Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Vi når över 1 000 fall per dag i maj om vi inte gör något" – onsdagens A-studio behandlade dagens snackis: Begränsningar av rörelsefriheten

Från 2021
Valmistautuminen A-studio lähetykseen
Bildtext Minskade fysiska sociala kontakter, mindre kontakt på jobbet, eliminering av smittkluster vars källa inte kan spåras. Det står i centrum för regeringens nyaste lagförslag som bland annat ska begränsa rörelsefriheten.
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Onsdagens A-studio gästades av statsminister Sanna Marin, Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo och Mika Salminen som är chef för hälsosäkerhetsavdelningen vid Institutet för hälsa och välfärd. På agendan stod dagens snackis: Möjliga begränsningar av rörelsefriheten.

På onsdagen publicerades regeringens lagförslag om begränsningar av rörelsefriheten. Propositionen har godkänts av alla regeringspartier och kan nu behandlas av riksdagen.

Lagförslaget innehåller också ett tillägg om munskyddstvång. Institutet har rekommenderat munskydd sedan hösten och anser det vara ett effektivt sätt att stävja spridningen.

Varför behövs ytterligare åtgärder?

Enligt Mika Salminen har åtgärderna som gällt hittills inte varit tillräckligt effektiva för att stävja smittspridningen. De senaste veckorna har siffrorna vuxit, speciellt i södra Finland där den brittiska virusvarianten härjar.

Salminen jämför Finland med andra länder med liknande situation.

– I de flesta europeiska länder där begränsningar inte har implementerats har situationen försämrats, säger han.

Institutet har utarbetat en modell utgående från situationen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, eftersom där finns flest fall och mest data.

– Framtiden ser inte bra ut. Om vi fortsätter med samma restriktioner som nu kan vi nå över 1 000 fall per dag i maj. Risken för att det går dåligt är stor, säger Salminen.

Valmistautuminen A-studio lähetykseen
Bildtext – Institutet för hälsa och välfärd skulle glädjas över att se siffrorna sjunka, säger Mika Salminen som är chef för institutets hälsosäkerhetsavdelning.
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Skulle då en tre veckor lång begränsning av rörelsefriheten påverka situationen?

– Det skulle räcka ganska bra, åtminstone för att hålla situationen under kontroll tills sommaren då fler människor har blivit vaccinerade.

"Det handlar ändå om att begränsa människors grundläggande rättigheter"

Det som behöver åtgärdas är två signifikanta smittkällor: Fysiska sociala kontakter och de som inte går att spåra.

Beredningen av lagförslaget har varit svårt, eftersom det är en svår fråga att behandla.

– Det handlar ändå om att begränsa människors grundläggande rättigheter, så lagförslaget måste vara välmotiverat, säger statsminister Sanna Marin (SDP).

Regeringen har i sitt utkast tagit i beaktande bedömningar av bland annat Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet. Enligt dem är åtgärderna nödvändiga.

Sanna Marin vierailee Yle Uutisissa.
Bildtext Enligt statsminister Sanna Marin förbereds kostnadsstöd för företag som drabbas av nya åtgärder och restriktioner.
Bild: Yle

Skeptiska röster från oppositionen

Oppositionens Petteri Orpo (Saml.) håller med Marin i frågan om coronasituationens allvar och att åtstramningar behövs. Men begränsningarna av rörelsefrihet förhåller han sig skeptisk till.

– Jag skulle gärna ha sett att oppositionen varit mer inblandad i frågan, säger han.

Enligt Orpo skulle till exempel tvångstestning vid gränserna och munskyddstvång vara nödvändigt.

– Tröskeln för begränsning ska vara väldigt hög. Det är också väldigt svårt att bevaka hur människor rör sig, säger han.

12 undantag gällande rörelsefriheten

Enligt Marin är kravet på ett negativt coronatest vid gränserna inte en garanti att smittan inte kommer in i landet. Hon var noga med att redogöra för lagförslagets ändamål.

– Målet är att minska på sociala kontakter. Det går inte att begränsa vad som händer i människors hem på något annat sätt än genom att begränsa rörelsefriheten, säger hon.

– Vi vill till exempel inte se att människor hyr stugor och åker dit med 30 utomstående personer. Det har förekommit sådana exponeringar, säger Marin.

Valmistautuminen A-studio lähetykseen
Bildtext Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo skulle gärna ha sett att oppositionen blivit mera inblandad i processen.
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Marin besvarade i sändningen också frågan på allas läppar: När kommer lagen träda i kraft?

– Propositionen överräcks till riksdagen i morgon. Sedan ska den behandlas där så länge som det krävs.

Det ser ändå inte ut som om lagen träder i kraft innan påsk.

Diskussion om artikeln