Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Polisen skulle övervaka begränsningarna dygnet runt – det betyder många övertidstimmar

Från 2021
Polis i uniform.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Vid polisen gör man sig beredd att börja övervaka de begränsningar i rörelsefriheten som regeringen beslutat om. Övervakningen kommer att pågå dygnet runt och ska till stor del skötas av sådan polispersonal som även i vanliga fall brukar hålla folk under uppsikt.

Enligt det lagförslag som regeringen lagt fram skulle de boende i huvudstadsregionen och Åbo inte få avlägsna sig från hemmets omedelbara närhet. Men det finns en mängd undantag från bestämmelserna. Att gå till butiken eller apoteket ska vara tillåtet, likaså att bege sig till skolan eller arbetsplatsen eller åka till stugan.

Polisdirektör Sanna Heikinheimo på Polisstyrelsen säger i ett pressmeddelande att man vid övervakningen ska beakta varje fall för sig. Enbart lagförslaget räcker inte för ett uttömmande svar på hur nödvändig vistelse utomhus kommer att definieras.

I lagutkastet ges polisen rätt att beordra en folksamling att skingras eller flytta på sig. Den som inte bär munskydd kan tvingas betala en ordningsbot på 40 euro. Även brott mot rörelserestriktionerna kan resultera i böter.

– I första hand ska polisen använda sig av råd, uppmaningar och befallningar, men vid behov kunde också böter skrivas ut. Men det är ändå bra att det finns klara påföljder av att bryta mot restriktionerna, säger Heikinheimo.

De som rör sig utomhus kan vara tvungna att förklara vad de har för skäl att lämna hemmet. Förklaringen kan vara skriftlig eller muntlig.

I praktiken omöjligt att stoppa varje mötande

Övervakningen skulle verkställas med de resurser polisen i dag förfogar över. I praktiken skulle polisinrättningarna i Helsingfors, Östra och Västra Nyland samt Sydvästra Finland upprätta speciella övervakningsorgan för uppdraget.

Det blir utmanande att få tillräckligt med personal att sköta övervakningen. Poliser måste för den skull lösgöras från andra uppdrag. Och i praktiken blir det omöjligt att stoppa varje mötande, medger Sanna Heikinheimo.

– Polisens övervakning räcker inte för att stoppa pandemin. Visst sköter vi vår egen andel, men det är upp till var och en att genom ansvarsfullt beteende medverka till att spridningen stoppas, säger Heikinheimo.

På onsdag befarade inrikesministeriets kanslichef Kirsi Pimiä att det nuvarande antalet polisanställda är alltför litet för att övervaka begränsningarna i rörelsefriheten. Vid polisen har man övervägt att kalla in förstärkningar, men det är inte så enkelt.

– Bland annat tillåter inte tidtabellen att nya poliser rekryteras att sköta övervakningen. Och pensionärer som tillhör riskgruppen är också uteslutna, konstaterar Heikinheimo.

För poliserna själva innebär restriktionerna längre arbetsdagar. En stor del av övervakningen kräver att de jobbar övertid. Närmast skulle uppgifterna skötas av poliser som också i normala fall sysslar med övervakning, till exempel av trafiken. Men operationen kan också märkas inom kriminalpolisen. Till exempel kan brottsutredningarna dra ut på tiden.

Detta är en något redigerad översättning av Saija Nironens artikel.

Diskussion om artikeln