Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Raffinaderiområdet i Nådendal ska utvecklas – Åbo, Nådendal och Reso stöder projektet

Från 2021
Nestes oljeraffinaderi i Nådendal.
Bildtext Området har konstaterats vara lämpligt för framtida verksamhet inom bio- och cirkulär ekonomi.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Panu Routila, som är utredningsman för Nestes raffinaderiområdes framtida utveckling, har lämnat in sin utredning till näringslivsminister Mika Lintilä. Enligt Routila är det möjligt att utveckla ett centrum för bio- och cirkulär ekonomi på området. Neste fattade beslutet att lägga ner sin raffinaderiverksamhet i Nådendal i november 2020. I samband försvann 230 arbetstillfällen i Nådendal och 140 i Borgå.

- Routila har gjort ett anmärkningsvärt arbete i att utreda områdets möjligheter. Dessutom har han hittat företag som ser området som en intressant bas för sin verksamhet. Nu måste bara alla parter binda sig till att satsa på att utvecklingen fortsätter utan avbrott, säger Åbos stadsdirektör Minna Arve i pressmeddelande från Nådendal stad.

Inga fasta investeringar har ännu gjorts, men flera företag inom biobränsleproduktion, landbaserad fiskeodling och byggbranschen har anmält sitt intresse.

Det tidigare raffinaderiområdet är över 200 hektar stort med utmärkta förbindelser såväl till havs som på land. Området kan också locka internationellt intresse.

- Raffinaderiets nedstängning förde såklart med sig flera negativa följder för sysselsättningen, men vi tror att områdets förnyelse kan föra med sig ännu fler arbetsplatser än tidigare. Därför är alla närliggande städers stadsdirektörer helt och hållet med i det fortsatta arbetet, säger Resos stadsdirektör Eero Vainio i pressmeddelandet.

Diskussion om artikeln