Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg drar sig ur färdtjänsten som aldrig hann inledas

Från 2021
Invataxi
Bildtext Raseborgs stad vill nu utreda om en färdtjänst kan förverkligas i samarbete med närkommunerna.
Bild: Yle/Roger Källman

Raseborg drar sig ur ett fortsatt samarbete kring en gemensam färdtjänst i Västnyland. Det beslutade Raseborgs stads social- och hälsovårdsnämnd på sitt möte i torsdags (25.3).

Avsikten har varit att skapa en gemensam färdcentral som sköter färdtjänsten i Esbo och i de övriga kommunerna i Västnyland.

Nu har flera av kommunerna varit tveksamma till att fortsätta det planerade samarbetet. Lojo har valt att dra sig ur, Hangö tvekar och nu väljer även Raseborg att dra sig ur.

Färdtjänst är ett lagstadgat hjälpmedel som kan erbjudas åt personer med funktionsvariationer. Samarbetet kring en gemensam färdtjänst skulle inledas i fjol, men det fanns ett missnöje med upphandlingen så starten sköts upp.

Enligt motiveringen till beslutet i Raseborg kommer den tilltänkta färdcentralen inte att fungera enligt de principer och förutsättningar som det enades om vid planeringen av färdcentralen. Detta eftersom alla kommuner inte deltar och kostnaderna för verksamheten därför sannolikt blir högre än ursprungligen planerat.

Raseborg vill utreda samarbete med grannkommunerna

Raseborgs stad måste nu upphandla både en färdcentral och transporter i egen regi men vill helst göra det i samarbete med närkommunerna.

En regional upphandling skulle vara att föredra för att säkra tillgången på taxibilar och andra synergieffekter.

Eftersom förverkligandet av den gemensamma färdtjänsten i Västnyland har dragit ut på tiden har samarbetet aldrig hunnit inledas i praktiken för Raseborgs del.

Öberg får fullmakt att utreda alternativ

Nu ger nämnden även social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg fullmakt att förlänga de nuvarande avtalen tills en ny upphandling är gjord.

Raseborgs stads nuvarande avtal med transportföretagarna är i kraft till och med den 30 juni i år.

Öberg får också fullmakt att utreda alternativ för hur färdtjänsten skall ordnas i kommunens egen regi eller tillsammans med närliggande kommuner. Detta arbete skall ske tillsammans med socialservicechefen, upphandlingschefen och koncernjuristen.

Diskussion om artikeln