Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Facken kritiska till Teknologiindustrins strukturomläggning som ska främja lokala avtal

Från 2021
Uppdaterad 25.03.2021 14:24.
Teknologiindustrins ordförande Marjo Miettinen
Bildtext Teknologiindustrins styrelseordförande Marjo Miettinen.
Bild: YLE

Teknologiindustrin rf delas upp i två delar. Ansvaret för att förhandla om nationella kollektivavtal flyttas från Teknologiindustrin till den nya föreningen Teknologiindustrins arbetsgivare.

Den nya arbetsgivarföreningen inleder verksamheten i augusti och kommer att ha ett nära samarbete med Teknologiindustrin.

Avsikten är att skapa bättre förutsättningar för lokala avtal på arbetsplatserna. Samtidigt är det meningen att personalens möjligheter att delta i företagens beslutsfattande ska öka.

Teknologiindustrin ska i fortsättningen vara en påverkare inom arbetsmarknads- och näringslivspolitiken.

Två alternativ för kollektivavtal

Den nya organisationsstrukturen gör det möjligt för företagen att välja mellan att sträva efter nationella kollektivavtal eller avtal som ett enskilt företag.

Teknologiindustrin vill på det här sättet öka både lokala, företagsspecifika avtal och möjligheten att ingå lokala avtal inom ramen av riksomfattande kollektivavtal.

Teknologiindustrins styrelseordförande Marjo Miettinen säger att omläggningen ger fart åt lokala avtal samtidigt som det blir möjligt för företag som inte vill omfattas av riksomfattande kollektivavtal att bli medlemmar i Teknologiindustrin rf.

Arbetstagarorganisationerna skeptiska

De högt utbildades arbetsmarknadsorganisation Akava oroar sig över att kollektivavtalens allmänbindande karaktär äventyras och att den kommande avtalsrörelsen kommer att försvåras i och med omläggningen av Teknologiindustrins verksamhet.

Akavas ordförande Sture Fjäder vill att den arbetsgrupp som dryftar frågor kring lokala avtal lägger ner arbetet och att parterna på arbetsmarknaden tar över.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL anser att Teknologiindustrins beslut destabiliserar hela det finländska arbetsmarknadssystemet.

I höst inleds en ny avtalsrunda som kan bli stormig, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

- Teknologiindustrin äventyrar arbetsfreden, avtalsrörelsen, pensionssystemet och arbetslöshetssystemet. Alla de här är kopplade till systemet med kollektivavtal, säger hon.

Företagare och Centralhandelskammaren nöjda

Vd Mikael Pentikäinen vid Finlands företagare berömmer beskedet från Teknologiindustrin. Han säger att beslutet ökar användningen av lokala avtal, och främjar företagens möjligheter att välja ett avtalssystem som passar dem.

Pentikäinen ondgör sig samtidigt över det stora antalet förbud i lagstiftningen som förhindrar användningen av lokala avtal.

Vd Juho Romakkaniemi vid Centralhandelskammaren säger Teknologiindustrins omläggning är en utmärkt nyhet för sysselsättningen och produktivitetsökningen i Finland.

Källa: STT, Centralhandelskammaren