet har ungdomstjänsterna har marknadsföringen ändå kommit igång på sociala medier.

Lehtiö-Vainio påpekar att marknadsföringen är mycket viktigt. I och med att ungdomstjänsterna får nya svenskspråkiga resurser kommer de satsa mer på marknadsföring och informationsgång.

- Det är jätteviktigt att informationen når ut då vi har en så fin service för de unga, och då är det viktigt att så många som möjligt av de unga kan utnyttja servicen. Det är ju för dem vi finns till.

Kan vara svårt att veta när man ska be om hjälp

Ofta kan det vara svårt för de unga att själv inse då de behöver be om hjälp med sin livssituation.

- Det måste inte vara den unga själv som kontaktar oss, utan det kan även vara någon närstående som upplever att ungdomen skulle behöva hjälp.

Ung kvinna håller i mobiltelefon.
Bildtext Man kan sända ett sms till ungdomsarbetarna för att komma i kontakt med dem.
Bild: Jani Aarnio / Yle

För att komma i kontakt med uppsökande ungdomsarbetet eller ungdomsverkstadsverksamheten vid Åbo stad kan man göra en sökning i en sökmotor med texten "uppsökande ungdomsarbete i Åbo" eller genom att hålla utkik på Åbo stads kanaler för sociala medier.

- Bäst är det att kontakta oss genom att ringa eller skriva. Man kan tillexempel skicka ett whatsapp meddelande till arbetarna för uppsökande ungdomsarbete. Då får man direkt kontakt med dem som finns till för att hjälpa.

I och med att de svenskspråkiga ungdomarna nu är stadens kunder garanteras de försäkring. Det innebär att de antingen kan få lön eller något slags samhälleligt stöd.

- Fördelen med det är ju förstås själva försäkringen men kanske också att allting blir lite mer ambitiöst i och med att vi har skrivit avtal och man får en karriärplan.

Diskussion om artikeln