Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Drömmen om ett ekologiskt äldreboende i Ekenäs tar ett steg vidare

Från 2021
Fem kvinnor som ser ut över en åker
Bildtext Föreningen Alfa Omega i Raseborg får inleda detaljplanearbetet kring ett ekologiskt boende i Västerby i Ekenäs.
Bild: Alfa Omega Raseborg

Föreningen Alfa Omega har redan under flera års tid planerat att bygga ett ekologiskt äldreboende i Västerby utanför Ekenäs centrum. Detaljplanen för området kan vara godkänd tidigast nästa vår och då kommer byggprojektet att konkretiseras på allvar.

- Det första målet är att få detaljplanen gjord, innan den är klar kan vi inte göra någonting. Vi måste först veta att det är möjligt att bygga, konstaterar Virve Weckström som är ordförande för föreningen Alfa Omega.

Planeringsnämnden vid Raseborgs stad behandlade detaljplaneärendet på sitt möte i onsdags den 24.3 och beslöt att inleda arbetet med detaljplanen.

Virve Weckström
Bildtext Det finns ett intresse för ett ekologiskt boende för äldre, men inget kan konkretiseras innan detaljplanen är godkänd, säger ordförande Virve Weckström.
Bild: Yle/Veronica Montén

Planen är att bygga ett ekologiskt äldreboende. Det är ett projekt föreningen haft i flera års tid och även om det gått något år sedan planen offentliggjordes första gången, har föreningen på inget sätt gett upp sin plan.

Virve Weckström räknar med att det kommer att ta cirka ett år innan detaljplanen för området har behandlats i alla instanser och först efter det kan projektet konkretiseras.

Potentiella invånare och finansiärer finns

I planerna för äldreboendet som tidigare presenterats ingår enskilda bostäder för de äldre, en gemensam trädgård, en stor kultursal, en terapisal, en restaurang och en barnträdgård.

Enligt Virve Weckström har föreningen flera potentiellt intresserade invånare.

- Det finns sådana som vill komma och bo och det finns även intresserade finansiärer, säger Weckström.

- Vi vill väldigt gärna ha med någon som är intresserad av att finansiera eftersom vi då också kan erbjuda hyreslägenheter, konstaterar Weckström.

Enligt Weckström kunde en tredjedel av lägenheterna i äldreboendet vara hyreslägenheter.

Ekologiskt boende viktigt

En väsentlig del av föreningens dröm är att skapa ett ekologiskt boende.

Den ursprungliga tanken var att bygga fastigheten i samarbete med företaget Natural Building Company som specialiserat sig på att tillverka färdiga huselement av lera och halm. Numera har företaget gått i konkurs.

- Det är sorgligt. Vi vill gärna ha någon med kunskap om ekologiskt byggande, inte bara om att sätta upp solpaneler, säger Virve Weckström.

Enligt Weckström kommer dock kunskapen om ekologiskt byggande att kunna erhållas genom konsulteringshjälp.

Detaljplanen gäller Rikullen

Den aktuella detaljplanen gäller området på 6,3 hektar som ligger i sluttningen på Rikullens södra sida norr om Västerby gård.

Den huvudsakliga målsättningen för detaljplanearbetet är att möjliggöra byggande för äldreboende och vägsträckningar samt beakta den värdefulla miljön.

Planeringsnämnden vid Raseborgs stad behandlade detaljplaneärendet på sitt möte i onsdags den 24.3 och beslöt att inleda arbetet med detaljplanen.

Arkitekt Mathias Nyström / MNY Arkitekter Ab godkändes även som planläggningskonsult.

Nu skall Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) samt markägarna i närområdet få säga sin åsikt om detaljplanearbetet för området och ett detaljplanförslag uppskattas vara klart för godkännande våren 2022.